2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Socrates/Grundtvig pályázatok

2005. augusztus 30.
A Grundtvig program célja, hogy európai együttműködési tevékenységek révén elősegítse a felnőttoktatás európai dimenziójának kialakulását, és ezzel támogassa a szakmától független, általános ismeretek oktatását, népszerűsítse a felnőttkori tanulást és hozzájáruljon az élethosszig tartó tanulás minőségének és hozzáférhetőségének növeléséhez.
A program értelmezésében felnőttnek számítanak a 25 év feletti személyek, valamint azok a 16-24 éves fiatalok, akik nem részesülnek közép- vagy felsőfokú képzésben.

Grundtvig 1 Együttműködési projektek
 
A felnőttoktatási kínálat javítása és bővítése közös projektmunka révén

Pályázásra jogosultak köre
 
A programban részt vevő 31 ország bármely iskolarendszeren belüli vagy kívüli felnőttoktatással foglalkozó intézménye és szervezete (népfőiskola, társadalmi, oktatási, művelődési, kulturális intézmény vagy civil szervezet, alapítvány, egyház stb.) pályázhat.

Támogatható tevékenységek
 
Továbbképző kurzusok kidolgozása a felnőttoktatásban dolgozók számára
Ennek a projekttípusnak a célja, hogy növelje a tanárok, igazgatók és más felnőttoktatásban dolgozók rendelkezésére álló európai képzési kurzusok hozzáférhetőségét és minőségét.
 
Általános projektek
Az ide tartozó projektek célja a felnőttoktatás minőségének és/vagy európai dimenziójának erősítése a felnőttoktatásban dolgozók számára tartott kurzusoktól különböző eszközökkel. A 2006-os Socrates pályázati felhívás tartalmazza azokat a témákat, tématerületeket, melyekben pályázatot lehet benyújtani.

Pályázati feltételek
 
A projektekben legalább három, különböző országbeli partner vesz részt, amelyek közül legalább egy EU-tagállamból származik. A projektek időtartama egy vagy két év lehet.

A támogatás összege
 
Az egy társulásra jutó éves támogatás átlagosan 75 000 euró, ez az összeg az elszámolható projektköltségek 75%-át fedezi.

A pályázat benyújtásának határideje 2006. március 1.
 
A pályázás feltétele az előpályázati fordulón való sikeres továbbjutás.
 
Az előpályázat beadásának határideje 2005. november 1.
 
A pályázatokat az Európai Bizottság - pályázati űrlapon feltüntetett - címére kell benyújtani.
 

Grundtvig 3 Felnőttoktatói mobilitás
 
Egyéni ösztöndíjak módszertani továbbképzéseken való részvétel támogatására

Ez a pályázattípus felnőtt tanulókkal foglalkozó oktatók, tanácsadók, vezetők továbbképzését teszi lehetővé szervezett nemzetközi szeminárium vagy egy tetszőleges külföldi felnőttoktatási intézményhez történő látogatás keretében. A látogatás célja az oktató szakmai és nyelvi fejlődése, valamint az intézmények közti együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzése.
A kurzusok, tanulmányutak maximum 4 hétig tarthatnak, de a támogatás megpályázható rövidebb ideig (akár 2-4 napig) tartó eseményekre, például konferenciákra is.

Pályázásra jogosultak köre
 
Pályázásra jogosult minden felnőttoktatással (is) foglalkozó szakértő, tanár, tanácsadó, vezető, aki a szakterületéhez kapcsolódó külföldi továbbképzésen, tanulmányúton vagy konferencián szeretne részt venni.

A támogatás összege
 
Az ösztöndíj a tanulmányút utazási és megélhetési költségeihez járul hozzá. A támogatás maximális összege 1.500 euró, amelyből a kurzusdíj nem haladhatja meg a 750 eurót.

A pályázás menete
 
A fogadó intézménnyel vagy a kurzusszervezővel a pályázó veszi fel a kapcsolatot a pályázat benyújtása előtt. A fogadó intézmény kiválasztásához segítséget nyújt a Tempus Közalapítvány honlapja, amelyen a Grundtvig Kurzuskatalógus, valamint számos külföldi intézmény képzési ajánlata tekinthető meg. Az Arion Kurzuskatalógus még szabad kurzusaira is nyerhető Grundtvig 3 támogatás.
A tanulmányutat 2005. augusztus 1. és 2006. július 31. között lehet megvalósítani. A pályázatokat a kiutazás előtt legkésőbb 8 héttel kell benyújtani. A beérkezett pályázatok bírálata minden hónap első munkanapján kezdődik.
 

Grundtvig 4 Hálózatok

Pályázásra jogosultak köre
 
A programban részt vevő 31 ország bármely iskolarendszeren belüli vagy kívüli felnőttoktatással foglalkozó intézménye és szervezete (népfőiskola, társadalmi, oktatási, művelődési, kulturális intézmény vagy civil szervezet, alapítvány, egyház stb.) pályázhat.

Támogatható tevékenységek
  • Grundtvig hálózatok
    Olyan európai szintű, sok partnert megmozgató együttműködés megvalósítása, mely egy felnőttoktatással kapcsolatos témát dolgoz fel, hozzájárul az új módszerek, jó gyakorlatok terjesztéséhez. Az Európai Bizottság egy adott témakörben egynél több hálózatot nem támogat. A 2006-os Socrates pályázati felhívás tartalmazza azokat a témákat, melyekben pályázatot lehet benyújtani.
  • Grundtvig tematikus szemináriumok
    A szemináriumok célja, hogy a Grundtvig 4 hálózatok számára megteremtsék az alapokat azokban a témakörökben, amelyek jelenleg még nem rendelkeznek ilyen hálózattal.
    Azon szemináriumok, műhelymunkák vagy egyéb események szervezése kaphat támogatást, amelyek segítenek az elért eredmények (és az alkalmazott módszertanok) értékelésében és terjesztésében, különösen a Grundtvig 1 és Grundtvig 2 projekteknél, de más innovatív, a témával kapcsolatos, egyéb forrásból finanszírozott kísérleteknél is.
Pályázati feltételek
 
A projektekben hálózati tevékenység esetén legalább 10, tematikus szeminárium szervezése esetén legalább 3, különböző országbeli partner vesz részt, amelyek közül legalább egy EU-tagállamból származik. A projektek időtartama egy vagy két év lehet.

A támogatás összege
 
Az egy társulásra jutó éves támogatás átlagosan 75 000 (tematikus szemináriumok esetén 50 000) euró, ez az összeg az elszámolható projektköltségek 75%-át fedezi.

A pályázat benyújtásának határideje 2006. március 1.
 
A pályázás feltétele az előpályázati fordulón való sikeres továbbjutás.
 
Az előpályázat beadásának határideje 2005. november 1.
 
A pályázatokat az Európai Bizottság - pályázati űrlapon feltüntetett - címére kell benyújtani. A támogatást nyert projektek 2006. október 1-jével indulhatnak.


Előkészítő látogatások a Grundtvig 1, 2 és 4 akciókhoz
 
A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével kapcsolatos közös teendők összehangolása céljából pályázni lehet a partnerintézményhez történő előkészítő látogatásra. A pályázatot a látogatás tervezett időpontja előtt legalább 10 héttel kell a kiutazónak a saját nemzeti irodájához postai úton eljuttatnia. Az előkészítő látogatások maximális időtartama 1 hét, intézményenként 1 fő pályázhat támogatásra. A támogatás fedezi az útiköltségeket, és hozzájárul a külföldi megélhetés (szállás, étkezés) költségeihez, de összege legfeljebb 1000 euró lehet.

A részletes pályázati felhívások és a pályázati űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján.

További információ:
Tempus Közalapítvány
1438 Budapest 70, Pf. 508.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu

A Tempus Közalapítvány minden pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére, azok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.
A Tempus Közalapítvány előzetes formai bírálatot végez a beadási határidő előtt, a formai bírálati határidőre beküldött pályázatok esetében, így a pályázónak a hivatalos beadási határidőig hiánypótlás keretében lehetősége van javítani az esetleges formai hibákat. Az előbírálati határidőket lásd az egyes pályázati formák kiírásában.
A Tempus Közalapítvány pályázati programjaiban a döntések ellen - sem méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs lehetőség.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok