2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Műcsarnok pályázati felhívása a 2008. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilon kiállításának produkciós vezetői megbízatására

2008. január 2.
Produkciós pályázati felhívás
 
2008. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilon kiállításának produkciós vezetői megbízatására
 
A pályázat kiírója: Dr. Petrányi Zsolt, a Műcsarnok Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt felelősségű Társaság (röviden: Műcsarnok Nonprofit Kft.) ügyvezető igazgatója, a Velencei Biennále nemzeti biztosa
A pályázat lebonyolítója: Műcsarnok Nonprofit Kft. (Biennále Iroda), 1146 Budapest, Dózsa György út 37.
A pályázat tárgya: a 11. Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának produkciós vezetői megbízatása
A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy beadott pályázatába a 2. forduló lezárását követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak.
A pályázat lebonyolítása: 2 fordulóban történik (csak olyan pályázatot bírál el a zsűri, amely mindkét fordulón részt vett)
-     az 1. forduló beadási határideje: 2008. február 1., péntek, 12 óra (a postára adás dátuma)
Az első forduló beadási határidejét követő 10 napon belül a zsűri előtti, zártkörű prezentációra kerül sor, ennek helyszíne: Műcsarnok, előadóterem.
-     a 2. forduló: a prezentációt követően a pályázók rendelkezésére áll 1 hét a szükséges hiánypótlásra, illetve pontosításokra. A zsűri ezt követően hirdeti ki döntését.
 
A pályázat megjelenésének helyei:
Építészfórum honlap (www.epiteszforum.hu), www.hg.hu, Kortárs Építészeti Központ honlap (www.kek.org.hu), Műcsarnok honlap (www.mucsarnok.hu), Octogon honlap (www.octogon.hu), artportal (www.artportal.hu)
Pályázhat: művészettörténész, építészettörténész, építész és/vagy kurátor, illetve építész- és/vagy alkotócsoport, aki jártas a kortárs magyar és nemzetközi építészetben és rendelkezik kiállítás-rendezői gyakorlattal.
Feltétel: angol nyelv társalgási szintű ismerete, illetve további előnyt jelent olasz vagy francia nyelvismeret.
Több pályázó esetén kérjük a pályázatban megnevezni a projekt vezetőjét.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 
1.  a pályázó, valamint a bemutatásra szánt építész(ek), alkotó(k) rövid szakmai életrajzát
2.  a kiállító(k) írásbeli hozzájárulását műveik bemutatásához,
3.  a pályázó nyelvtudását igazoló dokumentumot,
4.  a magyar pavilonban bemutatásra kerülő projekt szakmai koncepcióját - max 1 A4-es oldalon
5.  a projekt látványtervét - max. 2 A4-es oldalon
6.  a többnyelvű (magyar, angol, olasz) katalógus szakmai koncepcióját - max 1 A4-es oldalon
7.  a kiállítás és a katalógus nyers költségvetési tervét - a költségvetési adatlap kitöltése kötelező, ld. I.sz. melléklet (1 oldal). A költségvetési tervezés nem haladhatja meg a bruttó 30 millió forintot. Tájékoztatásul: a 2006. évi Velencei Építészeti Biennálén való magyar részvételre a Műcsarnok összesen bruttó 36 millió Ft-ot fordított.
8.  a megvalósítás ütemezését max. 1 A4-es oldalon
9.  kommunikációs tervet az előkészítés és a kiállítás idejére max. 1 A4-es oldalon
(A saját, illetve a kiállító művészek munkásságáról mellékletként beadott kiadványokat, portfoliókat a pályázók a döntés után visszakapják.)
 
A pályázat érvényességének vizsgálata
a.  postára adás, illetve beérkezés dátuma
b.  valamennyi szükséges melléklet csatolásra került-e a megfelelő formában
c.  a pályázó a pályázat benyújtására való jogosultsága
 
Amennyiben a lebonyolító a pályázat érvényességének vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót az 1. forduló beadási határidejét követően, 1 hetes határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Hiánypótlásra nincs mód, amennyiben:
-     a pályázatot határidőn túl adták postára, illetve juttatták el a megadott helyszínre,
-     megállapítást nyer, hogy a pályázó nem jogosult a pályázat benyújtására
 
A pályázóknak figyelembe kell venni a Velencei Biennále, mint kiállítástípus sajátosságait és a magyar pavilon kiállítótermi adottságait. A 11. Velencei Építészeti Biennále költségvetését a Műcsarnok Nonprofit Kft., illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium biztosítja.
 
A 11. Velencei Építészeti Biennále várható időpontja: 2008. szeptember - november.
 
A velencei építészeti biennále a világ legjelentősebb szakmai kiállítása, ahol a központi pavilonban, illetve a nemzeti pavilonokban jellemzően az építés, a városfejlődés és a szakma jelenét és jövőbeli vízióit - problémáit -, fő kérdéseit elemző, megjelenítő anyagok szerepelnek. Az évente kiírt témához változatosan kapcsolódó projektek a belföldi szakmai eredmények bemutatása helyett a szerzői vagy csoportos munkák is egyre inkább fontos problémák vagy szakmai kérdések rendszerét jelenítik meg, sokszor tágabb kontextusba ágyazva azokat.
 
A Velencei Biennále Alapítvány egyelőre nem közölte a jövő évi központi kiállítás főkurátorának nevét, illetve a központi témát.  A Biennále sajtóosztályának közlése szerint a kurátor kinevezése és a téma kijelölése 2008. januárjában várható, a hivatalos megjelenéskor a Biennále Iroda értesítést küld az érdeklődőknek.
 
További információk elérhetők a www.labiennale.org honlapon, illetve a Biennále Irodán. A pályázathoz csatolva mellékeljük a korábbi évek építészeti biennáléinak tematikáit, illetve az utóbbi 3 alkalom magyar megjelenéseit.
 
A beadás módja. A pályázatot személyesen vagy postán lehet eljuttatni a következő címre:
Műcsarnok Nonprofit Kft, Biennále Iroda: Gáspár Júlia (06 30 340 78 49), vagy Műcsarnok Nonprofit Kft., Főigazgatói Titkárság: Tuboly Anikó (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)
 
A pályázatot szakmai testület bírálja el, a lebonyolító által felkért zsűri tagjai:
 
Bojár Iván András (építészeti szakíró, kurátor)
Boros Géza (művészettörténész, Oktatási és Kulturális Minisztérium)
Kálmán Ernő DLA (építész, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke)
Nagy Bálint (építész, N&N Galéria)
Nagy Tamás DLA (építész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építész Tanszékének vezetője)
Szemerey Samu (építész, kurátor)
Z. Halmágyi Judit DLA (építész, EEA Budapest irodavezető)
 
A nyertes kihirdetésére a döntést követő egy héten belül kerül sor. Az eredményhirdetés tartalma: a nyertes pályázó és projekt rövid ismertetése, a további pályázók neve és pályázatuk címe.
A pályázat nyertesével a Műcsarnok megbízási szerződést köt.
 
Amennyiben a szakmai zsűri nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításnak előkészítése - a produkciós vezetőnek vagy a kiállítóknak felróhatóan - 1 hónap elteltével nem halad előre, és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva másik kiállítás megrendezéséről gondoskodik.
 
Egyéb, a felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat és a Zsűri határozatait kell alkalmazni.
 
Budapest, 2007. december 21.
 
Dr. Petrányi Zsolt
 
nemzeti biztos
a Műcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 

Költségvetési terv adatlapja
I. számú melléklet
 
Költség jogcímek
Tervezett összes költség
1. projekt szervezés / honorárium
 
Kiállító(k) / alkotó(k)
 
 
 
Kurátor / produkciós vezető
 
 
 
2. installáció
 
Anyagköltség
 
 
 
 
 
Fotózás
 
 
 
Nagyértékű technikai eszközök
 
 
 
 
 
Helyszíni építés költségei
 
 
 
Egyéb:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. szállítás, csomagolás, biztosítás
 
Építés
 
 
 
 
 
Bontás
 
 
 
 
 
4. teremőrzés
 
5. marketing
 
 
 
 
 
 
 
6. katalógus, egyéb kiadványok
 
 
 
 
 
 
 
7. utazás, szállás
 
8. honlap
 
9. bonyolítási költségek, adminisztráció, Biennále Iroda
 
 
 
Költségek összesen
 
 
OKM / Műcsarnok Nonprofit Kft. által biztosított forrás: bruttó 30.000.000 huf
 
Tervezett egyéb bevételi források:
 
 
 
A PRODUKCIÓS VEZETŐ FELADATAI:
 
A kiállítást a Műcsarnok valósítja meg a produkciós vezető szakmai koncepciója alapján. A produkciós vezető köteles munkája során betartani a Műcsarnokra, mint nonprofit kft-re vonatkozó szabályokat és előírásokat. A produkciós vezető szakmai és gazdasági vonzatú döntéseit a nemzeti biztossal előzetesen egyeztetnie kell. A végleges költségvetést a produkciós vezetővel közösen a Műcsarnok készíti el. A produkciós vezető anyagi kötelezettségvállalást nem tehet.
 
A produkciós vezető feladatai:
-    A kinevezését követően 2 héten belül átadja munkája ütemezését a nemzeti biztosnak jóváhagyásra.
-    A kinevezését követően 3 héten belül átadja a nemzeti biztosnak a nyers költségvetést mind a kiállításra, mind a katalógusra vonatkozóan, valamint a project PR menedzselési tervét.
-    Előterjeszti a kiállításon résztvevő művészek felkérését, feladataikat határidőkkel határozza meg, megismerteti őket kötelezettségeikkel és jogaikkal.
-    A Műcsarnok szakmai osztályai közreműködésével a projekt megvalósításának vezetése. Ennek részeként:
-    A kiállításon résztvevő művészek felkérésének elkészítése, feladataik határidőkkel történő meghatározása. A kiállítási anyagok elkészítésének figyelemmel kísérése és a határidők betartása.
-     A Gazdasági és Üzemeltetési Csoport és a Biennále Iroda közreműködésével: A kiállítási installáció kivitelezésére árajánlatok beszerzése, kivitelezési szerződések előkészítése, a kivitelezés irányítása, a leadott igények szerint szállás megrendelése és minden gazdasági vonzatú feladat. Külső közreműködőkkel szerződések előkészítése. Szponzorok keresése.
-    A Biennále Iroda közreműködésével: a kiállítás megrendezése.
-    A Szállítási Csoport és a Biennále Iroda közreműködésével: Biztosítási és szállítmányozási ügyek felügyelete. A kiállítási és installációs anyag összegyűjtése és helyszínre szállítása. A bontás és a hazaszállítás felügyelete.
-    A Kommunikációs Csoport és a Biennále Iroda közreműködésével: A hazai és nemzetközi PR-munka előkészítése. A Biennále rendezői által kért adatok és tájékoztató anyagok biztosítása. Sajtótájékoztatók tartása. Meghívók kiküldése, a megnyitással kapcsolatos rendezvény(ek) megszervezése, közreműködés a magyar delegáció hivatalos programjának megszervezésében, megnyitó beszéd készítése, a megnyitó fogadás megszervezése.
-    Bevezető tanulmány megírása a Biennále központi katalógusához és a magyar katalógushoz. A katalógus és a kapcsolódó nyomtatott információs anyagok (meghívó, ingyenes szórólap, plakát, stb.) valamint a Műcsarnok honlapja Biennále-anyagának főszerkesztése. A tanulmányok fordíttatásának, a katalógus és a kapcsolódó információs anyagok tervezésének és nyomdai munkálatainak felügyelete.
-    Szakmai beszámoló készítése.
-    a produkciós vezetővel a Műcsarnok megbízási szerződést köt. A munka díjazása a projekt költségvetése terhére történik.
 
Budapest, 2007. december.
Dr. Petrányi Zsolt
nemzeti biztos,
A Műcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
www.labiennale.org - a Velencei Biennále központi hivatalos oldala
 
A Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálék rövid története
 
1975 - a Velencei Biennále Képzőművészeti és Építészeti Szekciója szervezésében, igazgató: Vittorio Gregotti
1976 - Werkbund 1907; A racionalizmus és az építészet története a fasiszta Olaszországban; Európa-Amerika, történeti városközpont, külváros; Ettore Sottsass, egy olasz dizájner, igazgató: Vittorio Gregotti
1978 - A természetellenesség utópiája és válsága. Olaszországi építészeti törekvések. Igazgató: Vittorio Gregotti
1980 - 1. Nemzetközi Építészeti Kiállítás: A múlt jelenléte. Kritikusok kiállítása. Fiatal építészek kiállítása. Igazgató: Paolo Portoghesi
1982 - 2. Nemzetközi Építészeti Kiállítás: Az iszlám országok építészete (Olasz Pavilon). Igazgató: Paolo Portoghesi
1985 - 3. Nemzetközi Építészeti Kiállítás: Velence projekt, nemzetközi pályázat. Igazgató: Aldo Rossi
1986 - 4. Nemzetközi Építészeti Kiállítás: Hendrik Petrus Berlage -a Villa Farsetti rajzai. Igazgató: Aldo Rossi
1988 - Olasz Pavilon. 12 terv a Velencei Biennáléra, nemzetközi pályázat, Palazzo Ducale. Igazgató: Francesco Dal Co
1991 - 5. Nemzetközi Építészeti Kiállítás: a Giardini di Castello-ban a nemzeti pavilonok részvételével, a '90-es évek negyven építésze; az Olasz Pavilon számára készített tervek kiállítása; Corderie (Arsenale): a Venice Prize kiállítása. Igazgató: Francesco Dal Co
1992 - Építészet és szakrális tér a modernizmusban. (Antichi Granai alla Giudecca) kurátor: Paolo Portoghersi
1996 - 6. Nemzetközi Építészeti Kiállítás: Sensing the Future. The Architect as Seismograph ("A jövő érzékelése - az építész mint szeizmográf") főkurátor: Hans Hollein (szeptember 15 - november 17)
2000 - 7. Nemzetközi Építészeti Kiállítás: Less Aesthetics, More Etics ("Kevesebb esztétikát, több etikát") főkurátor: Massimiliano Fuksas (június 18 - október 29)
2002 - 8. Nemzetközi Építészeti Kiállítás: Next főkurátor: Deyan Sudjic (szeptember 8 - november 3)
2004 - 9. Nemzetközi Építészeti Kiállítás: Metamorph ("Átváltozások / Metamorfózis") főkurátor: Kurt W. Forster (szeptember 12 - november 7)
2006 - 10. Nemzetközi Építészeti Biennále: Cities. Architecture and Society ("Városok. Építészet és társadalom.") főkurátor: Richard Burdett (szeptember 10 - november 19)
 
8. Velencei Építészeti Biennálé 2002
Next
főkurátor: Deyan Sudjic
szeptember 8 - november 3.
 
A 8. Velencei Építészeti Biennále díjazottjai:
 
Zsűri: Michele De Lucchi (Építész, designer), Marie-Laure Jousset (A Design részleg vezetője a Musée National d'Art Moderne, Centre de Création Industrielle, Centre Pompidou-ban), Richard Koshalek (a pasadenai Art Center College of Design elnöke), Rowan Moore (a londoni Architecture Foundation igazgatója), Terence Riley (a new york-i Museum of Modern Art (MOMA) Architecture and Design Department kurátora)
 
Arany Oroszlán a NEXT kiállításon szereplő legjobb projektért: Ibere Camargo Foundation (Porto Alegre, Brazília), tervező: Alvaro Siza Vieira.
Arany Oroszlán a legjobb nemzeti résztvevőnek: Holland Pavilon (a Gerrit Rietveld által tervezett pavilion rekonstrukciójaért, Hermann Herzberger installációjáért és 5 negyven év alatti építész munkáiért)
Arany Oroszlán életműdíj: Toyo Ito
Különdíjak: Zhang Xin-nek és Barcelona város vezetésének
Külön említés: New Mexico City: The Lakes Project

Magyar Pavilon
Nemzeti biztos: Fabényi Júlia
kurátor: Sulyok Miklós,
kiállítók: Ferencz István, Nagy Tamás, Turányi Gábor
 
Bojár Iván András, Next - A 8.Nemzetközi Építészeti Kiállítás az Arsenáléban
Martinkó József, Nekünk nyolc? - avagy a VIII. Építészeti Biennále a Giardiniben
http://www.epiteszforum.hu/node/4604 - Vargha Mihály, Felezési idő
http://www.epiteszforum.hu/node/4603 - Ferencz István, Nagy Tamás és Turányi Gábor építészete
http://www.epiteszforum.hu/node/439 - Vargha Mihály, Mi kell, építész (netán gödrész) vagy építészet?
http://www.epiteszforum.hu/node/440 - Nemes András, Velencei Biennále: A finn pavilon (Irány Afrika!)
http://archivum.epiteszforum.hu/muhely­­_utopia.php?muid=56 ­- Minden, amit tudni akartál az építészetről
http://www.balkon.hu/balkon02_12/12biennale.html - Gyarmathy Katalin, Halas István, Nagy Bálint, Sz. Szilágyi Gábor, previous / next, A 8. Velencei Építészeti Biennále tapasztalatai
Haba Péter, Folyamatos jelen, in: Új Magyar Építőművészet, 2002/4, p.34.
Martinkó József, Rédei Daniella, "Velence, szelence, kemence", in: Octogon, 2002/4.
Boros Géza, Magyarok Velencében, in: Műértő, 2002. szeptember
Branczik Márta, Valóságos, helyben érvényes, in: Műértő, 2002. szeptember
Interjú Deyan Studjiccsal, a 8. Nemzetközi Velencei Építészeti Biennále főkurátorával, in: Átrium, 2002/5.
Szegő György, Next / Velence, in: Új Magyar Építőművészet, 2002/5.
Magyar Építészet Velencében, in: Európai Utas, 2002.3., p.62-64.
P. Szabó Ernő, Next  - építészet jövő és jelen időben, in: Új Művészet, 2002. dec.
Wesselényi-Garay Andor, Mimetikus építészet, in: Átrium, 2002. December
Wesselényi-Garay Andor, Traumaterek, in: Átrium, 2002. December
 
9. Velencei Építészeti Biennálé 2004
Metamorph ("Átváltozások / Metamorfózis")
főkurátor: Kurt W. Forster
szeptember 12 - november 7
 
A 9. Nemzetközi Velencei Építészeti Biennále (2004) címéül választott ÁTVÁLTOZÁSOK / METAMORFÓZIS azokra a kultúrában, a technológiában és a kritikában az elmúlt évtizedekben bekövetkezett mélyreható változásokra utal, amelyek az építészetnek a második világháború óta tartó fejlődésében külön korszakot jelölnek ki.
 
A jövő évi program azon a feltételezésen alapul, hogy jelenleg a szakmát alapjaiban érintő változások zajlanak, átváltozások, melyek nagyságrendje az élő szervezetek evolúciójához fogható csak. Arra a tudományos diskurzusra támaszkodva, amely már eddig is sokat tett azért, hogy az építészet kilépjen hagyományos, elszigetelt pozíciójából, hogy új, nagyobb kihívásokkal járó feladatot vállaljon magára mint a kulturális élet katalizátora, a 2004-es Biennále ezeknek az átváltozásoknak a világban tapasztalható különböző formáival foglalkozik majd, a hiperléptékű építészeti projektekkel, az épületek sugározta hangulattal, az új, érzékeny anyagokkal, a táj elváltozásaival és a kikötővárosok rehabilitációjával. Felhívjuk az egyes országokat, hogy ajánljanak építészeket, projekteket és installációs stratégiákat, akik és amelyek összefüggésbe hozhatóak a jövő évi téma fent vázolt kérdéseivel, illetve új szempontokat vethetnek fel.
 
Az ÁTVÁLTOZÁSOK / METAMORFÓZIS programja két jól elkülönülő közegben kerül megrendezésre. Az Arsenale hosszanti irányban egybenyíló terei olyan események diszkurzív bemutatására szolgálnak majd, amelyek szó szerint átrendezték az építészet tudományos tájképét az 1970-es évek óta, Eisenmantól, Gehrytől, Rossitól és Stirlingtől a legutóbbi időkben felbukkanó tehetségekig, kibontakozó tendenciákig és létrejött eredményekig. Úgy helyrajzilag, mint metaforikusan, e történeti perspektíva központi jelentőségű a kiállítás céljainak szempontjából: azt igyekszik kideríteni, milyen eszközökkel változtatta meg az építészet a folyamatokat, amelyek során létrejön és megvalósul, és ennek révén hogyan vált alkalmassá arra, hogy radikálisan új körülmények között működjön. A digitális technológia szinte általános alkalmazásának nyomában járva, az ÁTVÁLTOZÁSOK / METAMORFÓZIS bemutatja, miként vált szabaddá az út a tervezésben, az oktatásban és a diskurzusban lezajlott változások előtt.
 
A Padiglione Italia termét körülölelő terekben megbízás alapján készített installációk fogják bemutatni a korszakos elmozdulásokat, amelyek az építészetben a közelmúltban bekövetkezett átváltásokhoz vezettek. Az installációk a szakmában történt átváltozások, az új típusú épületek és anyagok, mechanikus rendszerek, a reprezentáció, együttműködés és megvalósítás innovatív módjai közötti kapcsolatokat fedik fel. Egy sor kulturális és technológiai tényezőnek köszönhetően az építészet globális környezete is átalakult: a történeti idő átértékelődése és az energiaátalakítás csak két nyilvánvaló példa e jelenségek közül. Az újabb eredményeket bemutató installációk között sétáló közvetlen tapasztalatot szerezhet az építészet közelmúltbeli metamorfózisáról, és bepillantást nyerhet a társadalom és a technika jövőjébe.
 
A Biennále installációit, plakátjait, a kiadásra kerülő könyveket és katalógusokat, ill. a kiállítás honlapját az egyik legeredetibb művészeti formáció, a Studio Asymptote (Hani Rashid és Use Couture) tervezi majd. Építészek, kritikusok és történészek közreműködésével antológia készül, melynek központi témája a metamorfózis, és ennek megjelenési formái a kortárs építészeti gondolkodásban és gyakorlatban.
 
Kurt W. Forster
2003 november
 
A 9. Velencei Építészeti Biennále díjazottai
 
A zsűri tagjai: Dieter Bogner (történész és publicista, Bécs), Luis Fernández-Galiano (szerkesztő, "Arquitectura Viva" és "Arquitectura y Vivienda", Madrid), Kent Martinussen (igazgató, Dán Építészeti Központ, Koppenhága), Marianne Stockebrand (igazgató, Chinati Alapítvány, Marfa, TX), Vittorio Zucconi (tudósító, "La Repubblica", Washington)
 
Arany Oroszlán életműdíj - Peter Eisenman (Newark, New Jersey, USA, 1932). Gondolkodóként, oktatóként és mentorként kifejtett tevékenységéért
Arany Oroszlán - a legjobb installációért: Belga pavilion ("Kinshasa, The Imaginary City")
Arany Oroszlán - a Metamorph kiállításon a legfigyelemreméltóbb munkának: a japán SANAA építészeti cég a "Huszonegzedik Századi Kortárs Művészeti Múzeum"-ért Kanazawában és az Ivam (Valencia) bővítéséért.
További 8 különdíj:
Julien De Smedt és Bjarke Ingels (Plot) részére, a norvégiai Stavanger koncertteremért.
Armin Linke német fotográfus és Piero Zanini olasz építész részére az Alpi installációért.
Günther Domenig osztrák építész részére a nürnbergi pártnapok helyszínére tervezett dokumentációs központért installációért.
A Foreign Office Architects Ltd részére a bázeli Novartis autóparkolóért.
Shuhei Endo japán építész részére a csendes "Springtecture" projektért.
Az osztrák PTW Architects pty Ltd és kínai partnerei, a CSCEC + Design részére a pekingi Nemzeti Uszodaközpontért.
A Martinez Lapeña-Torres Arquitectos részére a barcelonai Esplanada Forumért.
A NASA projektjének a Mars-felvételekért.
Vízivárosok: Különdíj a legjobb projektnek: Bilbao - Ría 2000
Veneto Tartomány különdíja: CheongGje-Cheon részére, Szöul városközpontjának rendezési programjáért.
 
Magyar Pavilon
Széptől szépig (és vissza)
Nemzeti biztos: Fabényi Júlia
kurátor: Janesch Péter
kiállítók: Janáky István, Csörgő Attila / Szabó Zoltán, Sámsondi Kiss Béla, Ágoston Gergely, Fecske László, Hudini Péter, Somlai-Fischer Szabolcs, Zombor Gábor
 
http://www.biennale04.hu/ - a Magyar Pavilon kiállításának hivatalos oldala
Martinkó József, Beszámoló a 9. Nemzetközi Építészeti Biennáléról
"Tudunk mi, britek rosszak is lenni - szabályokat áthágók", Martinkó József beszélgetése Peter Cook építésszel
"Sok emlék, sok összefüggés, mindezek elől nem menekülhetünk, és nem is kell menekülnünk" Robert A. Ivy, az USA pavilon nemzeti biztosa Daniel Liebeskind építésszel beszélget
http://www.epiteszforum.hu/node/2802  - Vargha Mihály, Janus-arcú Biennale, évente
http://www.epiteszforum.hu/node/2801  - Somlyódy Nóra, Takarásban, Magyarország reprezentációja a 9. Velencei Építészeti Biennálén
http://www.epiteszforum.hu/node/280  ­- Somlyódy Nóra, Sajátos metamorfózis, Megnyílt a 9. Velencei Építészeti Biennálé magyar kiállítása
http://www.epiteszforum.hu/node/2806  - Somlai-Fischer Szabolcs Ádám, Indukció Ház, Az Aether csoport projektje a Velencei Biennálén
http://index.hu/kultur/klassz/veb04/  - Földes András, Magyar buhera Velencében, Velencei Építészeti Biennálé 2004 - Magyar Pavilon
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=FEUILLETON0442­  - Michael Kubo, Idegen megszállás, A Velencei Biennále magyar pavilonja
 
10. Velencei Építészeti Biennále 2006
 
Cities. Architecture and Society ("Városok. Építészet és társadalom.")
Főkurátor: Richard Burdett
2006. szeptember 10 - november 19
 
A 2006 szeptember-novemberben sorra kerülő 10. Velencei Építészeti Biennále témája a metacities. A város fizikai és társadalmi morfológiájának változásai immár egy új agglomeráció sajátságait engedik felvázolni: a metaváros olyan agglomeráció, amely messze túllép a város hagyományos formáján, határain és képzetén; új kérdéseket tesz fel és új igényeket támaszt az igazgatásával kapcsolatban; lakosságának összetétele és a munkával kapcsolatos szokások átalakultak. A 10. Velencei Építészeti Biennále ezeket a témákat dolgozza fel, hogy végül egy programadó dokumentumban foglalja össze a tanulságokat az urbánus és területi rendszerek vezetéséért és tervezéséért felelősek számára.
 
A biennále témái négy, egymást kiegészítő esemény körül bomlanak ki:
 
·    A Nemzetközi Kiállítás középpontjában a városok és területek átalakulása áll.
Kurátor: Richard Burdett (UK), az építészet és várostervezés professzora (London School of Economics), London főpolgármesterének építészeti tanácsadója.
·    Az Olasz Pavilon Olaszország perspektívájából - az új létrejötte és a régi megőrzése, a történeti táj és az új helyzetek viszonylatában - járja körül a fenti kérdéseket. A Biennále történetében először, az Arsenale területén felavatnak egy 1000 nm-es pavilont, külön a kortárs olasz építészet bemutatása céljából.
·    Külön kiállítás foglalkozik a folyamatban lévő és tervezett dél-olaszországi változásokkal.
Kurátor: Claudio D'Amato Guerrieri (Olaszország), a bari építészkar építészeti design tanszékének professzora.
·    Végezetül - szintén első alkalommal a Biennále történetében - egy dél-olaszországi városban is rendeznek kiállítást; ez a nemzetközi városi és területi átalakulások modelljeit mutatja be.
Kurátor: Rinio Bruttomesso (Olaszország), a velencei IUAV várostervezési professzora, a 2004-es Biennále Vízivárosok kiállításának kurátora.
 
 
A 10. Velencei Építészeti Biennále díjazottjai:
Zsűri: Richard Senneth (elnök), Amyn Aga Khan, Anthony Gormley, Zaha Hadid
 
Arany Oroszlán, város kategóriában: Bogota, Kolumbia
Arany Oroszlán a legjobb nemzeti részvételért: Dánia (CO-EVOLUTION, kínai-dán együttműködés a kínai városok fenntartható fejlődéséről)
Arany Oroszlán életműdíj: Richard Rogers
Arany Oroszlán, urbanizációs projekt kategóriában: Javier Sanchez/Higuera + Sanchez, 'Brazil 44' projekt (Mexikóváros)
Különdíj: Politecnico di Torino, Építészkar (Bombay-i projekt)
Különdíj: Japán Pavilon: Terunobu Fujimori; Izlandi Pavilon: Olafur Eliasson és Henning Larsen építészirodájának együttműködéséért; Macedón Pavilon: Minas Babalcev és Mitko Hadži Pulia 
 
Magyar Pavilon
Re:orient (Rejtett hálózatok architektúrája - Migrating Architectures)
Nemzeti biztos: Dr. Petrányi Zsolt
Koordinátorok: Nemes Attila, Somlai-Fischer Szabolcs, Szemery Samu
Kiállítók: Baróthy Anna, Bujdosó Attila, Kelner Krisztián, Kiss Ida, Kovács Gergely, Matúz Melinda, Pozna Anita, Sterk Barbara, Szakál Tamás
 
A Re:orient, rejtett hálózatok architektúrája projektünk Kína globális jelentőségének és növekvő hatásának lokális vonatkozásait vizsgálja. A projekt célja, hogy előremutató módon olyan lehetőségeket jelenítsen meg, amelyek ma még csak a kiskereskedelmi csatornák mentén érhetők tetten, de nagy valószínűséggel meghatározói lesznek az egyre olcsóbb termékek nyomása alatt átalakuló épített környezetnek. Erre a gondolatmenetre építve projektünk olyan új tartalmakat képző tereket, építészeti eszközöket és anyagokat mutat be, melyek érzékeltetik, hogyan fordíthatnánk előnyünkre ezeket a piaci kényszereket, továbbélő kulturális értékeket adva a rövid élettartamra tervezett termékek tömegének.
 
www.reorient.hu - a magyar pavilon kiállításának hivatalos oldala
 
Szépvölgyi Viktória, Megrágom a sonkádat, 10. építészeti biennálé Velencében
Szépvölgyi Viktória, Re: orient, Rejtett hálózatok architektúrája
Szépvölgy Viktória, Pavilon-parádé
 
http://www.epiteszforum.hu/taxonomy/term/794 - Velencei Építészeti Biennále 2006 - ezen az oldalon a következő cikkek találhatók:
Globális hangulatjelentés
Co-evolution / a kína-jelenség a velencei dán pavilonban
Riport ? beszélgetés a re:orient kiállításról
Edwin Heathcote: Irányjelzők az urbanizált civilizációnak
Építészeti sokféleség, avagy kínaicseréptetős világfalu
Városok a városban
Akupunktúrás kezelés és a lakóhelyek fejlesztése
Oda neki az Oroszlánt!
Vigyorogtunk, láttuk, jó lesz
Építészeti Biennálé > re:orient | 2. prezentáció
Mammonmutációk
Építészeti Biennálé > re:orient | 1. prezentáció
10. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále, magyar pavilon
MÉSZ Szimpózium a Velencei Biennáléról
10. Velencei Építészeti Biennále, Magyar Pavilon - a kurátori pályázat eredménye
Zalotay-legendárium, avagy a szabadlelkű építés végtelen szorongása
Petrányi Zsolt nemzeti biztos válasza Lakos Dánielnek
Nyílt levél Petrányi Zsolt nemzeti biztosnak
Pályázati felhívás a 10. Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának kurátori megbízatására
10. Velencei Építészeti Biennále: Metacities
 
további sajtómegjelenések:
 
Angol:
Peter Cook: "On the stuff of architecture" - in: Architectural Review, November 2006
Cathy Lang Ho: "The China Syndrome"  - in: The Architect's Newspaper, October 2006
Jonathan Glancey: Lovely sauna, guys - but where's the architecture? - in: The Guardian, 2006.09.18.
Andrea Anca: Architectural experiment at the Biennale - in: The Budapest Sun, 2006.09.14.
Edwin Heathcote: Signposts for an urban civilisation - in: Financial Times, 2006.09.12.
Re:orient migrating architectures - in: designboom
Valentina Tanni: Gadget culture - in: valentina tanni dot com, 2006.09.12. + Flickr set
Culture.tv vlog post on the pavilion - in: culture.tv, 2006.09.11.
Re:orient migrating architectures - in: digital aesthetics, 2006.09.10.
Marisa S. Olson: Re:orient migrating architectures - in: rhizome.org, 2006.09.08.
Ruairi Glynn: Re:orient migrating architectures - in: Interactive architecture dot org, 2006.09.08.
Del.icio.us links for re:orient
Edwin Heathcote: Quick thoughts - in: VeniceSuperBlog
Video tour of the Hungarian pavilion (part 1, part 2) - in: VeniceSuperBlog
Interview with Samu Szemerey - in: VeniceSuperBlog
Interview with Adam Somlai-Fischer - in: we-make-money-not-art, 2006.08.28.
 
Kínai
Interview with Adam Somlai-Fischer - in: we-need-money-not-art, from wmmna, 16.11.2006
 
Olasz
Luca Ruali: Biennale Statistica - in: exibart.com, 2006.09.12.
TV Canale 5, 7.10.2006
 
Francia
Christophe Le Gac: Critique d'art & d'architecture (aica) - in: Art press 10.2006
 
Magyar
MédiaMix - Kínaiak a velencei biennálé magyar pavilonjában. 8.11.2006
Szabó Ágnes: Arany oroszlántól a kínai pingvinig - in: artportal.hu
Borvendég Béla: Építészeti világ-mustra a velencei Cordeirában - in: Építészfórum, 2006.09.27.
Somlyódy Nóra: A 10. Velencei Nemzetközi Építészeti Kiállítás: Helyszíni mustra - in: Magyar Narancs, 2006.09.21.
Vajna Tamás: Velencei álmodozók - in: HVG, 2006.09.20.
Földes András, Szily László: A világ építészete a csirkepörköltes táncpartik felé halad - in: index.hu, 2006.09.17.
Hazajöttünk - in: mondom, 2006.09.14.
Földes András: Vérig sértett kínaiak és befalazott macskák Velencében - in: index.hu, 2006.09.13.
L. Kiss Anna: Re:orient - 10. Velencei Építészeti Biennále - in: papiruszportal.hu, 2006.09.12.
Sipos Júlia: Metavárosok a 10. Velencei Építészeti Biennálén - in: radio.hu, 2006.09.12.
Re:orient a velencei magyar pavilonban - in: balaton.hu, 2006.09.12.
Martinkó József: A hálózat csapdájában - in: HG
Vargha Mihály: Építészeti sokféleség, avagy kínai cseréptetős világfalu - in: Építészfórum, 2006.09.12.
Szablyár Eszter: Józsefváros kiköltözött Velencébe - in: Népszabadság, 2006.09.11.
MTV1 Abszolút - portré Somlai-Fischer Szabolcról (wmv video) - 2006.09.11.
MTV1 Híradó (wmv video) - 2006.09.10.
Re:orient a velencei magyar pavilonban - in: okm.gov.hu, 2006.09.09
Hungarian architects open exhibition at Biennale - in: culture.hu, 2006.09.09
Re:orient a velencei magyar pavilonban - in: kultura.hu, 2006.09.09.
P.Szabó Ernő: Egyetlen utca a világ - in: Magyar Nemzet, 2006.09.09.
Kínaiak a velencei magyar pavilonban - in: HVG, 2006.09.08.
Sipos Júlia interjúja Szemerey Samuval - in: Kossuth Rádió, Digitális, 2006.09.06.
Magyar pavilon mint Sim City - in: index.hu, 2006.09.04.
400 érintésre hanggal és fénnyel reagáló játékmacska - MTV Kultúrház, 2006.08.25.
Na végre! Kiderült, mi az a macskatégla... - MTV Kultúrház, 2006.08.25.
Piknik - kulturális kalauz, in: radiocafé, 2006.08.19.
RTL Klub Híradó, 2006.08.17.
Velencei Biennálé, magyar pavilon: loading..., in: Hg.hu, 2006.08.15.
Rózsaszín pingvinek, macskatéglák a magyar pavilonban, in: kultura.hu, 2006.08.14.
MTV1 - Híradó (wmv video link) 2006.08.14.
Földes András: Vidám drogos utazással reprezentál Magyarország, in: Index.hu, 2006.08.13.
Szablyár Eszter: Műgyantába zárt macskajaj, in: Népszabadság, 2006.08.12.
Hamvay Péter: Macskatégla és pingvinrádiófal Kínából, in: Népszava, 2006.08.11.
VAT: Útban Velence felé, in: Magyar Hírlap, 2006.08.11
Abonyi Anita: Vigyorogtunk, láttuk, jó lesz, in: Építészfórum, 2006.08.11.
Szvetelszky Zsuzsa: A rejtett város, in: Terasz.hu 2006.07.14.
Re:orient, 2. prezentáció in: Építészfórum, 2006.06.09.
Rejtett hálózatok in: Octogon
Sulyok Miklós: Építészeti wikipédia - sinológiai kiállítás a Magyar Pavilonban, in: Műértő, 2006. június, p.10
Somlyódy Nóra: Kínai város Budapesten, in: HG, 2006.05.25.
Kínai termékek a magyar piacon, Nethírlap fórumtopic
Balogh Gábor: Országimázs kínaiakkal, in: Kuruc.info, 2006.05.24.
Csapatban gondolkodók - Budapesti Chinatown?, in: Kultúrház, 2006.05.23.
Lánczi Richárd: Magyarok helyett kínaiak, in: Napi Ász, 2006.05.2.
Hol van a magyar Kína fővárosa? in: Octogon
Földes András: Kínaiak foglalják el a magyar pavilont Velencében, in: Index, 2005.05.19.
Re:orient, 1. prezentáció, in: Építészfórum, 2006.05.10.
Hamvay Péter: A Józsefvárost visszük Velencébe - Sínen van a Velencei Biennále magyar pavilonjának kiállítása, in: Népszava, 2006.04.24.
 
néhány nemzetközi sajtószemelvény a magyar pavilonról:
 
Edwin Heathcote, Financial Times, Art & Design 12.9.2006
"[...] Hungarians, meanwhile, have managed to blend serious comment with an impeccable lightness of touch. The pavilion, possibly this year's finest, is populated by kitsch toys bought from Budapest's burgeoning Chinese flea-market and slyly comments on trade deficits, immigration and the country's precarious boundary condition between east and west. [...]"
 
Peter Cook: "on the stuff of architecture" Architectural Review, November 2006
"[...] But if the issue revolves around culture, analysis and response, surely it benefits from invention. From an unexpected corner - the Hungarian pavilion - came the most beautiful surprise. Entitled 'Re:orient - migrating architectures', it reveals the fact that many Chinese have found their way to Budapest, with market stalls that sell cheap electronic and electric toys. In the pavilion the tin cars, the toy penguin walkie-talkies, the responsive lamp-trees, fences made of hundreds of small loudspeakers, are wired up, do their thing and create a further reminder of the wit of architects as well as their observational abilities. [...]"
 
Cathy Lang Ho: "The China Syndrome"  - in: The Architect's Newspaper, October 2006
"[...] Hungary has a quirkier approach to the topic of as both a consequence and protagonist of globalization: Its pavilion was filled with artful installations made of cheap China-made toys - a canopy of chirping plastic penguins, a wall of plastic resin with repulsive furry toys imbedded within. The installation was part of a larger project, documented in a fine catalogue, investigating the impact of Chinese immigrants on the world's cities and of Chinese-made goods on life everywhere. It was one of the few projects that conveyed what i wish the Biennale accomplished more: how globalization and urbanization has affected people's lives. [...]"
 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok