2022. szeptember 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a londoni Magyar Kulturális Központ gazdasági referensi álláshelyének betöltésére

2008. február 26.
A Balassi Intézet főigazgatója pályázatot hirdet a londoni Magyar Kulturális Központ gazdasági referensi álláshelyének betöltésére 2008. április 7. napjától kezdődően.

A gazdasági referens feladatköre:
 • az intézet pénzeszközeinek, házi pénztárának kezelése, banki ügyintézés;
 • gépi és kézi pénztárnaplók naprakész vezetése, a havi pénzügyi elszámolás elkészítése és felterjesztése a beérkezett számlák magyar nyelvre történő fordításával;
 • a számviteli törvény által előírt nyilvántartások, szigorú számadású nyomtatványok vezetése;
 • az intézet jóváhagyott éves költségvetése havi felhasználásának figyelemmel kísérése, értékelése;
 • beruházási, felújítási tervek készítése, ezek pénzügyi felhasználásának figyelemmel kísérése;
 • folyamatos kapcsolattartás, és információszolgáltatás a Balassi Intézetnek;
 • az intézet ingó és ingatlanvagyonának kezelése, a beszerzések bonyolítása;
 • a személyi anyagok kezelése, a szerződések előkészítése, idegen alkalmazottak esetén az adók- és járulékok befizetése, a szabadságok, távollétek, túlmunkák nyilvántartása;
 • bérleti szerződések előkészítése, a bérbeadóval való tárgyalás, a lakás és a berendezési tárgyak állagának figyelemmel kísérése;
 • a közüzemi szolgáltatókkal, a technikai berendezések működtetőivel, karbantartó szerveivel való kapcsolattartás, javíttatás;
 • az épület tűz- és vagyonvédelmi berendezései zavartalan működésének biztosítása;
 • az intézet szakmai tevékenységével összefüggő szerződések angol, illetve magyar nyelven történő (pl.: művészek megbízási szerződései, szállítási szerződések angol vagy magyar jog szerint) előkészítése, a kapcsolódó dokumentációk biztosítása (pl.: repülőjegyek intézése, Utaztatási Határozatok elkészítése, teljesítésigazolás, egyéb kapcsolódó anyagok) A pályázati pénzek végleges pénzügyi terveinek elkészítése és elszámolása, a kifizetések figyelemmel kísérése;
 • Az igazgató távollétében ellátja az intézet ügyrendje szerint rá háruló helyettesítési feladatokat.
A pályázóval szembeni követelmények:
 • a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által előírt alkalmazási feltételek (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség), és a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 48. pontja szerinti képesítési előírásoknak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség (gazdasági szakon), vagy felsőfokú végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség
 • felsőfokú angol nyelvtudás, kiváló angol nyelvű beszéd- és íráskészség
 • szervezői gyakorlat
 • legalább 2 éves munkatapasztalat
 • magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek (MS Excel, Access, Word)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • mérlegképes könyvelő szakképzettség
 • Nagy-Britanniában szerzett tapasztalat, az ország ismerete
 • személygépjármű-vezetői engedély
 • költségvetési intézménynél gazdasági-pénzügyi területen szerzett gyakorlat
 • kulturális intézménynél, kulturális programszervezésben szerzett gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével)
 • 2 referencia-személy megjelölését
 • motivációs levelet, amelyben a pályázó röviden (maximum 2 gépelt oldalon) leírja, hogy miért pályázta meg az álláshelyet
A pályázathoz mellékelni kell:
 • részletes önéletrajzot
 • a végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok másolatát
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
A gazdasági referens megbízása határozott időre, a kirendelés időtartamára szól. Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 11.

A pályázatot elnyert gazdasági referens személyéről a Balassi Intézet főigazgatója - a bíráló bizottság javaslata alapján - a benyújtási határidő lejártától számított 15 napon belül hoz döntést. A végleges döntést megelőzően, az írásbeli pályázatok alapján kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt Budapesten. A pályázat eredményéről az érintettek a döntést követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.

A pályázat benyújtható a Balassi Intézet Főigazgatói Titkárságán (1016 Budapest, Somlói út 51.) vagy postai úton (levélcím: 1519 Budapest, Pf. 385.)

Az intézet tevékenységére, illetőleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetők a http://www.hungary.org.uk, www.bbi.hu honlapokról, valamint a Balassi Intézet Gazdasági Igazgatóságán (tel. 381-5150, fax: 381-5168).


Dr. Lauter Éva
főigazgató
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok