2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás Socrates / Erasmus programban részt vevő felsőoktatási intézmények oktatóinak

2005. március 24.
A Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó oktatók számára, akik a 2005/2006-os tanév során Socrates / Erasmus program keretében középtávú oktatói mobilitásban kívánnak részt venni.

A pályázat lehetőséget nyújt a magyar felsőoktatási intézmények oktatói számára oktatási tevékenység folytatására az Európai Unió bármely tagországának felsőoktatási intézményében folyamatosan legalább 8, de legfeljebb folyamatosan 24 hetes időtartamra. A tevékenység fontos része a külföldi tapasztalatok szerzése, a meglévő kapcsolatok megszilárdítása, valamint új kapcsolatok kialakítása.
Az oktatási tevékenységet 2005. szeptember 1. - 2006. szeptember 30. között lehet végezni. A támogatás legfeljebb 5.000 euró lehet a teljes külföldi tartózkodás idejére. A maximálisan adható támogatást a támogatható pályázatok számának megfelelően csökkentheti a Közalapítvány.

Középtávú oktatói mobilitásra pályázhat bármely szakirányon tevékeny oktató,
 • akinek küldő és fogadó felsőoktatási intézménye a 2005/2006-os tanévben részt vesz a Socrates/ Erasmus programban, és elfogadott Erasmus University Charter pályázattal rendelkezik,
 • aki PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatát a pályázat benyújtását megelőzően megszerezte és
 • az idegen nyelvű oktatáshoz megfelelő szintű nyelvismerettel rendelkezik.
A mobilitás célja a fogadó intézményben végzett oktatói tevékenység lehet, amely előre egyeztetett módon illeszkedik a fogadó intézmény tanrendjéhez.

A mobilitásnak lehetőleg a küldő intézmény egyik meglévő Erasmus partnerintézményébe kell irányulnia. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor bármely, az Erasmus programban részvételre jogosult intézménybe lehet utazni a kétoldalú megállapodás megkötését követően.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a kitöltött pályázati űrlapot és azon belül a részletes munkatervet (magyar nyelven),
 • európai önéletrajz formátumban elkészített részletes szakmai önéletrajzot, amely alátámasztja a munkaterv megvalósíthatóságát;
 • publikációs jegyzéket;
 • a mobilitás célországának nyelvéből vagy angol nyelvből megszerzett legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát;
 • a küldő és fogadó intézmény azon megállapodását, amelynek értelmében a küldő intézmény jóváhagyja a kiutazást, és a fogadó intézmény fogadja az oktatót.
A bírálat során előnyben részesül az a pályázó, aki kutatási eredményeit is fel kívánja használni az oktatási munkában. (Kérjük, hogy erre a szempontra külön térjen ki a munkatervben!) Kutatási tevékenység nem támogatható!


Döntéshozatal
 
A pályázatok formai bírálatát követően tartalmi bírálatra kerül sor, amelyet a Közalapítvány által felkért független szakmai bíráló végez el. A pályázatokról a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a benyújtott dokumentumok és a bíráló javaslata alapján. A nyertes oktatókkal a Tempus Közalapítvány köt szerződést.

A pályázat benyújtásának határideje (postai bélyegző dátuma):
2005. május 31.

Pályázat benyújtásának módja
 • Pályázati űrlap: A pályázati űrlapot az Interneten (www.tka.hu) lehet elérni és on-line kell kitölteni, rögzíteni, majd kinyomtatni és aláírni. A csatolt fájl formájában, e-mailen elküldött űrlapokat nem vesszük figyelembe.
 • A kinyomtatott pályázati űrlapot, a szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket, a diploma és nyelvvizsga bizonyítvány másolatot és a fogadólevelet postai úton ajánlott küldeményként kell eljuttatni a következő címre:
Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda
1438 Budapest 70., Pf.: 508.
 • A szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket elektronikus úton is be kell küldeni a krisztina.antal@tpf.hu címre!
További felvilágosítás:

Antal Krisztina
Tempus Közalapítvány
Telefon: 06-1-237-1300
Fax: 06-1-239-1329
Internet: www.tka.hu
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok