2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a szórványban folyó oktatás támogatására

2004. július 20.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével meghívásos pályázatot hirdet a szórványban folyó oktatás támogatására a 2004/2005-ös tanévre.

1. A pályázat célja

 • A Romániában, Ukrajnában, Szerbia és Montenegróban, Szlovákiában szórványban dolgozó pedagógusok ösztöndíjának biztosítása, a diákok és pedagógusok utazási költségeihez való hozzájárulás.
 • Romániában a csángó bentlakásos tanulók ellátási költségeinek fedezése.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre

 • Az 1. pontban foglaltak esetében kizárólag azok a romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbia-montenegrói, szlovákiai jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások, stb.) nyújthatnak be pályázatot, amelyek a 2003/2004-es tanévben már támogattak szórványban folyó oktatási tevékenységet.
 • A 2. pontban foglaltak esetében kizárólag olyan jogi személyiséggel rendelkező romániai non-profit szervezetek pályázhatnak, amelyek a 2003/2004-es tanévben a csángó bentlakásos tanulók támogatásával foglalkoztak.

3. Általános tudnivalók

 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szól 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Oktatási Minisztérium megküldi a központi nyilvántartást vezető Határon Túli Magyarok Hivatala részére.
 • A pályázatokról az Oktatási Minisztérium (OM) nemzetközi helyettes államtitkára dönt a Márton Áron Szakkollégium képviselői és az OM Határon Túli Magyarok Főosztálya javaslatának figyelembevételével.
 • A nyertes pályázóval a Márton Áron Szakkollégium köt szerződést. A nyertes pályázó a szerződés mellé köteles csatolni a létezést igazoló, 30 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát, gazdálkodó szervezet esetében a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt is.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

4. A pályázatok benyújtása, határidő

 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani;
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Márton Áron Szakkollégiumba kell eljuttatni, 1037 Budapest, Kunigunda u. 35, a pályázat személyesen is leadható ugyanitt.
 • A postai úton benyújtott pályázat esetében a postai feladás időpontja számít.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztályán, telefon: 36-1-473-7512, 36-1-473-7634 lehet kérni.
 • A pályázatok beérkezési határideje: 2004. augusztus 31.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága;
 • a költségvetés megalapozottsága;
 • a szórvány-oktatás támogatásában végzett eddigi eredmények.

Nem jogosultak a támogatásra

 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási Minisztériummal kötött szerződésben foglaltakat.

Érvénytelen a pályázat, ha

 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be;
 • a pályázó nem csatolta a pályázati határidőn belül a kért dokumentumokat.

6. A pályázat elbírálásának határideje. 2004. szeptember 15.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok