2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Magyarországi továbbképzési lehetőségek határon túli magyarok számára a 2004. év nyarán

2004. január 22.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a értelmében 2004. év nyarára a határon túli magyar pedagógusok számára magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget.

A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett szakmai tanácsadó testület, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács megbízásából Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Szerbia és Montenegróban a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közösen gyűjti össze.

Általános tudnivalók:

 • Jelentkezhetnek:
 1. azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és Pedagógusigazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok kiváltására,
 2. nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
 3. a szakfőosztály támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a Pedagógusigazolvány kiváltására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
 • A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10 %-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 2000-2500.- Ft közötti összeget nem haladja meg.
 • A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a pályázót. Amennyiben igényli, úgy a továbbképzés szervezője, a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ (továbbiakban PTMIK) megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
 • A több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.
 • A jelentkezés benyújtásának határideje 2004. március 15. A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
 • Az oktatási miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével az oktatási miniszter szakmai tanácsadó szervezete, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2004 áprilisában.
 • Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál előnyben részesül az, aki
 1. még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és /vagy nyári akadémiák résztvevője volt.
 2. aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben és szülőföldjén is látogatott továbbképzéseket
 • Az elbírálásáról a továbbképzések szervezője, a PTMIK a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2004. május 31-ig értesíti a jelentkezőt.
 • A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz az előírt részvételi és tartalmi követelményeknek.
 • A részvételből való kizáró általános feltételek:

A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag hiányos pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Az alább felsorolt továbbképzésekről részletes felvilágosítást az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak, ugyanitt szerezhetők be a jelentkezési lapok is:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

530241 Csíkszereda, Toplitei 20.

594501 Komárno, P. O. Box 49.

Tel: 402-66-371-377
Fax: 402-66-312-852

Tel/Fax:421-357-713-572

E-mail: rmpsz@rmpsz.topnet.ro

E-mail: szmpsz@nextra.sk

 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége

31000 Eszék, Drinska, 12/A

31106 Eszék, P.P.620

T/F: +385-31-275-480
Fax: + 385-31-275-481

T/F: + 385-31-377-509

E-mail: pedagogus-forum@os.hinet.hr

E-mail: daniel.zamecnik@os.hinet.hr

 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

90200 Beregszász, Olga Kobiljanszka 17

9220 Lendva, Fő u. 124.

Tel/Fax:380-3141-22729

Tel: + 386-2575-1449
Fax: + 386-2575-1419

E-mail: kmpsz@bereg.uzhgorod.ua

E-mail: pmnss@siol.net

 

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete

21 000 Újvidék, Cirpanov 54.

24000 Szabadka, Djura Djakovica 23.

Tel: + 381-21-548-259
Fax: + 381-21-400-268

T/Fax: +381-24-754-556

E-mail: vmpe@Eunet.yu

E-mail: tanar@tippnet. co.yu


 

Téma

Képző intézmény

A képzést meghirdető Szövetség

Jelentkezés

Időpont

1.

Médiainformatika- Elektronikus weboldal fejlesztése
30 óra

Eszterházy Károly Főiskola, Eger

RMPSZ

Kizárólag romániai magyar pedagógusoknak
(30 fő)

Augusztus 18-25.

2.

Médiainformatika- Elektronikus weboldal fejlesztése
30 óra

Eszterházy Károly Főiskola, Eger

KMPSZ
VMPE

Mindegyik régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus 18-25.

3.

Magyar nyelvészeti, magyar és világirodalmi intenzív tanári továbbképzés
30 óra

Debreceni Egyetem BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet
4032 Debrecen Egyetem tér 1.

RMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus 21-26.

4.

Pszichológiai eljárások az osztályfőnöki munka segítésére
30 óra

Eszterházy Károly Főiskola, Eger

RMPSZ

Kizárólag romániai magyar pedagógusoknak
(30 fő)

Augusztus 16-21.

5.

Pszichológiai eljárások az osztályfőnöki munka segítésére
30 óra

Eszterházy Károly Főiskola, Eger

KMPSZ
VMPE

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus 16-21.

6.

A nevelés-oktatás korszerű módszerei, gyermekközpontú pedagógiák
30 óra

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

RMPSZ

Kizárólag romániai magyar pedagógusoknak
(30 fő)

Június 27. - július 03.

7.

A nevelés-oktatás korszerű módszerei, gyermekközpontú pedagógiák
30 óra

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

KMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Június 27. - július 03

8.

Gyermekközpontú komplex személyiségfejlesztés
30 óra

NYME Benedek Elek Főiskolai Kar, Sopron

RMPSZ

Kizárólag romániai magyar pedagógusoknak
(30 fő)

Augusztus 23-27.

9.

Gyermekközpontú komplex személyiségfejlesztés
30 óra

NYME Benedek Elek Főiskolai Kar, Sopron

KMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus 23-27.

10.

Vállalkozási ismeretek oktatás a szakképzésben
30 óra

Humánfejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest

RMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus 22-28.

11.

A projektoktatás módszertana
30 óra

Humánfejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest

RMPSZ

Minden régió pedagógusainak
( 30 fő)

Augusztus 22-28.

12.

Tanulási tréning
30 óra

ELTE ppk Neveléstudományi Tanszék, Budapest

RMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus 23-29.

13.

Különbségekre figyelő tanulásszervezési módok, reformpedagógiai és alternatív iskolák gyakorlata alapján
30 óra

PTMIK, Pilisborosjenő

RMPSZ
HMPF

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus 14-19.

14.

Tanácsadás-fejlesztés. A szaktanácsadók és tantárgygondozók alapképző tanfolyama
30 óra

Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest

RMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus16–20.

15.

Gyógypedagógia: a dyslexia, disgráfia, diszkalkulia felismerése és a probléma kezelése
30 óra

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola

SZMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Június 28.– július 02.

16.

Fizikaoktatás kísérletekkel
30 óra

Pécsi Egyetem Fizika Tanszéke
72-503-600/4399

SZMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Július 5-10.

17.

Kooperatív tanulási technikák
30 óra

Gyermekek Háza,
Budapest 1028 Szabadság u. 23.

SZMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Június 28 – július 3.

18.

Anyanyelvi nevelés a XXI. Században
30 óra

ELTE BTK,
Antalné Szabó Ágnes

SZMPSZ

Minden régió pedagógusainak
kizárólag középiskolában, illetve az általános iskola felső tagozatán tanító magyartanároknak
(30 fő)

Augusztus 22–28.

19.

A tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése
30 óra

Szent István Egyetem Jászberényi Tanítóképző Főiskolai Kar Tanítóképző Intézet
Jászberény 5100 Rákóczi út 53.

SZMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Július 5-10.

20.

A Rákóczi szabadságharc és kora,
A trianoni döntések hatása Magyarországra.
30 óra

Pécsi Tudományegyetem Újkori Történelem Tanszék

SZMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő),
de csak 30 fő jelentkezése esetén indul!

Augusztus 13-19.

21.

Mozgásfejlesztésre épülő differenciált személyiségfejlesztés a tanulási és magatartási zavarok megelőzésére
30 óra

Brunszvik Teréz Óvoda,
Oroszlány,
2840 Bánki Donát u. 67.

SZMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus 9–14.

22.

Értékelés osztályozás nélkül
30 óra

PTMIK, Pilisborosjenő

SZMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Július 4–10.

23.

Kórus-fejlesztés.
30 óra

Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet
Kecskemét

SZMPSZ

Csak szlovákiai magyar pedagógusoknak
(30 fő)

Július 9-15.

24.

Lépésről lépésre
30 óra

Ec-Pec Alapítvány, Budapest

VMPE

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus 7-14.

25.

Kognitív szintek tervezése az általános iskolai matematika tanításában
30 óra

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 80-84.

ÉMPE

Minden régió pedagógusainak

(30 fő)

Július 12-17.

26.

Tanítsunk eredményesen matematikát!
30 óra

Nyíregyházi Főiskola TTK Matematikai és Informatikai Intézete
4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b.

ÉMPE

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Július 5-10.

27.

Emberebb ember-etikai továbbképzés
30 óra

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskoli Kar
9022 Győr Liszt Ferenc u. 42.

ÉMPE

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Július 5-10.

28.

A jövő század társadalomföldrajza
30 óra

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 80-84.

ÉMPE

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Július 12-17.

29.

Anyanyelv, magyar irodalom, pszichológia, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása
30 óra

Baranya megyei Pedagógiai Sszakszolgálatok, Pécs

HMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Június 28 – július 03.

30.

Pedagógusok speciális képzése a szabadidő-pedagógia területén, program-tábor és kirándulásszervezésben
30 óra

BMB’994 Oktatási Tanácsadó Bt.
Pilisborosjenő

HMPF

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus 8-14

31.

Óvónők, osztálytanítók, magyar szakosok továbbképzése
30 óra

Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest

MMÖNK

Csak szlovéniai magyar pedagógusoknak
(40 fő)

augusztus 22-27.

32.

Lépésről lépésre a magyar nyelv tanításában
30 óra

Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, Pécs

KMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Június 21–25.

33.

Mérés, értékelés
30 óra

Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest

KMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Július 05–09.

34.

Konfliktuskezelési tréning
30 óra

Metódus Nevelés- módszertani Központ, Siófok

KMPSZ

Csak kárpátaljai magyar pedagógusoknak
(30 fő)

Július 25 – 31.

35.

Együttműködési fejlesztés a tantestületekben
30 óra

Humancapital vezetői tanácsadó, oktató-fejlesztő Bt.

KMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Július 4-10.

36.

Preventív fejlettségvizsgálat a differenciált személyiségfejlesztés érdekében (szaktanácsadó-képzés)
30 óra

Cogito et Solvo Kft.
2890 Tata Erzsébet tér 13.

SZMPSZ

Csak szlovákiai magyar pedagógusoknak
(30 fő)

Július 4 –9.

37.

Változó világ – változó földrajz.
30 óra

Esterhézy Károly Főiskola
Eger, Eszterházy tér 1.

KMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

július 01-06.

38.

Zene-pedagógiai továbbképzés.
30 óra

Fővárosi Pedagógiai Intézet

KMPSZ

Minden régió pedagógusainak
(30 fő)

Augusztus 21-26. ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok