2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Socrates / Comenius 1 - Nemzetközi iskolai együttműködések pályázatai

2006. január 3.
A Tempus Közalapítvány pályázati felhívása

Socrates / Comenius 1 Nemzetközi iskolai együttműködések

A Comenius 1 akció a Socrates programban részt vevő államok közoktatási intézményei közötti partnerkapcsolatokat támogatja. A partnerek együttműködése nemzetközi projektek révén valósul meg. A Comenius 1 akcióban megpályázható tevékenységek segítik az iskolákat nemzetközi kapcsolataik bővítésében, ápolásában.

Kik pályázhatnak?
Az akció nyitott minden államilag elismert közoktatási intézmény számára, pályázhatnak tehát az állami, magán és egyházi óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények, kollégiumok stb.

Projekttípusok
A Comenius 1-ben három projekttípus támogatható:
  • Comenius Iskolai projektek
Az Iskolai projektek lehetővé teszik, hogy legalább 3 részt vevő országból 1-1 iskola együtt dolgozzon valamilyen közös témán. A munkába a lehető legtöbb osztályt bevonják, a témát az iskolák pedagógiai programjához illesztik. Nagyon fontos a diákok aktív részvétele.
  • Comenius Nyelvi projektek
A Nyelvi projektekben egy magyar és egy európai iskola működik együtt. Cél a nyelvtanulás elősegítése. Az EU ritkán használt nyelvei prioritást kapnak. A projektek keretében diákcserét is szerveznek, amelyben minimum 12 éves diákok vehetnek részt.
  • Comenius Iskolafejlesztési projektek
Az Iskolafejlesztési projektekben az iskolák intézményi szinten vesznek részt. A cél, hogy megosszák tapasztalataikat és összehasonlítsák a pedagógiai módszereiket, szervezeti felépítésüket, vezetési technikájukat, illetve hogy egyéb, közös érdeklődésre számot tartó témában (pl. az iskolai erőszak megelőzése, különböző szociális és kulturális környezetből jövő gyerekek integrált oktatása) dolgozzanak együtt.

Prioritások 2006-ban
A Socrates program általános prioritásait a 2006-os Socrates pályázati felhívás tartalmazza.
2006-ban elsőbbséget élveznek azok az iskolai pályázatok, amelyek célja a Nyelvtanulást és a nyelvi sokszínűség erősítését szolgáló akcióterv végrehajtása, különösen azok, amelyek a tartalomalapú nyelvoktatást (CLIL) kívánják bevezetni.
A nyelvi akcióterv magyar fordítása letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról: www.tka.hu.

Az elnyerhető pénzügyi támogatás


Pályázati határidő
Mindhárom pályázattípusnál: 2006. február 1.
Formai előbírálati határidő: 2006. január 24. (beérkezés napja)
A pályázatokat a Tempus Közalapítványhoz kell benyújtani.

A projekteken kívül megpályázható egyéb tevékenységek
1. Előkészítő látogatások Comenius 1 pályázatokhoz
A Comenius pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy számára a partnerintézménybe tett látogatáshoz. A konkrét partnerrel nem rendelkező, de pályázni kívánó intézmények nemzetközi partnerkereső szemináriumokon is részt vehetnek. Ezek listája szerepel a TKA honlapján.
Az előkészítő látogatások maximális időtartama 1 hét. A támogatás fedezi az útiköltségeket, és hozzájárul a külföldön való megélhetés (szállás, étkezés) költségeihez, de nem haladhatja meg az 1000 eurót.
Pályázati határidő: folyamatos, 10 héttel a látogatás tervezett időpontja előtt.
A pályázatokat a Tempus Közalapítványhoz kell benyújtani.

2. Comenius nyelvi asszisztens fogadása
A közoktatási és felnőttoktatási intézmények pályázatot nyújthatnak be nyelvtanárasszisztensek fogadására. Az EU valamely tagországából érkező asszisztensek 3-8 hónapot tölthetnek a magyar intézményben, ahol nyelvtanítással összefüggő feladatokat látnak el heti 12-16 órában. Az asszisztenst a program költségmentesen biztosítja az iskolák számára. Amennyiben az iskola nyelvtanárasszisztens fogadására kíván pályázatot benyújtani, azt a Comenius tervben fel kell tüntetni.
Pályázati határidő: 2006. február 1.
Formai előbírálati határidő: 2006. január 24.
A pályázatokat a Tempus Közalapítványhoz kell benyújtani.

A fenti, aktuális pályázati lehetőségekre vonatkozó részletes felhívások és a pályázati űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján.

Az itt szereplő pályázati felhívások csak kivonatok, kérjük, minden esetben olvassa el a teljes kiírást és a pályázati útmutatót, és pontosan tartsa be a pályázati űrlapok kitöltésre vonatkozó előírásokat!

A Tempus Közalapítvány minden pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére, azok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

A Tempus Közalapítvány előzetes formai bírálatot végez a beadási határidő előtt, a formai bírálati határidőre beküldött pályázatok esetében, így a pályázónak a hivatalos beadási határidőig hiánypótlás keretében lehetősége van javítani az esetleges formai hibákat. Az előbírálati határidőket lásd az egyes pályázati formák kiírásában.

A Tempus Közalapítvány pályázati programjaiban a döntések ellen - sem méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs lehetőség.

További információ:
Tempus Közalapítvány
1438 Budapest 70., Pf. 508.
Infóvonal: (06 1) 237 1320
Telefon: (06 1) 237 1300
E-mail: info@tpf.hu
Internet: www.tka.hu
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok