2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás magyar állami ösztöndíjra, nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és magyarságismeret képzésre

2005. november 29.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2006/2007. tanévre magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára

MAGYAR NYELVI ÉS MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.
 
A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású fiatalok magyarnyelv-tudásának és magyarságismeretének fejlesztése.

A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben kerül sor. A pályázat meghirdetésével és lebonyolításával összefüggő feladatokat a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által irányított Teleki Pál Alapítvány látja el.

A pályázat 18. életévét betöltött, - elsősorban - egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, emellett lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából megírt záró dolgozat megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert nyelvvizsgával fejeződik be. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)
Az érdeklődők számára az intézet heti 4 órás tanfolyamon teszi lehetővé, hogy megismerkedhessenek a magyar, mint idegen nyelv oktatásának módszereivel. Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére bocsátja - a végbizonyítványon kívül - a szükséges tantárgyleírásokat.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan mulasztása, valamint az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság azonnal megszűnik, és - a szerződésben foglaltak szerint - az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2006. szeptember-2007. június).

Az ösztöndíj tartalma:
 • ingyenes képzés,
 • 16 000 Ft/hó ösztöndíj,
 • kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban),
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít),
 • ingyenes egészségügyi ellátás (kivéve fogszabályozás, fogpótlás, plasztikai műtétek).
A pályázót érintő költségek:
 • utazás költségei,
 • étkezés költségei,
 • nyelvvizsgadíj (ORIGO alapfok: 9900 Ft, középfok: 14.900 Ft, felső fok: 17.900 Ft; ECL "B", "C" vagy "D" 19.000 Ft),
 • személyes költségek,
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),
 • javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére: kb. 150 - 200 USD / hó,
 • 1 belföldi kirándulás (kb. 25.000 Ft), 1 erdélyi kirándulás (kb. 65.000 Ft),
 • 1.500 Ft kaució az intézeti belépőkártyára,
 • 5 000 Ft kaució a kollégiumi beköltözéskor.
A nyelvvizsga díja, a kirándulások költségei és a kauciós díjak a beiratkozáskor fizetendők!
A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:
 • kitöltött jelentkezési lap- csak a géppel kitöltött jelentkezési lapot fogadjuk el!
 • kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzett ismereteinek otthoni hasznosításáról,
 • önéletrajz,
 • tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelvű tanulmányokat végzett, ezek igazolása),
 • társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása másolatban,
A tanfolyam, valamint a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szabályzatai az alább megjelölt címeken elkérhetők a Teleki Pál Alapítványtól vagy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodájától. Az ösztöndíj csak abban az esetben folyósítható (vehető igénybe), ha a pályázó az általa beküldött pályázathoz mellékel egy nyilatkozatot, amelyben írásban kötelezi magát a tanfolyam és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szabályainak betartására, valamint az őt érintő költségek vállalására.

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 15 fő

A pályázat beküldési - postai beérkezési - határideje: 2006. március 20.
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2006. március 30. amelyet követően 30 napon belül értesítést küldünk a pályázat eredményéről.

A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézettel közösen hozza meg, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.

Az Oktatási Minisztérium a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

Információ:

Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
e-mail: jn2@nyu.edu
tel: USA (212) 505-9658 (az esti órákban).
Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfő-szerda-péntek)
tel.: (00-1-973-208-0450); fax: (00-1-973) 208-1451

A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre, 1 példányban elküldeni:
Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3L
New York, NY 10012, USA
_______________________________________________________________________________

A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetők a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma (www.om.hu) és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet honlapjáról (www.bbi.hu).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok