2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Jelentkezési felhívás elismert továbbképzéseken való részvételre határon túli magyar pedagógusok számára

2006. március 9.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a értelmében
2006. év nyarára magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget határon túli magyar pedagógusok számára.

A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett szakmai tanácsadó testület, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács megbízásából Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Szerbia és Montenegróban a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közösen gyűjti össze.

Általános tudnivalók:

 • Jelentkezhetnek:
  1. azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és Pedagógusigazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok kiváltására,
  2. nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
  3. az iroda támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a Pedagógusigazolvány kiváltására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
 • A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10 %-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 2000-2500.- Ft közötti összeget nem haladja meg.
 • A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a jelentkezőt. Amennyiben a résztvevő igényli, úgy a továbbképzés szervezője megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
 • A több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.
 • A jelentkezés benyújtásának határideje 2006. március 30. A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
 • Az oktatási miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével az oktatási miniszter szakmai tanácsadó szervezete, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2006 áprilisában.
 • Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál előnyben részesül az, aki
  1. még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és /vagy nyári akadémiák résztvevője volt.
  2. aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben és szülőföldjén is látogatott továbbképzéseket
 • A részvételből való kizáró általános feltételek:
  A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag hiányos jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
 • Az elbírálásról a továbbképzések szervezője a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2006. május 31-ig értesíti a jelentkezőt.
 • A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz a részvételi és tartalmi követelményeknek.
A jelentkezési lapok beszerezhetők, illetve benyújthatók az alábbi címeken:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
530241 Csíkszereda, Toplitei 20.
594501 Komárno, P. O. Box 49.
Tel: 402-66-371-377
Tel/Fax:421-357-713-572
Fax: 402-66-312-852
 
 
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
31000 Eszék, Drinska, 12/A
31106 Eszék, P.P.620
T/F: +385-31-275-480
T/F: + 385-31-377-509
Fax: + 385-31-275-481
 
Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
90200 Beregszász, Olga Kobiljanszka 17
9220 Lendva, Fő u. 124.
Tel/Fax:380-3141-22729
Tel: + 386-2575-1449
Fax: + 386-2575-1419
 
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
21 000 Újvidék, Cirpanov 54.
24000 Szabadka, Djura Djakovica 23.
Tel: + 381-21-548-259
T/Fax: +381-24-754-556
Fax: + 381-21-400-268
 
illetve az OM honlapjáról (www.om.hu) is letölthetők.

Elismert képzések 2006 nyarára

  Képzés címe Képző intézmény   Hely, Időpont Keretszám
1.
A sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
Csak tanítóknak! 06.26.-07.01.
Debrecen
30
2.
Pszichológiai eljárások az osztályfőnöki munka segítésére
EKTF Eger, Pszichológiai Intézet
  07.03 - 07.09.
hétfő délutáni érkezéssel
Eger
30
3.
A megújult óvodai nevelés
NYME- Benedek Elek Főiskolai Kar
Csak óvodapedagógusoknak! 08.21-08. 25.
Sopron
30
4.
Napjaink erkölcsi nevelésének nehézségei
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
  08.07 - 08.12.
Győr
30
5.
Az integrált tanulók nevelésének, oktatásának lehetősége egy gyermekhez igazodó pedagógiai szisztémában
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Főleg tanítóknak, óvodapedagógusoknak. 06. 26.-06. 30.
Pécs
30
6.
Anyanyelvi nevelés a 21. században
Magyar Nyelvtudományi Társaság,
Antalné Szabó Ágnes
Magyar szakosoknak. 07.03 - 07.08.
Budapest
30
7.
Közoktatási intézmények önértékelési rendszerének kiépítése
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet   07.10.- 07.15.
Szolnok
30
8.
Hatékony tanulásszervezés (differenciált individuális tanulás, tevékenységközpontú tanulásszervezés, projektmódszer, kooperatív tanulás)
suliNova   07.03. -07. 07.
Pilisborosjenő
30
9.
Projektpedagógia
Projektpedagógiai Társaság   08. 14 - 08. 19.
Kecskemét
30
10.
Belső Gondozási Rendszer
CED Hungária Humán Szolgáltató Bt   07.02 -07.08.
Győr
30
11.
Elektronikus weboldal fejlesztése
Gyermek-és Ifjúsági Centrum, Zánka Kezdőknek és haladóknak. 07.16 -07.22.
Zánka
30
12.
Anyanyelvi nevelés a 21. században
Magyar Nyelvtudományi -Társaság
Csak szlovéniai óvodapedagógusoknak, tanítóknak, magyartanároknak
08. 22-08. 26.
Budapest
30
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok