2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Socrates/Comenius 2.2.c - Külföldi szakmai továbbképzés pedagógusoknak

2004. szeptember 21.
A Comenius 2.2.c akció célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1-4 hetes, az Európai Unió valamely tagállamában tartott intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjas támogatást pedagógusoknak.
A program keretében kétféle típusú továbbképző kurzusra lehet pályázatot benyújtani:
A) általános tanártovábbképző kurzusokra (1-4 hetes kurzusok pályázhatók), illetve
B) nyelvtanár-továbbképző kurzusokra (minimum 2, maximum 4 hetes kurzusok).
Támogatottak köre:
  • általános tanár-továbbképző kurzusok esetén: óvodai nevelők, általános és középiskolai tanárok, iskolaigazgatók, pályaválasztási tanácsadók, iskolapszichológusok, nevelési tanácsadók, szaktanácsadók, oktatási tanácsadók, tantervfejlesztők, iskolával kapcsolatban álló nevelési szakemberek.
  • nyelvtanár-továbbképző kurzusok esetén: nyelvtanárok; nyelvi átképzésben részt vevő tanárok; egyetemi, főiskolai oktatók közül kizárólag azok, akik nyelvtanárok, illetve nyelvtanárszakos hallgatók nyelvtanítási módszertani képzésében vesznek részt; szaktárgyukat idegen nyelven oktató pedagógusok; illetve szaktanárok, akiknek a közeljövőben lehetőségük nyílik szaktárgyukat idegen nyelven oktatni. (Azoknak a tanároknak, akik szaktárgyukat eddig még nem oktatták idegen nyelven, pályázatukhoz nyelvtudásukat igazoló bizonyítványt kell csatolniuk, illetve mellékelniük kell intézményük vezetőjének igazolását arról, hogy a pályázó mikor kezdi el szaktárgyát az adott nyelven oktatni.)
Csak olyan tanárok pályázhatnak, akik az adott nyelvet legalább 3 éve, általános iskolai nyelvtanárok esetében legkevesebb heti 3 órában, középiskolai nyelvtanárok esetében heti 6 órában tanítják.

Azok a pályázók, akik már részesültek egyéni Socrates támogatásban, a kurzus befejezésétől számított 36 hónapon belül nem támogathatók újra ezen akció keretében.

A pályázás módja
A pályázó kiválasztja a számára megfelelő tartalmú tanártovábbképző kurzust az Európai Unió egyik országában, és beadja a jelentkezését a kurzust szervező intézménynél.
A pályázó a kurzusra való jelentkezését önállóan intézi, és a pályázat beadásakor már rendelkeznie kell a tanfolyamot szervező intézmény visszaigazolásával, amelyet csatolni kell a pályázathoz!

Pénzügyi hozzájárulás
Támogatást a tanfolyamdíjra (legfeljebb 750 euró összeghatárig), az utazási és szállásköltségre, valamint olyan más megélhetési költségek fedezésére lehet kérni, melyek közvetlenül a továbbképzéshez kapcsolódóan merülnek fel. A támogatás pontos mértéke a látogatott tanfolyam típusától, időtartamától, valamint a résztvevők tényleges utazási költségeitől függ.
 
A Socrates támogatás nem minden esetben fedezi a külföldi tartózkodás teljes költségét!

A Socrates program által támogatott tanár-továbbképzéseken való részvétel a 277/1997. XII. 22 Kormány Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján beszámít a pedagógusok számára kötelező, hétévenkénti továbbképzésbe.
 
Pályázati határidő a tanártovábbképző kurzusok esetében:
2005. február 1. (postai feladás dátuma)
 
A pályázatokat a Tempus Közalapítványhoz kell benyújtani: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
 
Az itt szereplő pályázati felhívások csak kivonatok, kérjük, hogy minden esetben olvassa el a 2005-ös Pályázati Felhívás és a 2005-ös Pályázati Útmutató megfelelő részeit, és pontosan tartsa be a pályázati űrlapok kitöltési útmutatójában szereplő elvárásokat!
 
További információ:
Tempus Közalapítvány/ Socrates Nemzeti Iroda
1134 Budapest Váci út 37.
Tel: 237-1300, Fax: 239-1329
Infóvonal: 237-1320
e-mail: info@tpf.hu
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok