2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Magyarországi továbbképzési lehetőségek (elismert)

2005. február 3.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a értelmében 2005. év nyarára magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget határon túli magyar pedagógusok számára.

A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett szakmai tanácsadó testület, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács megbízásából Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Szerbia és Montenegróban a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közösen gyűjti össze.

Általános tudnivalók:
 • Jelentkezhetnek:
 • azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és Pedagógusigazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok kiváltására,
 • nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
 • a szakfőosztály támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a Pedagógusigazolvány kiváltására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
 • A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10 %-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 2000-2500.- Ft közötti összeget nem haladja meg.
 • A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a jelentkezőt. Amennyiben a résztvevő igényli, úgy a továbbképzés szervezője, a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (továbbiakban suliNova) megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
 • A több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.
 • A jelentkezés benyújtásának határideje 2005. március 15. A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
 • Az oktatási miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével az oktatási miniszter szakmai tanácsadó szervezete, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2005 áprilisában.
 • Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál előnyben részesül az, aki
 • még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és /vagy nyári akadémiák résztvevője volt.
 • aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben és szülőföldjén is látogatott továbbképzéseket
 • Az elbírálásról a továbbképzések szervezője, a suliNova a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2004. május 31-ig értesíti a jelentkezőt.
 • A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz az előírt részvételi és tartalmi követelményeknek.
 • A részvételből való kizáró általános feltételek:
  A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag hiányos pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Az alább felsorolt továbbképzésekről részletes felvilágosítást az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak, ugyanitt szerezhetők be a jelentkezési lapok is:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
530241 Csíkszereda, Toplitei 20.
594501 Komárno, P. O. Box 49.
Tel: 402-66-371-377
Tel/Fax:421-357-713-572
Fax: 402-66-312-852
E-mail: rmpsz@rmpsz.ro

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
31000 Eszék, Drinska, 12/A
31106 Eszék, P.P.620
T/F: +385-31-275-480
T/F: + 385-31-377-509
Fax: + 385-31-275-481

Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
90200 Beregszász, Olga Kobiljanszka 17
9220 Lendva, Fő u. 124.
Tel/Fax:380-3141-22729
Tel: + 386-2575-1449
Fax: + 386-2575-1419

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
21 000 Újvidék, Cirpanov 54.
24000 Szabadka, Djura Djakovica 23.
Tel: + 381-21-548-259
T/Fax: +381-24-754-556
Fax: + 381-21-400-268

A jelentkezési lapok az Internetről (www.om.hu) is letölthetők.

30 órás elismert képzések 2005 nyarára

 
Téma
Intézmény
Időpont
1.
Elektronikus weboldal fejlesztése
30 fő
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.
Zánka
július 11-16.
2.
Pszichológiai eljárások az osztályfőnöki munka segítésére
30 fő
Eszterházy Károly Főiskola
Eger
július 10-16.
3.
A fejlesztő pedagógia szerepe a tanítási gyakorlatban -
tanítóknak
30 fő
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen július 4-9.
4.
Emberebb ember-etikai továbbképzés
30 fő
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar
Győr
július 18-23.
5.
Intézményértékelés iskolavezetők részére
30 fő
Qualitas BT, Szeged augusztus 8-13.
6.
Konfliktuskezelési tréning
30 fő
Metódus Nevelés- módszertani Központ, Siófok július 25-30.
7.
Anyanyelv, magyar irodalom, pszichológia, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása
30 fő
Baranya megyei Pedagógiai Szakszolgálatok,
Pécs
június 27-július 1.
8.
Lépésről lépésre-gyermekközpontú iskolai nevelés-főleg tanítóknak
30 fő
Ec-Pec Alapítvány, Budapest július 11-16.
9.
Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel óvodapedagógusoknak
30 fő
Tessedik Sámuel Pedagógiai Főiskolai Kar,
Szolnok
július 4-9
10.
Tanítsunk eredményesen matematikát! (általános iskolai és középiskolai tanárok részére)
30 fő
Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet,
Nyíregyháza
július 4-9.
11.
Alternatív olvasás-írástanítási program a különböző nyelvi háttérrel rendelkező gyermekek számára
30 fő
suliNova
Pilisborosjenő-Budapest
július 11-16.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok