2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Socrates - az Európai Bizottság oktatási együttműködési programja

2004. szeptember 21.
Az itt szereplő pályázati felhívások csak kivonatok, kérjük, hogy minden esetben olvassa el a 2005-ös Pályázati Felhívás és a 2005-ös Pályázati Útmutató megfelelő részeit, és pontosan tartsa be a pályázati űrlapok kitöltési útmutatójában szereplő elvárásokat!

A hiánypótlásról
A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el. Ugyanakkor azon Socrates pályázatok esetében, amelyeknek
 
a pályázati határideje 2005. február 1. - ott 2005. január 25-ig
a pályázati határideje 2005. március 1. - ott 2005. február 21-ig
a pályázati határideje 2005. május 2. - ott 2005. április 25-ig
 
beérkező pályázatok esetében előzetes formai bírálatot végez, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását. Formai elvárásnak minősülnek a pályázati űrlapon, a pályázati űrlapok magyar nyelvű kitöltési útmutatójában és a pályázati felhívásban ekként felsorolt kritériumok.
 
A pályázati űrlapokról
A Socrates program bármely akciójához kérhet a Tempus Közalapítványtól pályázati űrlapot. Ezt letöltheti a honlapunkról (www.tka.hu) vagy igényelheti az ügyfélszolgálatunkon (info@tpf.hu; T: 1/237-13-20)
 
Egyéni pályázóinknak
Felhívjuk az egyéni ösztöndíjra pályázók figyelmét, hogy a Socrates program szabályai szerint egy személy legfeljebb 36 havonta kaphat támogatást egyéni tanulmányúthoz. Tehát az a személy, aki pl. 2002 májusában részt vett Arion / Comenius 2.2.b / Comenius 2.2.c / Grundtvig 3 kurzuson, legközelebb 2005 júniusában utazhat ki újra a fenti támogatások bármelyikével.
 
Az egyforma pályázatokról - mi a sokféleséget támogatjuk!
Kérjük tisztelt egyéni pályázóinkat, hogy a pályázati űrlapot minden esetben saját maguk készítsék el és töltsék ki. Az egyező vagy nagyrészt azonos szövegezésű pályázatokat automatikusan elutasítjuk.
 
A centralizált és a decentralizált pályázatokról
A Socrates program keretében léteznek centralizált (tehát a projektkonzorcium koordinátor intézménye által, közvetlenül az Európai Bizottsághoz beadandó [1]) és decentralizált [2] (tehát az egyes partnerintézmények vagy egyéni pályázók szerint a székhelyük / állandó lakhelyük szerint illetékes Socrates nemzeti irodához beadandó) pályázatok. A centralizált pályázatok támogatásáról közvetlenül az Európai Bizottság dönt, miután konzultál a nemzeti irodákkal. Ezért fontos, hogy a centralizált pályázatból is mindenképpen küldjenek egy másolatot a nemzeti irodájukhoz az egyes partnerek!
 
A Socrates programban részt vevő országok:
  • A 25 EU tagállam: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
  • 3 EFTA ország: Izland, Lichtenstein, Norvégia
  • Bulgária, Románia és Törökország
 
COMENIUS
 
Comenius 1 - Nemzetközi iskolai együttműködések
A Comenius 1 akció a Socrates programban részt vevő államok közoktatási intézményei közötti partnerkapcsolatokat támogatja. A partnerek együttműködése nemzetközi projektek révén valósul meg. A Comenius 1 akcióban megpályázható tevékenységek segítik az iskolákat nemzetközi kapcsolataik bővítésében, ápolásában.
 
Kik pályázhatnak?
Az akció nyitott minden államilag elismert közoktatási intézmény számára, tehát pályázhatnak az állami, magán és egyházi óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények, kollégiumok stb.
 
Projekttípusok
A Comenius 1-ben három projekttípus támogatható:
  • Comenius Iskolai Projektek
  • Comenius Nyelvi Projektek
  • Comenius Iskolafejlesztési Projektek
Az alábbi táblázat áttekintést ad a megpályázható projekttípusokról és a projektek főbb jellemzőiről.
 
 
Iskolai Projektek
Nyelvi Projektek
Iskolafejlesztési Projektek
Tanuló-központú
X
X
 
Intézmény-központú
 
 
X
A társulás összetétele
min. 3 partner
2 partner
min. 3 partner
Időtartam
1-3 tanév
1 tanév
1-3 tanév
A projekthez kapcsolódó mobilitási típusok
Projekttalálkozó
Tanárcsere
Vállalati gyakorlat
Iskolavezetői tanulmányút
Diákcsere
(12-18 éveseknek)
Projekttalálkozó
Tanárcsere
Vállalati gyakorlat
Iskolavezetői tanulmányút
 
Az intézmények ezen kívül pályázatot nyújthatnak be külföldi Comenius nyelvi asszisztens fogadására, valamint a projektpályázatok beadását megelőző előkészítő látogatások lebonyolítására.
 
Az elnyerhető pénzügyi támogatás
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a támogatás összegéről és céljáról a projektek egyes típusai szerint.
 
 
Iskolai Projektek
Nyelvi Projektek
Iskolafejlesztési Projektek
 
Támogatott időtartam
1-3 tanév
1 tanév
1-3 tanév
 
Alaptámogatás (évente)
 
Koordináló intézmény
Partner
2000 euró
1500 euró
1500/2000 euró
1500/2000 euró
2000 euró
1500 euró
 
Mobilitási támogatás*
 
Tanári mobilitás
Projekttalálkozó
Tanárcsere
Kihelyezés
Igazgatói tanulmányút
Projekttalálkozó
Projekttalálkozó
Tanárcsere
Kihelyezés
Igazgatói tanulmányút
max. 1 hét
1-4 hét
1-4 hét
max. 1 hét
Tanulói mobilitás
Projekttalálkozó

Diákcsere
Projekttalálkozó
max. 1 hét
min. 14 nap
*A felmerült utazási költségek 100%-át, a megélhetési költségek (szállás és étkezés) 50-75%-át fedezi
 
 
Pályázati határidő
Mindhárom pályázattípus esetében: 2005. február 1. (postai feladás dátuma)
 
Pályázni a projekt munkanyelvén kell (ez az EU bármely hivatalos nyelve lehet, a partneriskolák megállapodása szerint).
 
A projekteken kívül megpályázható egyéb tevékenységek
 
1. Előkészítő látogatások projektpályázatokhoz
A Socrates program centralizált vagy decentralizált projekt-pályázatainak benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy számára a partnerintézménybe tett látogatáshoz. A konkrét partnerrel nem rendelkező, de pályázni kívánó intézmények nemzetközi partnerkereső szemináriumokon is részt vehetnek. Ezek listája szerepel a TKA honlapján.
Az előkészítő látogatások maximális időtartama 1 hét. A támogatás fedezi az útiköltségeket, és hozzájárul a külföldön való megélhetés (szállás, étkezés) költségeihez, de nem haladhatja meg az 1000 eurót.
 
Pályázati határidő: folyamatos, 10 héttel a látogatás tervezett időpontja előtt
 
2. Comenius nyelvi asszisztens fogadása
A közoktatási intézmények a projektpályázatokkal együtt, külön pályázati forma keretében pályázatot nyújthatnak be nyelvi asszisztensek fogadására az EU valamely országából. Az asszisztensek 3-8 hónapot tölthetnek a magyar intézményben, ahol nyelvtanári munkát végeznek. A nyelvi asszisztenst a program költségmentesen biztosítja az iskolák számára. Amennyiben az iskola nyelvi asszisztens fogadására kíván pályázatot benyújtani, azt a Comenius tervben fel kell tüntetni.
 
Pályázati határidő: 2005. február 1. (postai bélyegző dátuma)
 
A pályázatokat a Tempus Közalapítványhoz kell benyújtani: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
A pályázati űrlapok és a pályázati felhívás letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról: www.tka.hu
 
További információ:
Tempus Közalapítvány/ Socrates Nemzeti Iroda
1137 Váci út 37.
Tel: 237-1300
Infóvonal: 237-1320
Fax: 239-1329
e-mail: info@tpf.hu


[1] Centralizált Socrates pályázattípusok: Comenius 2.1; Comenius 3, Erasmus EUC, Erasmus IP és CD, Erasmus Hálózatok; Grundtvig 1, Grundtvig 4, Minerva, Lingua 1, Lingua 2, Kiegészítő Tevékenységek, Közös akciók.
[2] Decentralizált Socrates pályázattípusok: Comenius 1, Comenius 2.2.b, Comenius 2.2.c, Erasmus Mobilitási pályázat, Erasmus EILC, Erasmus kiegészítő támogatás fogyatékkal élő hallgatóknak vagy oktatóknak, Erasmus középtávú oktatói mobilitás, Grundtvig 2, Grundtvig 3, Arion, Előkészítő látogatások (a centralizált és a decentralizált projektekhez is!)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok