2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Magyar Országos Levéltár pályázatot hirdet Magyar Országos Levéltár IV. Gazdasági Szervek Főosztálya levéltáros munkakör betöltésére

2009. június 23.
A Magyar Országos Levéltár
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 
Magyar Országos Levéltár
IV. Gazdasági Szervek Főosztálya
 
levéltáros
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
1037 Budapest, Lángliliom utca 4.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a 10/2002 (IV.13.)a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló NKÖM rendelet alapján önállóan látja el a Magyar Országos Levéltár illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének felügyeletét, elbírálja az iratkezelési szabályzatokat és vezeti a jogszabályban előírt elektronikus nyilvántartásokat. Ugyanezen jogszabályok alapján gondoskodik a referenciájához tartozó levéltári anyagról. Ellátja a vas-, fém- gépipari vállalatok iratanyagának felügyeletét, a bent lévő iratanyag nyilvántartásainak vezetését, a dokumentumok felírását, rendezését, segédlettel való ellátását. Biztosítja a kutatás rendelkezésre bocsátását, közreműködik a kutatást segítő adatbázisok összeállításában és a rá ruházott intézményi feladatok ellátásában.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Magyar Országos Levéltár Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
  • Történelem vagy levéltár szakos egyetemi végzettség,
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, angol nyelv középfokú (tárgyalási, szövegértési szintű) ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • német nyelv alapfokú (szövegértési szintű) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és egyéb szakképesítést tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény), nyilatkozat, melyben hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárással kapcsolatban
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. július 15. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Antalné nyújt, a 437-06-70-es telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Országos Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 478/2009, valamint a munkakör megnevezését: Levéltáros.
vagy
  • Elektronikus úton Sipos Antalné részére a sipos.antalne@mol.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Főosztályvezető javaslatra főigazgatói döntés alapján
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 10.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 4 hónap próbaidő kikötésével történik.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mol.gov.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. június 23.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok