2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Magyar Országos Levéltár pályázatot hirdet MOL VI. Gazdasági kormányszervek főosztálya (1945-) főosztályvezető munkakör betöltésére

2009. június 8.
A Magyar Országos Levéltár
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
 
Magyar Országos Levéltár
VI. Gazdasági kormányszervek főosztálya (1945-)
főosztályvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, a 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet értelmében 5 évre szól.
 
A munkavégzés helye:
1037 Budapest, Lángliliom utca 4.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Gazdasági kormányszervek főosztályának szakmai és szervezeti vezetése. A Főigazgató és az illetékes főigazgató-helyettes felügyelete alatt felelős a szervezeti egység tevékenységéért, a Magyar Országos Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatának irányadó rendelkezései szerint, amely hozzáférhető a MOL hivatalos honlapján: www.mol.gov.hu
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a a Magyar Országos Levéltár Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
  • szakirányú egyetemi (történelem/levéltárosi) végzettség,
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
  • 5 év szakmai gyakorlat, kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység, büntetlen előélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • Vezetői tapasztalat, angol nyelvtudás
Elvárt kompetenciák:
  • Vezetői képesség, elemző-készség, döntésképesség, felelősségvállalás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Eddigi szakmai tevékenységet is magában foglaló részletes önéletrajz, koncepció - vezetői program, iskolai végzettséget és egyéb szakképesítést tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény), nyilatkozat, melyben hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárással kapcsolatban
A pályázat benyújtásának feltételei:
Eddigi szakmai tevékenységet is magában foglaló részletes önéletrajz, koncepció - vezetői program, iskolai végzettséget és egyéb szakképesítést tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény), nyilatkozat, melyben hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárással kapcsolatban
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. augusztus 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Gecsényi Lajos nyújt, a 225-2802-os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Országos Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 449/2009, valamint a munkakör megnevezését: Főosztályvezető, VI. főosztály.
vagy
  • Elektronikus úton Prof. Dr. Gecsényi Lajos részére a gecsenyi@mol.gov.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Főigazgatói döntés alapján
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 24.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mol.gov.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. június 8.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok