2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

"Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatására kiírt pályázat nyertesei

2006. március 21.
2006. TÁBOROK
(egyszerűsített eredménylista)

Pályázó országa
Pályázató szervezet
Tábor célja
Javasolt támogatás (Ft)
Horvátország
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
"Milyen környezetben élek" kézműves tábor
80000
Horvátország
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Nyári Alkotótábor 2006.
80000
Horvátország
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
"Barkóca"
80000
Horvátország
Darázsi Elemi Iskola
"Magyar nyelvi tábor Pag szigetén"
0
Horvátország
Csúzai Református Egyházközség
Regionális Ref. Gyermektalálkozó
120000
Horvátország
Csúzai Református Egyházközség
Nyári Hittan Gyermektábor
0
Horvátország
Csúzai Református Egyházközség
Beszéljünk magyar nyelven
0
Magyarország
Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány
Versmondó tábor
0
Magyarország
Ratkó József Közművelődési Egyesület
Középisk. Olvasótábora
0
Magyarország
Magyar Művelődési Intézet
Versmondó-színjátszó szaktábor
0
Magyarország
Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló és Kutató Alapítvány
Fizika verseny és 5 napos term.tud. tábor
0
Magyarország
BKMÖ Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona
Közösen a nemzeti kultúra fennmaradásáért
0
Románia
Téka Művelődési Alapítvány
VIII. Anyanyelvi Rehab. Tábor
170000
Románia
Evangelikus-Lutheránus Egyházközség Hosszúfalu-Felszeg
Vegyes házasságú családok gyermekeinek okt.
100000
Románia
Kallós Zoltán Alapítvány
XII. anyanyelvi, népzenei tábor
150000
Románia
Kallós Zoltán Alapítvány
Anyanyelvi és kézműves tábor
0
Románia
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége
VIII. Moldvai Csángó módszertani tábor
180000
Románia
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége
Anyanyelvi tábor
90000
Románia
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége
továbbtanulóknak anyanyelvi szaktábor
170000
Románia
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége
Guzsalyas tábor
0
Románia
Unitárius Teológiai Líceum
"Helyesen magyarul"
90000
Románia
Németh László Alapítvány
"Szórvány Anyanyelvi tábor"
180000
Románia
"Felfalusi Kovács Antal Alapítvány" Társulás
A "MATAB" anyanyelv-matematika szaktábor
170000
Románia
Palladis Ars Szövetség
Anyanyelvi komm. Tábor, nehézségekkel küzdő., moldvai csángó tanulóknak
0
Románia
Unitárius Püspökség
XIII. Unitárius Gyermek- és Ifjúsági Táborok
170000
Románia
Mezőmadaras Fejlesztési Egyesület
Tematikus Szaktábor
120000
Románia
Rákosdi Református Egyházközség
Hunyad megyei anyanyelvápoló tábor
0
Románia
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége
Kárpát-medencei anyanyelvi tábor
50000
Románia
Viharsarok Egyesület
Anyanyelvi szaktábor Székelymuzsna
80000
Románia
Pro Schola Kulturális Nevelési Egyesület
"Gondolkodni és beszélni"
140000
Románia
Philadelphia Transsylvania Alapítvány
Nyelvében él egy nemzet
100000
Románia
Alapítvány az Ifjúságkutatásért és Képzésekért
Körny.véd.-i szaktábor középiskolásoknak
100000
Románia
MIÉRT Egyesület
Közéleti diáktábor
115000
Románia
Alapítvány az Ifjúságkutatásért és Képzésekért
Informatikus szaktábor
90000
Románia
MIÉRT Egyesület
EU-tábor
115000
Románia
Romániai Magyar Néptánc Egyesület
Népművészeti szaktábor
160000
Románia
Partiumi HÁLÓ Egyesület
HÁLÓs Szentjánosbogár tábor
100000
Románia
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Szám.tech. Szaktábor-Kovászna
100000
Románia
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Csillagászati szaktábor, Zeteváralja
100000
Románia
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Természetkutató diáktábor, Torockó
120000
Románia
Kuckó Egyesület
Népmese tábor Oklándon
0
Románia
Ördöngősfüzesi Református Egyházközség
Anyanyelvi Szórványtábor
90000
Románia
Kolozsvári Magyar Diákszövetség
Bölcsésztábor
75000
Románia
K.I.K.K. Perigeum Egyesület
Önismereti képzés
0
Románia
K.I.K.K. Perigeum Egyesület
Önismereti képzés
70000
Románia
K.I.K.K. Perigeum Egyesület
Önismereti képzés
0
Románia
K.I.K.K. Perigeum Egyesület
Önismereti képzés
0
Románia
K.I.K.K. Perigeum Egyesület
Önismereti képzés
0
Románia
Pro Erked Egyesület
IV. Ifjúsági Nyári Tábor
80000
Románia
Végvárért Alapítvány
VII. Hagyományőrző Néptánctábor
90000
Románia
Eufónia Kulturális Egyesület
"Anyanyelvünk itthon, avagy az elmélet gyakorlata"
0
Románia
Bögözi Wass Albert Iskoláért Egyesület
"Kisnyelvészek" és "kismatematikusok" tábora határon innen és túlról
0
Románia
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Tehetséggondozó és pihenőtábor
200000
Románia
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
XI. Erdélyi Magyar Iskolák Találkozója EMIT
190000
Románia
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Erdei Iskola
140000
Románia
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Bandi Dezső művész által vezetett fafaragótábor
160000
Románia
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
II. Pszichológiai vetélkedő és szaktábor
100000
Románia
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
"Tehetséggondozás matematikából"
170000
Románia
Encyclopaedia Egyesület
Hallássérültek integrálása Szórványtábor során
160000
Románia
Cseres Tibor Közművelődési Egyesület
Néprajzi és tájrehab. Sátortábor
40000
Románia
Mallersdorfi Ferences Nővérek
"Kis Szent Teréz"
80000
Románia
Brassói Bolonyai Római Katolikus Plébánia
Szórványban élő magyar gyermekek táboroztatása
70000
Románia
Avully-Remete Alapítvány
Hagyományőrző kézművestábor
0
Románia
Marosvásárhelyi Református Kollégium
Ifjúsági kórustábor
50000
Szerbia Montenegró
Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egyesület
VI. Gyermektábor
180000
Szerbia Montenegró
Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egyesület
II. Ifjúsági Tábor
0
Szerbia Montenegró
Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete
"Bontakozás Horgos" IV.
140000
Szerbia Montenegró
Ady Endre Művelődési Egyesület
Anyanyelvi tábor
60000
Szerbia Montenegró
Református Keresztyén Egyházközség Bácskossuthfalva, SCG
"Fehérlófia"
100000
Szerbia Montenegró
Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesület
Hézagpótló anyanyelvi szaktábor
140000
Szerbia Montenegró
Vajdasági Magyar Diákszövetség
SYMPO
60000
Szerbia Montenegró
József Attila Általános Iskola Bácskertes/Kupuszina
Vajdasági palóc tábor
0
Szerbia Montenegró
Vadvirág Hagyományápoló Kör
XII. Vadvirág tábor
170000
Szerbia Montenegró
Arany János Kultúregyesület
Anyanyelven fafaragó, festő és gyöngyfűző tábor
0
Szerbia Montenegró
Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Hétvégi term.tud. Tábor
150000
Szerbia Montenegró
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Kincses Tarisznya
160000
Szerbia Montenegró
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Fizika-kémia általános iskolai diáktábor
90000
Szerbia Montenegró
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Szórakoztató Szóra Késztető Anyanyelvápolási Tábor
150000
Szerbia Montenegró
Módszertani Központ, Újvidék
Középiskolások IV. irod. Műhelye
140000
Szlovákia
Csemadok Rimaszombati Alapszervezete
Fonóka hagyományőrző
90000
Szlovákia
Tompa Mihály Református Gimnázium
Kopárhegyit tábor
135000
Szlovákia
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Hagyományőrző alkotótábor alapiskolás gyerekek részére
140000
Szlovákia
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
"Jókai Mór" vers- és prózamondó tábor
160000
Szlovákia
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
"Kárpát-medence 2006"
140000
Szlovákia
Bodrogköz Kultúrájáért Polgári Társulás
"Velünk élő anyanyelv és történelem"
100000
Szlovákia
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Bátorkeszi Egyházközség
Gyermek- és Ifjúsági táborok
50000
Szlovákia
Stampay János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Köbölkút
Olvasó- és mesetábor
0
Szlovákia
Apácaszakállasi Református Egyházközség
Tanyavilágban élő gyerekek táboroztatása
120000
Szlovákia
Selye János Egyetemért Alapítvány
"Színház az egész világ"
150000
Szlovákia
Ifjúságért Kht.
"Az alkotás öröme"
0
Szlovákia
Pro Patria Kht.
A magyar kultúra, hagyomány mindenkié
0
Szlovákia
Selye János Kollégium
Anyanyelvünk szépségei
150000
Szlovákia
Pro Futuro Polgári Társulás
Kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében
0
Szlovákia
Református Lelkészi Hivatal- Csicsó
A csicsói ref. Ifj. kórus nyári kórus-szaktábora
110000
Szlovákia
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Hanva Egyházközség
Nyári tábor ált. isk. 10-15 éves gömöri diákok r.
0
Ukrajna
Kárpátaljai Református egyház Tanügyi Bizottsága
Népművészeti tábor
140000
Ukrajna
Kárpátaljai Református egyház Tanügyi Bizottsága
Példaképeink
140000
Ukrajna
Rahói Járás Ukrán-Magyar Kulturális Együttműködési Társaság
Gyermektáboroztatás
0
Ukrajna
Fornosi Református Egyházközség
Tudjuk-e, hogy kik vagyunk?
0
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
ABACUS matematikai szaktábor
150000
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Term.véd. És term.ismereti szaktábor
170000
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Ének-, zene-, néptánc- és kézművestábor
120000
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
IRKA tábor a szórványban élő gyerekek r.
220000
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor
90000

Budapest, 2006. március 14.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok