2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a nyugati magyar szórványközösségek mobilitásának támogatására

2004. szeptember 9.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) közreműködésével pályázatot hirdet nyugati magyar szórványközösségek mobilitásának elősegítésére 2004-ben.

A pályázat célja
 
A nyugati magyar szórványközösségekben élő, oktatásban résztvevő diákok és kísérőik 2004. június 1. és 2005. március 31. közötti időben Magyarországra történő csoportos utazásának- kizárólag az útiköltség és a biztosítás- támogatása.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

 • Pályázatot kizárólag magyarországi és a magyar identitás megőrzése érdekében tevékenykedő külföldi jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (a továbbiakban pályázó) nyújthatnak be.

Általános tudnivalók
 • A pályázónak részletesen be kell mutatnia az utazással megvalósítandó célokat (például az identitás megőrzése, oktatási-kulturális programokon való részvétel).
 • A pályázatokról az Oktatási Minisztérium nemzetközi helyettes államtitkára dönt a Márton Áron Szakkollégium és az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya javaslatának figyelembevételével.
 • A nyertes pályázóval a Márton Áron Szakkollégium köt szerződést, és az abban foglalt feltételek szerint gondoskodik a támogatás kifizetéséről.
 • A nyertes pályázó a szerződés mellé köteles csatolni a létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását, amennyiben azt az igényelt és az elnyert támogatási összeg közötti különbség indokolja.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
A pályázatok benyújtása, határidő
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya adatlapján (letölthető itt) egy eredeti példányban kell benyújtani.
 • A pályázatok beérkezési határideje: 2004. október 15.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Márton Áron Szakkollégium címére: 1037 Budapest, Kunigunda u. 35. kell eljuttatni, a pályázat személyesen is leadható ugyanitt.
 • A postai úton benyújtott pályázat esetében a postai feladás időpontja számít.
 • Hiánypótlásra csak időben érkezett pályázatok esetében van lehetőség.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztályán lehet kérni, telefon: 36-1-473-7015, 36-1-473-7512.
A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • előnyt élveznek a tengerentúli szórványból pályázók;
 • a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz;
 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága;
 • eddigi elszámolási és teljesítési tapasztalatok.
Érvénytelen a pályázat, ha
 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be;
A pályázat elbírálásának határideje: 2004. november 15. A pályázat nyerteseit a Márton Áron Szakkollégium értesíti.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok