2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás középiskolai osztálykirándulások támogatására

2004. március 23.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a Julianus Testvériskola Program keretében középiskolai osztálykirándulások támogatására.


Az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium által meghirdetett Julianus Testvériskola Program célja, hogy lehetőséget nyújtson a magyar diákok és tanárok számára, hogy megismerhessék a más régióban élő (határon túli vagy anyaországi) magyarság életét és kultúráját, továbbá, hogy a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon - a Kárpát-medencében élő magyarság nyelvi- kulturális kapcsolatait, összetartozását erősítendő - intézményi együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani egymással.
A Kárpát-medencei Julianus Testvériskola Program keretében az Oktatási Minisztérium és a Márton Áron Szakkollégium támogatni kívánja magyarországi és határon túli magyar középiskolai osztályok, csoportok utazását egymás szűkebb hazájába a 2003/2004-es tanévben.
A pályázaton részt vehetnek magyarországi középiskolák, és határon túli magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező - középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban: középiskolák). A pályázó csoport létszáma legfeljebb 50 fő lehet (az intézmény 14. életévét betöltött diákjai, valamint az őket kísérő pedagógusok). A pályázat keretében magyarországi középiskola határon túli magyar középiskolához, valamint határon túli magyar középiskola magyarországi középiskolához tett utazása támogatható.
A pályázat a Julianus Testvériskola Program keretében megvalósuló osztálykirándulás lebonyolítási költségeiből kizárólag az útiköltségek (vonat-, autóbuszjegy, illetve autóbusz bérleti díj) rész-, illetve határon túli (kivéve ausztriai) középiskolák esetében teljes összegű támogatását tartalmazza. (Minden más felmerülő költségről pl.: szállás, étkezés, belépők, a pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.)
A magyarországi és ausztriai középiskoláknak az utazás költségeiből minimálisan 30% önrészt kell vállalniuk. A határon túli magyar iskolák esetében nem szükséges az önrész biztosítása.
A megpályázott utazás időtartama: 3-6 nap, amelyből időarányosan minél több helyben tartózkodás szükséges.
(Nem támogathatóak azok a (kör)utazások, amelyeken az utazó iskola a testvériskola nélkül vesz részt. Minden kirándulást az utazó és a fogadó iskolának közösen kell lebonyolítania. A pályázat célja, hogy minél intenzívebb kapcsolat alakuljon ki a két iskola között, ehhez alapvetően a szükséges a sok közös program.

Pályázni csak 2004. július 31-ig megvalósuló utazásokkal lehet. A pályázatok legvégső elszámolási határideje: 2004. augusztus 31.

A pályázatokat a mellékletként csatolt utazási program, útiterv és az előzetes költségkalkuláció alapján kerülnek elbírálásra. A költségeket teljesítés után, az iskola nevére kiállított számla alapján - a beérkezett pályázatok számától és támogatási igényétől függően - legfeljebb a pályázati feltételeknek megfelelő költségtervben leírt összeghatárig térítjük meg.

Az elbírálás során előnyben részesülnek:

 • az egy határ menti régión belül megvalósuló utazások, amelyek jobban elősegítik a természetes földrajzi adottságokból származó kapcsolatok további erősödését,
 • azok a látogatások, melyek során a két iskola diákjai minél több közös programban vesznek részt,
 • a 2003/2004-es őszi pályázati fordulóban nyertes testvériskolához történő látogatás.

Egy középiskola kizárólag egy pályázatot adhat be (Az egy iskolából érkező több pályázat automatikusan kizárásra kerül). Kizárásra kerül az a középiskola, amelyik nem használta fel az előző pályázat során megítélt támogatási összeget. A pályázatot mindig az utazni kívánó középiskolának kell benyújtania. A támogatás újrapályázható az előző fordulók során már támogatást nyert iskolák számára is kivéve azokat akik a 2003/2004–es őszi pályázaton nyertek. Megfelelő dokumentáció (úti beszámoló, élménynapló, az iskola nevére kiállított számlák, fotók stb.) csatolásával már az idén lezajlott utazással is lehet pályázni.

A pályázati űrlaphoz a csatolandó mellékletek:

 • A pályázó iskola rövid bemutatása,
 • Amennyiben létezik ilyen, a megjelölt testvériskolával közösen megvalósult eddigi programok ismertetése
 • Amennyiben van, az iskolák közötti együttműködési megállapodás fénymásolata,
 • A program tartalmi részletezése,
 • Részletes költségterv forintban – amennyiben szükséges – az önrész forrásainak megjelölésével,
 • Az utazást biztosító cég által készített árajánlat,
 • Határon túli iskolák esetében a pályázati űrlapon megjelölt együttműködő (Amennyiben az iskola nem rendelkezik devizaszámlával, egy az iskolához közel álló, deviza bankszámlával rendelkező alapítvány, egyesület vagy polgári társulás) nyilatkozata a devizaszámla használatáról és az átutalt támogatás a pályázó iskolának történő kifizetéséről,
 • A testvériskola fogadónyilatkozata, melyben egyetértését fejezi ki a tervezett programmal és a látogatás céljával. Ugyanitt kérjük pontosítani azt is, hogy mit biztosít a fogadó iskola, és ez utóbbi részéről személy szerint ki felel a közös program megszervezéséért.

A határon túli magyar kapcsolatokkal még nem rendelkező magyarországi középiskolák a határon túli magyar középiskolák listájáról a Márton Áron Szakkollégium honlapján – www.martonaron.hu/kataszter kaphatnak tájékoztatást, valamint személyesen a budapesti Központi Agora Irodában és a Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda lent smertetett elérhetőségein is kérhetnek ezzel kapcsolatos információt.

A magyarországi kapcsolatokkal nem rendelkező határon túli középiskolák az Oktatási Minisztérium által működtetett www.sulinet.hu honlapon, az Országos Közoktatási Intézet www.oki.hu honlapján valamint a lent ismertetett határon túli Agora Irodákban kaphatnak tájékoztatást a magyarországi középiskolákról.

A pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázókkal, a lebonyolításban közreműködő intézmény – a Márton Áron Szakkollégium – támogatási szerződést köt, amelyben rögzíti az elnyert támogatás elszámolásának módját és határidejét.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton a következő címre kérjük eljuttatni:

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya
Julianus Testvériskola Program
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A pályázat beadási, ill. postai beérkezési határideje:

2004. április 16.

A pályázatok elbírálása 25 munkanapon belül megtörténik, az elbírálásról az Oktatási Minisztérium minden pályázót értesít.

Pályázni az Oktatási Minisztérium ügyfélszolgálatától, a Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programirodától, illetve az egyes régiókban működő Agora Irodáktól igényelhető adatlapon lehet (A magyarországi és a határon túli pályázóknak különböző típusú adatlapon kell pályázniuk!). Az adatlap letölthető az Internetről is a www.om.hu, (pályázatok) illetve a www.agorairoda.net (pályázatok) címekről is.

Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további felvilágosítást a pályázatról:

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya
Ügyintéző: Szantner Viktor
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: +36-1-4737191

Professzorok Háza
Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda
Ügyintéző: Kondert Annamária
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Telefon: +36-1-4610163

E-mail: julianus@htof.ph.hu
Web:
www.julianusprogram.hu

AGORA IRODÁK

ORSZÁG

Megbízott iroda/szervezet

Ügyintéző

Elérhetőségek

Magyarország

Agora Központi Iroda
1037 Budapest
Kunigunda útja 35., C fszt. 4

Szente Judit

Tel.: +36-1-368-88-60/214
Fax: +36-1-240-48-04
E-mail: agora@mad.hu

Horvátország

Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek)
Drinska 12/A

Pajrok Andrea

Tel./Fax: + 385-31-275-358
E-mail: hmdk-agora@os.hinet.hr

Jugoszlávia

Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka (Subotica)
Boris Kidrič u. 7.

Stangl Krisztina

Tel./Fax: +381-24-551-711
E-mail: suagora@eunet.yu

Románia

Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) utca 2-4/55.

Nagy Tímea

Tel./Fax: +40-64-430-907
E-mail: agora@rdslink.ro

Csíkszeredai Agora Iroda
530210 Csíkszereda (Miercurea-Ciuc)
Gál Sándor u. 9.

Szabó Kázmér

Tel./Fax: +40-266-317-440
E-mail: agora@lazarus.topnet.ro

Marosvásárhelyi Agora Iroda
540069 Marosvásárhely (TîrguMures)
Targului (volt Sáros u.) 18.

Budai Sándor

Tel./Fax: +40-65-206-300
E-mail: agora.vasarhely@fx.ro

Szlovákia

Révkomáromi Agora Iroda
94501 Révkomárom (Komárno)
Tiszti Pavilon, P.O. Box 71

Szabó Helga

Tel./Fax: +421-35-77-13-841
E-mail: komarom@agora2001.sk

Pozsonyi Agora Iroda
81103 Pozsony (Bratislava)

Klariska (Klarisszák u.) 7.

Soóky Éva

Tel./Fax: +421-2-544-10-411
E-mail: pozsony@agora2001.sk

Ukrajna

Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo)
vul. Sztefanika (Sztefanika u.) 12.

Farkas György

Tel./Fax: +380-31-41-240-78
E-mail: info@agora.uz.ua

Szlovénia

Lendvai Agora Iroda
9220 Lendva (Lendava)
Malom utca 3/I.

Kuprivecz József

Tel/Fax: +386-2-57-72-726
E-mail: agora.lendava@email.siPályázati adatlap magyarországi iskolák részére
Pályázati adatlap határon túli iskolák részére

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok