2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás (magánszemélyeknek) a nyugati magyar szórványközösségek anyanyelvi megmaradásának elősegítése óvodáskorban támogatására

2004. július 20.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának (OM) Határon Túli Magyarok Főosztálya (HTMF) a Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) közreműködésével pályázatot hirdet a nyugati magyar szórványközösségek anyanyelvi megmaradásának elősegítése óvodáskorban támogatására 2004-ben.

A pályázat célja:

A Kárpát-medencén kívül élő szórványmagyarság támogatása. Az ún. "nyugati magyarság" körében jelentős problémát jelent az eredeti gyökerek, a magyar identitás megőrzése. A legjobb út erre a magyar nyelv ismerete és használata. A szórványban élő harmadik, negyedik generáció esetében a magyar nyelv oktatását lehetőség és igény esetén már kisgyermekkorban meg kell kezdeni, ebben fontos szerepet kap az óvodai nevelés. A pályázat célja szakképzett óvópedagógus utazási költségének fedezése, aki az adott szórványközösségben, a magyar származású óvodások nevelésében vesz részt. Mivel cél a magyar nyelv kizárólagos használata a foglalkozásokon, idegen nyelv ismerete nem feltétel, de a spanyol, angol vagy német nyelv legalább alapfokú ismerete előnyt jelent.

A nyertes pályázó 6 hónapot tölt el a magyar közösségben a 2004/2005-ös tanévben a kint tartózkodásának költségeit (szállás, étkezés, zsebpénz) a magyar közösség biztosítja. Feladata a magyar közösség (a hasonló céllal szervezetek számára kiírt pályázat győztese) igényeinek megfelelően megszervezni és rendszeresen részt venni a magyar nyelvű óvodai foglalkozásokban. A nyertes pályázó a magyar szervezet vezetője felé tartozik rendszeres beszámolási kötelezettséggel. A tanév végén a nyertes pályázó pénzügyi és szakmai beszámolót köteles benyújtani a HTMF-nek. A szakmai beszámolónak részletesen tartalmaznia kell az elvégzett munkával kapcsolatos tapasztalatokat.

A pályázaton való részvétel feltételei:

 • büntetlen előélet;
 • az elmúlt négy tanévben a jelentkező óvópedagógusként vagy tanítóként tevékenykedett ill. nyugdíjas.
 • óvópedagógus vagy tanító szakos diploma, szakmai gyakorlat;

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • az óvópedagógus vagy tanító szakos diploma mellett ének-zene, történelem, földrajz, könyvtár, néprajz, honismeret, idegennyelv-szakos diploma;
 • különböző pedagógiák módszertanának széleskörű ismerete;
 • hangszeres tudás;
 • néptánc ismerete;
 • cserkész - életben való jártasság.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat tartalmaz

A pályázathoz benyújtandó:

 • kézzel írott önéletrajz;
 • 2 db igazolványkép;
 • a végzettségeket, képzettségeket tanúsító okiratok fénymásolata;
 • elérhetőség (lakcím, telefonszám) feltüntetése;
 • jelenlegi munkahely megnevezése;
 • 1-2 oldalas fogalmazás az alábbi csomópontokra építve:
  • miért lettem óvópedagógus?
  • tapasztalataim, élményeim,
  • elképzeléseim, terveim a kinti tevékenységről, motivációim.

Általános tudnivalók:

 • A nyertes pályázókkal a MÁSZ támogatási szerződést köt, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről (MÁSZ vállalja az óvópedagógus balesetbiztosításának és ki- illetve hazautaztatásának költségeit, a fogadó fél pedig rendezi a szállást, étkezést, és zsebpénzt valamint megszervezi a magyar foglalkozások tárgyi feltételeit.
 • A pályázaton a kitöltött pályázati anyagot a Márton Áron Szakkollégium címére (1037 Budapest, Kunigunda u. 35.) postán vagy személyesen kell eljuttatni az alább megadott határidőig.
 • A pályázatok leadási határideje: 2004. augusztus 31.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük. Hiánypótlásra csak az időben érkezett pályázatok esetében van lehetőség.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26 §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Oktatási Minisztérium megküldi a központi nyilvántartást vezető Határon Túli Magyarok Hivatala részére

A pályázatokról az OM nemzetközi helyettes államtitkára dönt a OM HTMF és a MÁSZ képviselői javaslatának figyelembevételével.

A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • A leadott terv minősége, megvalósíthatósága
 • Eddigi elszámolási és teljesítési tapasztalatok

Az előzetes értékelés alapján kiválasztott személyeket telefonon értesítjük, és szeptemberben beszélgetésre hívjuk irodánkba. A pályázat nyerteseit ezt követően értesítjük.

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya

Márton Áron Szakkollégium

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok