2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás középiskolai osztálykirándulások támogatására

2005. szeptember 27.
Pályázati felhívás a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyar Oktatási Irodája és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a Julianus Testvériskola Program keretében középiskolai osztálykirándulások támogatására.

1. A pályázat célja

Az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyar Oktatási Irodája és a Márton Áron Szakkollégium által meghirdetett Julianus Testvériskola Program célja, hogy lehetőséget nyújtson a magyar diákok és tanárok számára, hogy megismerhessék a más régióban élő (határon túli vagy anyaországi) magyarság életét és kultúráját, továbbá, hogy a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon - a Kárpát-medencében élő magyarság nyelvi- kulturális kapcsolatait, összetartozását erősítendő - intézményi együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani egymással.

A Kárpát-medencei Julianus Testvériskola Program keretében az Oktatási Minisztérium és a Márton Áron Szakkollégium támogatni kívánja magyarországi és határon túli magyar középiskolai osztályok, csoportok utazását egymás szűkebb hazájába a 2005/2006-es tanév őszi félévében.

2. Pályázatot nyújthatnak be

A pályázaton részt vehetnek magyarországi középiskolák, és határon túli magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező - középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban: középiskolák). A pályázó csoport létszáma legfeljebb 50 fő lehet (az intézmény 14. életévét betöltött diákjai, valamint az őket kísérő pedagógusok). A pályázat keretében magyarországi középiskola határon túli magyar középiskolához, valamint határon túli magyar középiskola magyarországi középiskolához tett utazása támogatható.

A pályázatot mindig az utazni kívánó középiskolának kell benyújtania, azonban minden kirándulást az utazó és a fogadó iskolának közösen kell lebonyolítania.

3. A pályázaton igényelhető támogatás formája, a rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

A pályázat a Julianus Testvériskola Program keretében megvalósuló osztálykirándulás lebonyolítási költségeiből kizárólag az útiköltségek (vonat-, autóbuszjegy, illetve autóbusz bérleti díj) rész-, illetve határon túli (kivéve ausztriai) középiskolák esetében teljes összegű támogatását tartalmazza. (Minden más felmerülő költségről pl.: szállás, étkezés, belépők, a pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.) A magyarországi és ausztriai középiskoláknak az utazás költségeiből minimálisan 30% önrészt kell vállalniuk. A határon túli magyar iskolák esetében nem szükséges az önrész biztosítása.

A költségeket teljesítés után, az iskola nevére kiállított számla alapján - a beérkezett pályázatok számától és támogatási igényétől függően - legfeljebb a pályázati feltételeknek megfelelő költségtervben leírt összeghatárig térítjük meg.

A pályázat támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 4.300.000 forint.

4. A pályázat érvényességének feltételei, az értékelés szempontjai és határideje:

Pályázni csak 2005. november 30-ig megvalósuló utazásokkal lehet. A megpályázott utazás időtartama: 3-6 nap (amelyből időarányosan minél több helyben tartózkodás szükséges). A pályázatok legvégső elszámolási határideje: 2005. december 15. Megfelelő dokumentáció (úti beszámoló, élménynapló, az iskola nevére kiállított számlák, fotók stb.) csatolásával már az idén, 2005. szeptember 1-ét követően lezajlott utazással is lehet pályázni.

Egy középiskola kizárólag egy pályázatot adhat be! (Az egy iskolából érkező több pályázat automatikusan kizárásra kerül). Kizárásra kerül az a középiskola, amelyik nem valósította meg a korábbi pályázat során már támogatott utazását. A támogatás újrapályázható az előző fordulók során már támogatást nyert iskolák számára is.

A pályázatokat a mellékletként csatolt utazási program, útiterv és az előzetes költségkalkuláció alapján kerülnek elbírálásra.

Az elbírálás során előnyben részesülnek:
 • az egy határ menti régión belül megvalósuló utazások, amelyek jobban elősegítik a természetes földrajzi adottságokból származó kapcsolatok további erősödését,
 • azok a látogatások, melyek során a két iskola diákjai minél több közös programban vesznek részt, és elősegítik az iskolák között kialakuló intenzív kapcsolat kialakulását,
 • az előző tanév pályázati fordulóiban nyertes testvériskolához történő látogatás.
A pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázókkal a lebonyolításban közreműködő intézmény - a Márton Áron Szakkollégium - támogatási szerződést köt, amelyben rögzíti az elnyert támogatás elszámolásának módját és határidejét.

A pályázatok elbírálása a pályázat beadási határidejétől számított 25 munkanapon belül megtörténik, az elbírálásról az Oktatási Minisztérium minden pályázót értesít.

5. A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
 • A pályázó iskola rövid bemutatása,
 • Amennyiben létezik ilyen, a megjelölt testvériskolával közösen megvalósult eddigi programok ismertetése,
 • Amennyiben van, az iskolák közötti együttműködési megállapodás fénymásolata,
 • A program tartalmi részletezése,
 • Részletes költségterv forintban - amennyiben szükséges - az önrész forrásainak megjelölésével,
 • Az utazást biztosító cég által készített árajánlat,
 • Határon túli iskolák esetében a pályázati űrlapon megjelölt együttműködő (amennyiben az iskola nem rendelkezik devizaszámlával, egy, az iskolához közel álló, deviza bankszámlával rendelkező alapítvány, egyesület vagy polgári társulás) nyilatkozata a devizaszámla használatáról és az átutalt támogatás a pályázó iskolának történő kifizetéséről,
 • A testvériskola fogadónyilatkozata, melyben egyetértését fejezi ki a tervezett programmal és a látogatás céljával. Ugyanitt kérjük pontosítani azt is, hogy mit biztosít a fogadó iskola, és ez utóbbi részéről személy szerint ki felel a közös program megszervezéséért.
6. A pályázat benyújtása:
 
A pályázatokat személyesen vagy postai úton, egy példányban a következő címre kérjük eljuttatni:
 
Márton Áron Szakkollégium
Professzorok Háza
Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda
Ügyintéző: Kondert Annamária
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Telefon: +36-1-4610163

A pályázat beadási, ill. postai beérkezési határideje: 2005. október 15.
 
A beadási határidő után érkezett, valamint a hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Pályázni az Oktatási Minisztérium ügyfélszolgálatától, a Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programirodától, illetve az egyes régiókban működő Agora Irodáktól igényelhető adatlapon lehet (A magyarországi és a határon túli pályázóknak különböző típusú adatlapon kell pályázniuk!). Az adatlap letölthető az Internetről is a www.om.hu (pályázatok), illetve a www.agorairoda.net (pályázatok) címekről is.

7. A pályázattal kapcsolatos további információk
 
Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további felvilágosítást a pályázatról:

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyar Oktatási Iroda
Ügyintéző: Szantner Viktor
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: +36-1-4737191
Márton Áron Szakkollégium
Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda
Professzorok Háza
Ügyintéző: Kondert Annamária
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Telefon: +36-1-4610163
E-mail:
julianus@htof.ph.hu
Web: www.julianusprogram.hu
 
 
AGORA IRODÁK
ORSZÁG
Megbízott iroda/szervezet
Ügyintéző
Elérhetőségek
Magyarország
Agora Központi Iroda
1037 Budapest
Kunigunda útja 35., C fszt. 4
Benked László
Tel.: +36-1-368-88-60/215
Fax: +36-1-240-48-04
E-mail: agora@mad.hu
Horvátország
Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek)
Drinska 12/A
Zsipac Klaudia
Tel./Fax: + 385-31-275-358
E-mail:
agora.eszek@freemail.hu
Szerbia-Montenegro
Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka (Subotica)
Korzó u.10
(Bejárat a Nui utcából)
Stangl Krisztina
Rizsányi Zita
Tel./Fax: +381-24-670-270
E-mail: suagora@eunet.yu
Románia
Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) utca 2-4/55.
Nagy Tímea
Szőcs Ildikó
Tel./Fax: +40-264-430-907
E-mail: agora@cluj.astral.ro
Csíkszeredai Agora Iroda
530210 Csíkszereda (Miercurea-Ciuc)
Gál Sándor u. 9.
Szabó Kázmér
Miklós Szidónia
Tel./Fax: +40-266-317-440
E-mail: agora@lazarus.topnet.ro
Marosvásárhelyi Agora Iroda
540058 Marosvásárhely (TîrguMures), Márton Áron (volt Lupeni) utca 12. I/18.
Peti András
Tel./Fax: +40-265-263-332
E-mail: agora.vasarhely@artelecom.net
Szlovákia
Révkomáromi Agora Iroda
94501 Révkomárom (Komárno)
Duna rakpart 12.
Szabó Helga
Tel./Fax: +421-35-77-13-841
E-mail: komarom@agora2001.sk
Pozsonyi Agora Iroda
81103 Pozsony (Bratislava)
Klariska (Klarisszák u.) 7.
Soóky Éva
Tel./Fax: +421-2-544-10-411
E-mail: pozsony@agora2001.sk
Ukrajna
Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo)
vul. Sztefanika (Sztefanika u.) 12.
Kurmai Sándor
Temető Krisztina
Tel./Fax: +380-31-41-240-78
E-mail: info@agora.uz.ua

A határon túli magyar kapcsolatokkal még nem rendelkező magyarországi középiskolák a határon túli magyar középiskolák listájáról a Márton Áron Szakkollégium honlapján - www.martonaron.hu/kataszter kaphatnak tájékoztatást, valamint személyesen a budapesti Központi Agora Irodában és a Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda lent ismertetett elérhetőségein is kérhetnek ezzel kapcsolatos információt.

A magyarországi kapcsolatokkal nem rendelkező határon túli középiskolák az Oktatási Minisztérium által működtetett www.sulinet.hu honlapon, az Országos Közoktatási Intézet www.oki.hu honlapján valamint a lent ismertetett határon túli Agora Irodákban kaphatnak tájékoztatást a magyarországi középiskolákról.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok