2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás magyar anyanyelven folyó rendezvények támogatására

2005. február 1.
Pályázati felhívás


A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya

a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével
 
pályázatot hirdet
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban, valamint Magyarországon a 2005. évre, magyar anyanyelven folyó rendezvények támogatására az alábbi témakörökben:

 • "Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatása
 • "Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi verseny" támogatása
 • "Magyarországon megrendezendő, magyar nyelven folyó nemzetközi tanulmányi versenyek, szemlék" fenti törvény hatálya alá tartozó résztvevői költségeinek támogatása
1. A pályázat célja: a felhívás tárgykörébe tartozó rendezvények lebonyolítási költségeinek támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
 • "A" és "B" pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, amelyek e pályázatot megelőző 2 tárgyévben szerveztek Oktatási Minisztérium (OM) vagy Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) támogatásában versenyt vagy táborozást szülőföldjükön, és azzal mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogató felé.
 • "C" pont esetében Magyarország területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, amelyek e pályázatot megelőző 2 tárgyévben szerveztek OM vagy MÁSZ támogatásában versenyt, és azzal mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogató felé. További feltétel, hogy legalább 2 különböző határon túli régióból legyenek jelenlévő versenyzők.
3. Általános tudnivalók:
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Oktatási Minisztérium megküldi a központi nyilvántartást vezető Határon Túli Magyarok Hivatala részére.
 • Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön rendezendő tábor, illetve tanulmányi verseny, valamint Magyarországon lebonyolítandó tanulmányi verseny, szemle költségeinek támogatására lehet, kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely letölthető a www.om.hu honlapról. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legnagyobb összeg - a táborozásban vagy versenyen résztvevők létszámától függetlenül - 500.000,- Ft.
 • Egy pályázó szervezet több táborra vagy tanulmányi versenyre is kérhet támogatást.
 • A pályázatokról az Oktatási Minisztérium nemzetközi helyettes államtitkára dönt a Márton Áron Szakkollégium képviselői és az OM Határon Túli Magyarok Főosztálya javaslatának figyelembevételével.
 • A nyertes pályázókkal a Márton Áron Szakkollégium köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről.
 • A nyertes pályázó a szerződés mellé köteles csatolni a létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban, gazdálkodó szervezet esetében a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt is.
 • Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a következő tételek fedezhetők a támogatásból: határon túli résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 15 %-ának mértékéig.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 • Nem pályázhatnak a Magyarország területén táboroztatók, valamint magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.
 • További felvilágosítás az OM HTMF telefonszámain: 473-7512; 473-7634
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, mellékelve a szervezet alapító okiratának másolatát.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Márton Áron Szakkollégiumba kell eljuttatni (1037 Budapest, Kunigunda u. 35.), a pályázat személyesen is leadható ugyanott.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2005. március 11.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • A leadott program minősége, megvalósíthatósága
 • Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
 • Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
 • Interregionális együttműködés
 • A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó előzmények
 • Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat
6. A pályázat elbírálásáról 2005. április 12-ig e-mailen, annak hiányában telefonon küldünk értesítést. Az eredményt közzétesszük az OM, valamint a MÁSZ honlapján.

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya
Pályázati adatlap: letölthető itt
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok