2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás: a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a Julianus Testvériskola Program keretében középiskolai osztálykirándulások támogatására

2005. február 8.
1. A pályázat célja

Az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium által meghirdetett Julianus Testvériskola Program célja, hogy lehetőséget nyújtson a magyar diákok és tanárok számára, hogy megismerhessék a más régióban élő (határon túli vagy anyaországi) magyarság életét és kultúráját, továbbá, hogy a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon - a Kárpát-medencében élő magyarság nyelvi- kulturális kapcsolatait, összetartozását erősítendő - intézményi együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani egymással.

A Kárpát-medencei Julianus Testvériskola Program keretében az Oktatási Minisztérium és a Márton Áron Szakkollégium támogatni kívánja magyarországi és határon túli magyar középiskolai osztályok, csoportok utazását egymás szűkebb hazájába a 2004/2005-ös tanév tavaszi félévében.

2. Pályázatot nyújthatnak be

A pályázaton részt vehetnek magyarországi középiskolák, és határon túli magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező - középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban: középiskolák). A pályázó csoport létszáma legfeljebb 50 fő lehet (az intézmény 14. életévét betöltött diákjai, valamint az őket kísérő pedagógusok).
A pályázatot mindig az utazni kívánó középiskolának kell benyújtania, azonban minden kirándulást az utazó és a fogadó iskolának közösen kell lebonyolítania.

3. Apályázaton igényelhető támogatás formája, a rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

A pályázat a Julianus Testvériskola Program keretében megvalósuló osztálykirándulás lebonyolítási költségeiből kizárólag az útiköltségek (vonat-, autóbuszjegy, illetve autóbusz bérleti díj) rész-, illetve határon túli (kivéve ausztriai) középiskolák esetében teljes összegű támogatását tartalmazza. (Minden más felmerülő költségről pl.: szállás, étkezés, belépők, a pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.) A magyarországi és ausztriai középiskoláknak az utazás költségeiből minimálisan 30% önrészt kell vállalniuk. Az egyéb határon túli magyar iskolák esetében nem szükséges az önrész biztosítása.

A költségeket utólag, az iskola által benyújtott beszámoló és pénzügyi elszámolás alapján - a beérkezett pályázatok számától és támogatási igényétől függően - legfeljebb a pályázati feltételeknek megfelelő költségtervben leírt összeghatárig térítjük meg.

4. A pályázat érvényességének feltételei, az értékelés szempontjai és határideje:

Pályázni csak 2005. június 30-ig megvalósuló utazásokkal lehet. A megpályázott utazás időtartama: 3-6 nap (amelyből időarányosan minél több helyben tartózkodás szükséges). A pályázatok legvégső elszámolási határideje: 2005. szeptember 1. Megfelelő dokumentáció (úti beszámoló, élménynapló, az iskola nevére kiállított számlák, fotók stb.) csatolásával már az idén, 2005. január 1-ét követően lezajlott utazással is lehet pályázni.

Egy középiskola kizárólag egy pályázatot adhat be! (Az egy iskolából érkező több pályázat automatikusan kizárásra kerül). Kizárásra kerül az a középiskola, amelyik nem valósította meg a korábbi pályázat során már támogatott utazását. A támogatás újrapályázható az előző fordulók során már támogatást nyert iskolák számára is.

A pályázatokat a mellékletként csatolt utazási program, útiterv és az előzetes költségkalkuláció alapján kerülnek elbírálásra.

Az elbírálás során előnyben részesülnek:
 • az egy határ menti régión belül megvalósuló utazások, amelyek jobban elősegítik a természetes földrajzi adottságokból származó kapcsolatok további erősödését,
 • azok a látogatások, melyek során a két iskola diákjai minél több közös programban vesznek részt, és elősegítik az iskolák között kialakuló intenzív kapcsolat kialakulását,
 • az előző tanév pályázati fordulóiban nyertes testvériskolához történő látogatás.
A pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázókkal a lebonyolításban közreműködő intézmény - a Márton Áron Szakkollégium - támogatási szerződést köt, amelyben rögzíti az elnyert támogatás folyósításának, felhasználásának feltételeit, elszámolásának módját és határidejét.

A pályázatok elbírálása a pályázat beadási határidejétől számított 25 munkanapon belül az OM és a MÁSZ által létrehozott bíráló bizottság által megtörténik, az elbírálásról az Oktatási Minisztérium minden pályázót értesít.

5. Apályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
 • A pályázó iskola rövid bemutatása,
 • Amennyiben létezik ilyen, a megjelölt testvériskolával közösen megvalósult eddigi programok ismertetése,
 • Amennyiben van, az iskolák közötti együttműködési megállapodás fénymásolata,
 • A program tartalmi részletezése,
 • Részletes költségterv forintban - amennyiben szükséges - az önrész forrásainak megjelölésével,
 • Az utazást biztosító cég által készített árajánlat,
 • Határon túli iskolák esetében a pályázati űrlapon megjelölt együttműködő (amennyiben az iskola nem rendelkezik devizaszámlával, egy, az iskolához közel álló, deviza bankszámlával rendelkező alapítvány, egyesület vagy polgári társulás) nyilatkozata a devizaszámla használatáról és az átutalt támogatás a pályázó iskolának történő kifizetéséről,
 • A testvériskola fogadónyilatkozata, melyben egyetértését fejezi ki a tervezett programmal és a látogatás céljával. Ugyanitt kérjük pontosítani azt is, hogy mit biztosít a fogadó iskola, és ez utóbbi részéről személy szerint ki felel a közös program megszervezéséért.
6. Apályázat benyújtása:

A pályázatokat személyesen vagy postai úton, egy példányban a következő címre kérjük eljuttatni:

Márton Áron Szakkollégium
Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda
Ügyintéző: Kondert Annamária
Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Telefon: +36-1-4610163

A pályázat beadási, ill. postai beérkezési határideje: 2005. március 1.
A beadási határidő után érkezett, valamint a hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Pályázni az Oktatási Minisztérium ügyfélszolgálatától, a Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programirodától, illetve az egyes régiókban működő Agora Irodáktól igényelhető adatlapon lehet (A magyarországi és a határon túli pályázóknak különböző típusú adatlapon kell pályázniuk!). Az adatlapok ( adatlap magyarországi iskolák részére, adatlap határon túli iskolák részére) letölthetők az Internetről is a www.om.hu, (pályázatok), illetve a www.agorairoda.net (pályázatok) címekről.

7. A pályázattal kapcsolatos további információk

Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további felvilágosítást a pályázatról:

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya
Ügyintéző: Szantner Viktor
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: +36-1-4737191
Professzorok Háza
Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda
Ügyintéző: Kondert Annamária
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Telefon: +36-1-4610163
E-mail: julianus@htof.ph.hu
Web: www.julianusprogram.hu

AGORA IRODÁK
ORSZÁG
Megbízott iroda/szervezet
Ügyintéző
Elérhetőségek
Magyarország
Agora Központi Iroda
1037 Budapest
Kunigunda útja 35., C fszt. 4
Benked László
Tel.: +36-1-368-88-60/214
Fax: +36-1-240-48-04
E-mail: agora@mad.hu
Horvátország
Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek)
Drinska 12/A
Pajrok Andrea
Tel./Fax: + 385-31-275-358
Szerbia-Montenegró
Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka (Subotica)
Boris Kidric u. 7.
Stangl Krisztina
Tel./Fax: +381-24-551-711
Románia
Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) utca 2-4/55.
Nagy Tímea
Tel./Fax: +40-264-430-907
Csíkszeredai Agora Iroda
530210 Csíkszereda (Miercurea-Ciuc)
Gál Sándor u. 9.
Szabó Kázmér
Tel./Fax: +40-266-317-440
Marosvásárhelyi Agora Iroda
540069 Marosvásárhely (TîrguMures)
Targului (volt Sáros u.) 18.
Budai Sándor
Tel./Fax: +40-265-206-300
Szlovákia
Révkomáromi Agora Iroda
94501 Révkomárom (Komárno)
Tiszti Pavilon, P.O.Box 71
Szabó Helga
Tel./Fax: +421-35-77-13-841
Pozsonyi Agora Iroda
81103 Pozsony (Bratislava)
Klariska (Klarisszák u.) 7.
Soóky Éva
Tel./Fax: +421-2-544-10-411
Ukrajna
Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo)
vul. Sztefanika (Sztefanika u.) 12.
Kurmai Sándor
Tel./Fax: +380-31-41-240-78

A határon túli magyar kapcsolatokkal még nem rendelkező magyarországi középiskolák a határon túli magyar középiskolák listájáról a Márton Áron Szakkollégium honlapján - www.martonaron.hu/kataszter kaphatnak tájékoztatást, valamint személyesen a budapesti Központi Agora Irodában és a Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda lent ismertetett elérhetőségein is kérhetnek ezzel kapcsolatos információt.

A magyarországi kapcsolatokkal nem rendelkező határon túli középiskolák az Oktatási Minisztérium által működtetett www.sulinet.hu honlapon, az Országos Közoktatási Intézet www.oki.hu honlapján valamint a lent ismertetett határon túli Agora Irodákban kaphatnak tájékoztatást a magyarországi középiskolákról.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok