2022. szeptember 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a bécsi Collegium Hungaricum gondnoki álláshelyének betöltésére

2008. június 4.
A Balassi Intézet főigazgatója pályázatot hirdet a bécsi Collegium Hungaricum gondnoki álláshelyének betöltésére 2008 szeptemberétől.

A gondnok feladatköre:
 • Ellenőrzi az intézeti irodahelyiségek, lakások, vendégszobák műszaki állapotát, gondoskodik az elektromos, fűtő- és melegvíz, telefon, lift stb. szolgáltatás optimális működéséről, a hibák gyors elhárításáról
 • Koordinálja a kisebb javítási, tisztasági festési munkákat, ellenőrzi a kivitelezőket
 • Biztosítja az épület tűz- és vagyonvédelmét
 • Beszerzi az intézet működéséhez szükséges hatósági engedélyeket
 • Előkészíti az éves karbantartási szerződéseket
 • Irányítja a technikai személyzet munkáját, megszervezi és felügyeli a ház takarítását esetenként maga is részt vesz benne
 • Közreműködik az intézeti rendezvények technikai előkészítésében és lebonyolításában
 • Közreműködik a vagyonleltár elkészítésében, azt folyamatosan aktualizálja
 • Kezeli a reprezentációs készletet, ellátja az intézeti vendéglátással és reprezentációval kapcsolatos feladatokat, összehangolja a szállítási és beszerzési feladatokat
 • Gondoskodik a szolgálati gépkocsik biztonságos üzemeltetéséről, javíttatásáról
 • Folyamatos kapcsolatot tart az intézetben lakó ösztöndíjasokkal
A pályázóval szembeni követelmények:
 • Felsőfokú (műszaki) iskolai végzettség
 • Középfokú "C" típusú német nyelvvizsga
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Személygépjármű-vezetői engedély
 • Orvosi alkalmasság
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázó jelenlegi és/vagy előző munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás, esetleg referencia-személy megjelölésével).
A pályázathoz mellékelni kell:
 • Részletes szakmai önéletrajzot
 • A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát
Az álláshelyet elnyert személy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell hogy rendelkezzen.
A gondnok munkaviszonya határozott időre, a kirendelés időtartamára szól. Jogállására, munkabérére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a Balassi Intézet belső szabályzataiban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 20.

A gondnok személyéről a Balassi Intézet főigazgatója - a bíráló bizottság javaslata alapján - a benyújtási határidő lejártától számított 15 napon belül hoz döntést. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.

A pályázat benyújtható postai úton. Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 385.

Az intézet tevékenységére, illetőleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetők a http://www.magyarintezet.hu és www.bbi.hu honlapokon.


Budapest, 2008. június 4.

Dr. Lauter Éva
főigazgató
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok