2022. október 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat főigazgatói álláshelyének betöltésére

2008. február 6.
Pályázati felhívás

Az oktatási és kulturális miniszter - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a végrehajtásáról szóló 5/1993. (II. 27.) KTM rendelet alapján - pályázatot hirdet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat főigazgatói álláshelyének betöltésére.

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat az OKM felügyelete alá tartozó, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, melynek feladata a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet szerint a régészeti szakszolgálat működtetése, valamint egyes kiemelt jelentőségű műemlékek állagmegóvásának, helyreállításának tervezése.

A főigazgató feladata az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint.

A főigazgatói megbízatás betöltésének feltételei:
 • szakirányú (régész vagy építész) egyetemi végzettség,
 • legalább 10 éves, örökségvédelemmel foglalkozó szervezetben (hatóság, szakirányú tevékenységet folytató kutató- vagy tervezőintézet, illetve általa létrehozott szervezet, iroda, vagy felsőfokú oktatási intézmény) megszerzett szakmai gyakorlat,
 • Az Európai Unió kiemelt nyelvei (angol, francia, német) közül legalább egynek tárgyalási szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • legalább 3 éves vezetői gyakorlat,
 • tudományos fokozat,
 • terepen szerzett kutatói gyakorlat,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • az ingatlan kulturális örökség védelme legjobb nemzetközi gyakorlatának ismerete.
A főigazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében - öt év határozott időre - magasabb vezetői beosztással, az oktatási és kulturális miniszter bízza meg. Illetményének megállapítása a Kjt., valamint a végrehajtásáról rendelkező jogszabály szerint, a felek közötti megállapodás alapján történik.

A pályázathoz mellékelni kell:
 • a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat magas szakmai színvonalú, és költséghatékony működtetésére vonatkozó koncepciót,
 • szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
 • az iskolai végzettséget és a szakmai képesítéseket igazoló okiratok másolatait,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • államilag elismert, egy középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát.
A főigazgatói álláshely betöltésének feltétele a vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázatot zárt borítékban, a kiírásnak a Kulturális Közlöny 2. számában való megjelenésétől számított 30 napon belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közszolgálati Főosztályára (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), a borítékon "Pályázat Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat főigazgatói beosztására" megjelöléssel kell beküldeni.

A pályázatról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a felkért szakmai bíráló bizottság véleménye (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozása) alapján a miniszter dönt.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.
A pályázat tartalmát a megbízón és a bíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, ill. az intézményre vonatkozó tájékoztatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztályán, a 473-7479-es telefonszámon kérhető.


Dr. Hiller István s. k.
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok