2023. december 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pozdrav

2007. február 14.
Školstvo v Maďarsku sa datuje na viac storočí. Od jeho začiatkov z ranného stredoveku sa vyvíjala z prameňov európskej kultúry, a svojimi výsledkami obohatila univerzálnu osvetu a vedu novými farbami. V 20. storočí maďarské školstvo dodalo ľuďstvu také významné osobnosti, akými sú vynálezca vitamínu C, nosič Nobelovej ceny Albert Szent-Györgyi, alebo otec moderného počítača a počítačovej techniky, Ján Neumann.
 
Po desaťročnom pridruženom členstve Maďarská republika sa stala plnoprávnym členom Európskej Únie v roku 2004. Vstupom do Európskej Únie maďarské školstvo už bezprostredne sa viaže k procesu Jednotného európskeho regiónu školstva, ktorého cieľom je dopomáhať uskutočnenie demokratických princípov a udalostí, spoločne a jednotne uznávaných európskymi národmi. Maďarsko je aktívnym účastníkom a formovateľom obnovenej spoločnej politiky školstva, ktorá je časťou lisabonskej stratégie. Neoddeliteľnú časť systému cieľov a nástrojov tejto politiky tvoria úlohy spojené s výučbou-vychovávaním študentov-migrantov.
 
Počas posledných 10 rokov vedenie maďarského školstva, v súlade so spoločenskými princípami a právnymi nariadeniami uznieslo rad nariadení, v prospech toho, aby pre všetkých školopovinných maloletých migrantov zabezpečilo - v porovnaní s maďarskými študentmi - vo všetkom rovnaké podmienky dostania sa k výučbe a účasti vo výučbe. Po garantovaní podmienky základnej rovnosti práv v školskom roku 2004/05, domopáhajúc harmonické spoločenské, kulturálne včlenenie sa približne 20 tisícich zahraničných študentov minister školstva vydal pedagogický program podkladajúci výchovu interkulturálnej výučby študentov migrantov, a v rámci I. Národného rozvojového plánu podporil vypracovanie pedagogických a metodických pomőcok potrebných k vyučovaniu maďarského jazyka ako cudzieho jazyka. Tie školy, ktoré zorganizujú výuku-výchovu nemaďarských žiakov na základe tohto pedagogického programu, mőžu požadovať nadpodporu.
 
Od roku 2003 na internetovej stránke Ministerstva Školstva je možnosť zavítať na viacjazyčnú webovú stránku pre informovanie zahraničných študentov a ich rodičov, ktorá ponúka záujemcom rad užitočných údajov a informácií o maďarskom systéme školstva, o právnych predpisoch prijímania a štúdia školopovinných maloletých migrantov, a predovšetkým kontakty na civilné organizácie, ktoré utečencom a v rámci nich maloletým utečencom pomáhajú zapojiť sa do školstva a študovať.
 
Prajem príjemný pobyt, úspešné štúdiá v Maďarsku všetkým zahraničným študentom, ktorí sa chcú vpraviť do maďarského študijného systému s tou úprimnou nádejou, že informácie na webovej stránke Ministrestva školstva a kultúry Vám ponúkajú užitočnú pomoc v orientovaní sa.
 
V Budapešti, v decembri r. 2006
 
Dr. Szüdi János
Odborný štátny tajomník
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok