2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás szórványban folyó oktatás támogatására

2005. július 26.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével pályázatot hirdet szórványban folyó oktatás támogatására a 2005/2006-ös tanévre.
 
1. A pályázat célja
 
A Romániában, Ukrajnában, Szerbia és Montenegróban, Szlovákiában úgynevezett szórványterületen dolgozó (és tanuló) pedagógusok ösztöndíjának biztosítása, a diákok és pedagógusok utazási költségeihez való hozzájárulás.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre
 
Romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbia-montenegrói jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások, stb.) nyújthatnak be pályázatot.

3. Általános tudnivalók
 • A pályázat a 12/2005. (IV. 19.) OM rendeletben foglaltak alapján került kiírásra.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, a pályázókról, az igényelt támogatások fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről informáló adatokat az Oktatási Minisztérium megküldi a központi nyilvántartást vezető Határon Túli Magyarok Hivatala részére.
 • A pályázatokról az Oktatási Minisztérium (OM) nemzetközi helyettes államtitkára dönt az OM Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium képviselőiből alakult Értékelő Bizottság javaslatának figyelembevételével.
 • Pályázni kizárólag a fent megjelölt költségek támogatására lehet, csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely letölthető a www.om.hu honlapról. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legkisebb összeg 100.000,- Ft, a legnagyobb összeg 10.000.000,- Ft.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. törvény alapján a XX. fejezet, 7/13/1. Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 • A nyertes pályázókkal a Márton Áron Szakkollégium köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, lehetőség szerint a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • Nem megfelelő dokumentációval elküldött pályázat esetén hiánypótlásra a pályázat beérkezési határidőt követő 7. naptári napig van lehetőség.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő határideje a nyertes pályázó hivatalos értesítését követő naptári nap, véghatárideje az ösztöndíjazott feladatot követő 2. naptári hónap utolsó munkanapja, de legkésőbb 2006. május 15. Az elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A nyertes pályázó a szerződés mellé köteles csatolni a létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban, gazdálkodó szervezet esetében a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt is.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás az OM HTMF telefonszámain: 473-7512; 473-7634
4. A pályázatok benyújtása, határidő
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya adatlapján lehet benyújtani;
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, mellékelve a szervezet alapító okiratának másolatát.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Márton Áron Szakkollégiumba kell eljuttatni, 1037 Budapest, Kunigunda u. 35, a pályázat személyesen is leadható ugyanott.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2005. augusztus 23.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2005. szeptember 5.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • A leadott program minősége, megvalósíthatósága;
 • A költségvetés megalapozottsága;
 • Résztvevői létszám, költségarányok
 • A szórvány-oktatás támogatásában végzett eddigi eredmények.
Nem jogosultak a támogatásra:
 • Azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási Minisztériummal vagy Márton Áron Szakkollégiummal kötött szerződésben foglaltakat.
Érvénytelen a pályázat, ha
 • Nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • Nem eredeti példányban nyújtotta be;
 • A pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.
6. A pályázat elbírálásáról 2005. szeptember 9-ig az adatlapon megadott e-mailen, annak hiányában telefonon küldünk értesítést. Az eredményt közzétesszük az OM, valamint a MÁSZ honlapján.

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok