2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Az oklevélmelléklet tartalma:

A dokumentum tartalmát az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-én kiadott, 2241/2004/EK számú, a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló határozata szabályozta, a IV. számú mellékletben. (A határozat megtalálható a Jogszabályok menüpont alatt)
2008. január 31.

Az oklevélmelléklet kiadása:

2006. március 1-jén lépett hatályba a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, amelyben a 63. § (2) bekezdés szabályozza az oklevélmelléklet kiadását. A bekezdés a következőket tartalmazza:

"Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében - a hallgató kérésére - az érintett kisebbség nyelvén. Az oklevélmelléklet közirat."

Az új felsőoktatási törvény fent idézett szakasza már a bolognai többszintű képzés figyelembevételével fogalmazódott meg. Ez a megfogalmazás a jelenlegi képzési szerkezetnek is megfeleltethető.
Az ekvivalenciákat a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése állapítja meg a következők szerint:
  1. főiskolai szintű végzettség az alapképzési szakon szerzett alapfokozattal,
  2. egyetemi szintű végzettség a mesterképzési szakon szerzett mesterfokozattal egyenértékű.
Az oklevélmellékletet még a hagyományos képzési szerkezetnek megfelelően, egyetemi és főiskolai végzettség alapján kell kiállítani, mivel a hallgatók ebben a képzési szerkezetben fejezik be tanulmányaikat.
2006. április 16.

Az oklevélmelléklet célja:

A felsőoktatásban szerzett képesítést igazoló oklevél mellékleteként részletes és tárgyszerű információt ad az oklevél tulajdonosa által folytatott és sikeresen befejezett tanulmányok jellegéről, szintjéről, tartalmáról és ez által segítséget nyújt a képesítések átláthatóságához és magalapozott elismeréséhez külföldön.
2005. május 16.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok