2022. augusztus 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási miniszter közleménye a külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról

2005. június 20.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: a közoktatásról szóló törvény) 110. §-a (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján e közlemény mellékleteként kiadom a külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvét.
 1. Interkulturális pedagógiai rendszer (a továbbiakban interkulturális program) szerinti nevelést, illetve nevelést-oktatást folytat a magyar közoktatásban működő (ISCED 1, 2, 3, 4) óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola (a továbbiakban együtt: iskola), ha a külföldi állampolgár tanulók nevelése-oktatása megszervezésére az e közlemény mellékletében foglaltakat alkalmazza.
 2. Az interkulturális program megszervezésének feltétele, hogy az iskola legalább egy magyar mint idegen nyelv szakos pedagógust foglalkoztasson, aki az előírt kötelező óraszámát - együttműködési megállapodás alapján - több iskolában is teljesítheti. Az e feladatra alkalmazott pedagógus bére egy iskolába telepítve vagy több iskolában együttesen jelenhet meg. Ilyen szakos pedagógus hiányában olyan tanítói vagy magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettséggel rendelkező pedagógus is taníthat, aki részt vett legkevesebb 90 órás magyar mint idegen nyelv tanítására szervezett akkreditált tanár-továbbképzésben.
 3. Ahol a feltételek adottak, a külföldi állampolgár tanulók anyanyelvének és kultúrájának tanítására utazó vagy óraadó pedagógus alkalmazható.
 4. A külföldi állampolgár tanuló évfolyamba és osztályba sorolásáról az iskola igazgatója a tanuló meglévő iskolai dokumentumai és a tanulóval folytatott személyes beszélgetés alapján, a magyar mint idegen nyelv szakos tanár és az osztályfőnök véleményének kikérése mellett dönt.
 5. Az interkulturális program szerint működőnek minősül a külföldi állampolgár tanulók anyanyelvét tanítási nyelvként alkalmazó iskola is, ha a pedagógiai programját
  • a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendeletben, vagy
  • a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendeletben foglaltak szerint dolgozza ki.
 6. A külföldi állampolgár tanuló felmenthető a tantárgyi értékelések írásbeli eljárásai alól, ha azt a magyar mint idegen nyelv szakos tanár indokoltnak tartja.
 7. A külföldi állampolgár gyermekek, tanulók óvodai nevelése illetve iskolai nevelése-oktatása megszervezésére az interkulturális program 2004. szeptember 1-jétől alkalmazható.
Budapest, 2004. augusztus


Dr. Magyar Bálint
 
Melléklet (PDF, 160 kB)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok