2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás nyugati szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából megrendezésre kerülő szaktábor támogatására

2006. május 11.
Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája

a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével
pályázatot hirdet

az úgynevezett nyugati - kizárólag európai - szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatására

1. A pályázat célja: A 2006. évi tábor-pályázati keretből eddig nem részesült európai területek e felhívás tárgykörébe tartozó rendezvényeinek költségtámogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: Európai területen - de nem a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén - bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak.

3. Általános tudnivalók:
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Oktatási Minisztérium (OM) megküldi a központi nyilvántartást vezető Határon Túli Magyarok Hivatala részére.
 • Pályázni csak a megjelölt területi hatályú országokban (tehát nem a Szátv. országaiban) élő, magát magyar nemzetiségűnek valló, 6-19 éves tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szervezett tábor költségeinek támogatására lehet, kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, magyar nyelven, amely letölthető a www.om.hu honlapról. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A táborozásra nem érkezhet tanuló a Szátv. országaiból, ugyanakkor a foglalkozásvezető vagy közreműködő anyanyelvi tanárokra ez nem vonatkozik.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legkisebb összeg 100.000,- Ft, a legnagyobb összeg - a táborozásban résztvevők létszámától függetlenül - 700.000,- Ft.
 • Egy pályázó szervezet csak egy táborra kérhet támogatást.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/13/1. Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 • A pályázatokról az OM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező politikai államtitkára dönt az OM Határon Túli Magyarok Irodája (HTMI) és a Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) képviselőiből álló Értékelési Bizottság javaslata alapján.
 • A nyertes pályázókkal a MÁSZ köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, lehetőség szerint a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektromos vagy szóbeli értesítést követő 7. naptári napig, de legkésőbb június 12-ig van lehetőség.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználási kezdő határideje a hivatalos értesítést követő naptári nap, véghatárideje a rendezvényt követő 2. naptári hónap utolsó munkanapja, de legkésőbb 2006. szeptember 30. A célszerű felhasználásról szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni a szerződésben meghatározott szempontok szerint.
 • A támogatás folyósítása egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztatók kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell az aláíró közjegyző vagy számlavezető bank által hitelesített aláírási címpéldányát, valamint a szervezet alapító okiratának másolatát. Szerződés aláírásakor a nyertes pályázó köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 60 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban.
 • A pályázathoz beadáskor kötelező csatolni a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) Oktatási és Ifjúsági Szekció vezetőjének támogató véleményét.
 • Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a következő tételek fedezhetők a támogatásból: résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak, szerzői honoráriumok (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 15 %-ának mértékéig.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
 • Továbbá előnyt jelenthet, ha a tábor hiánypótló, a térségben egyedüli, esetleg más országokból érkezett növendékeket fogad.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 • További felvilágosítás az OM HTMI telefonszámain: 00361/473-7586; /473-7512
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Irodája adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani (a mellékletekből egy példány is elegendő), csatolva a szervezet alapító okiratának másolatát, szükség esetén magyar nyelvű fordítását.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Márton Áron Szakkollégiumba kell eljuttatni (1037 Budapest, Kunigunda u. 35.). A pályázat személyesen is leadható ugyanott.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2006. június 12.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2006. június 28.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • A leadott program minősége, megvalósíthatósága
 • Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
 • Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
 • Interregionális együttműködés
 • A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó előzmények
 • Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat
6. A pályázat elbírálásáról 2006. július 4-ig kizárólag e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OM, valamint a MÁSZ honlapján is.

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Irodája
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok