2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Balassi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága Kulturális Intézetek Koordinációs Osztálya vezetői álláshelyének betöltésére

2008. március 25.
Pályázati felhívás
a Balassi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Kulturális Intézetek Koordinációs Osztálya vezetői
 álláshelyének betöltésére
 
 
A Balassi Intézet főigazgatója a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján pályázatot hirdet a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága Kulturális Intézetek Koordinációs Osztálya vezetői álláshelyének betöltésére  a pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal.
 
A vezető feladatköre:
Az Osztály vezetője, a nemzetközi kapcsolatok igazgatójával együttműködve irányítja az a külföldi kulturális intézetek munkáját, a BI SzMSz-ében meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet.
-    javaslatot készít az intézetekkel kapcsolatos stratégiákról, az egyes intézetek profilját érintő fontosabb kérdésekről, az intézeti hálózat továbbfejlesztéséről és közreműködik az intézetek tevékenységének értékelésében;
-    részt vesz a magyar kulturális szakdiplomácia által szervezett nemzetközi, regionális és kétoldalú kulturális megállapodások, programsorozatok, valamint az ehhez kapcsolódó felsővezetői utazások előkészítésében és lebonyolításában;
-    az igazgatóval együttműködve összeállítja az intézetekbe javasolt művészeti programokat, majd műfajok szerint a programajánlatokat megküldi az intézetek számára;
-    javaslatot készít az intézeti igazgatók nyári értekezletére, az intézeti igazgatók és a munkatársak beszámoltatására;
-    javaslatot készít, előkészíti, megszervezi és bonyolítja az intézeti igazgatók és szakmai referensek részvételét a jelentősebb hazai szakmai fórumokon (mint a Filmszemle, a Könyvhét és a különböző hazai szakmai továbbképzések), valamint megszervezi és lebonyolítja az igazgatói értekezletet;
-    gondoskodik az intézetek ellátásával (film, irodalmi rendezvények, kiállítások, tárak, előadások, előadóművészek, propagandaanyagok, médiatárak és folyóirat rendelések, technikai felszerelések, berendezések) kapcsolatos tevékenység megszervezéséről,
-    gondoskodik az intézethálózattal kapcsolatos legfontosabb ismereteket tartalmazó dokumentáció és adatbázis kezeléséről;
-    részt vesz az intézetek tevékenységének, programterveinek, távlati terveinek, közép- és hosszú távú stratégiájának összehangolásában, az ezekhez kapcsolódó előterjesztések elkészítésében;
-    részt vesz az új intézetek alapításával kapcsolatos előkészítő munkában;
-    részt vesz az intézetek tevékenységét tükröző kiadványok szerkesztésében és megjelentetésében, illetve a hazai és külföldi média-megjelenés szervezésében;
-    részt vesz az intézethálózat tevékenységét segítő új, kiegészítő anyagi források és támogatások feltárásában;
-    részt vesz az intézetekbe kinevezendő tartós külszolgálatot teljesítő munkatársak kiválasztásában, szakmai felkészítésében és tájékoztatásában;
-    a feladatkörébe tartozó, de gazdasági, pénzügyi, költségvetési, beruházási, valamint jogi és humán erőforrás-gazdálkodási vonatkozással is rendelkező ügyekben előkészít, együttműködik és egyeztet a Gazdasági Igazgatósággal, illetve a Főigazgatói Titkársággal.
 
A pályázóval szembeni követelmények:
-    a magyar kultúra magas fokú ismerete, jártasság tudományos, oktatási területen vagy ennek megfelelő kulturális, művészeti tevékenység
-    a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által előírt alkalmazási feltételek (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség), és a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja szerinti képesítési előírásoknak megfelelő egyetemi szintű iskolai végzettség
-    vezetői gyakorlat, megfelelő szervezői tapasztalat,
-    felsőfokú C típusú angol nyelvvizsga
-    számítógépes felhasználói ismeretek
-    gépjármű-vezetői jogosítvány
Előnyt jelent:  
-    közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte
-    francia, vagy német nyelv ismerete
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-    az osztályvezetői tevékenységet, az osztály irányítását, vezetését körvonalazó stratégiai tervet, amely tekintetbe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a külföldi kulturális intézetekről szóló 10/2007. (II.28.) OKM rendeletre
-    a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével)
A pályázathoz mellékelni kell:
-    részletes önéletrajzot
-    a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát
-    amennyiben rendelkezésre áll, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát, esetleg tudományos publikációs jegyzéket
-    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 
Az osztályvezető kinevezése, főosztályvezető-helyettesi megbízása határozott időre szól. Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a Balassi Intézet belső szabályzataiban foglaltakat kell irányadónak tekinteni. A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 8.
A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi. A pályázatot elnyert vezető személyéről  a benyújtási határidő lejártától számított 15 napon belül a Balassi Intézet főigazgatója hoz döntést. A pályázat eredményéről az érintettek 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.
A pályázat benyújtható a Balassi Intézet Főigazgatói Titkárságán (1016 Budapest, Somlói út 51.) vagy postai úton (levélcím: 1519 Budapest, Pf. 385.)
Az Igazgatóság tevékenységére, illetőleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetők a Balassi Intézet www.bbi.hu honlapjáról  (tel. 351-51-11, fax: 381-51-19)
 
Budapest, 2008. március 17.         
 
                                                                                                                                                             Dr. Lauter Éva
                                                                                                                                                                  főigazgató       
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok