2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázatot hirdet Művészeti Főosztály főosztályvezető-helyettes munkakör betöltésére

2008. március 5.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire pályázatot hirdet

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Művészeti Főosztály
főosztályvezető-helyettes
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
96. kulturális igazgatási feladatkör: egyetemi szintű jogász

Ellátandó feladatok:
A jogszabályok, a miniszter, az államtitkár, a kabinetfőnök, illetőleg a felügyeletét ellátó kulturális szakállamtitkár rendelkezései alapján vezeti a Mozgóképszakmai Osztályt. Felelős a vezetése alatt álló szervezet működéséért, továbbá a feladatkörébe utalt feladatok teljesítéséért és ellenőrzéséért - és alkalmanként - a főosztályvezető helyettesítésért.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Mozgóképszakmai Osztály vezetése

A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Mozgóképszakmai Osztály

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Ktv. szerint, teljesítményértékelésről szóló kormányrendelet, Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú iskolai végzettség, egyetemi szintű jogász ,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű Windows, Excel,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • B típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • jó kommunikációs képesség, a magyar és Európai Uniós kulturális folyamatok ismerete, nagy munkabírás, jogi szakvizsga
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Audiovizuális területen szerzett szakmai gyakorlat, filmszakmai tájékozottság, közigazgatási vezetői gyakorlat.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
 • Jó szintű Munkatársak fejlesztése,
 • Jó szintű Vezetői készség,
 • Jó szintű Stratégiai gondolkodás
 • Jó szintű Kommunikáció,
 • Jó szintű Problémamegoldás,
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:
 • végzettséget, képzettséget és a nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2008. április 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 7.
A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további információt Nagyné Varga Melinda főosztályvezető nyújt, a 1-473-7077-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által működtetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhető pályázati űrlap kitöltésével, vagy
 • postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 79-81. IV. emelet 401.) Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy, azzal azonos adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton történő benyújtása estén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZK16.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:

1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében kompetencia-vizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:
 • Személyes interjú (motiváció-alapú)
 • Munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérő tesztek, munkahelyi viselkedés kérdőív
 • Az előző pontokban foglalt vizsgálatok eredményétől függően a KSZK által meghatározott körben: személyes interjú (kompetencia alapú)
2. A KSZK kompetencia-vizsgálatához kapcsolódóan a munkáltató a személyes interjú során méri a pályázó szakmai tudását.

A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál:
bizottság, szükség esetén személyes meghallgatás
A KSZK a pályázat érvénytelenségéről és annak indokairól - a megállapítást követő 2 munkanapon belül - tájékoztatja a pályázót.

A munkáltató döntését követő 3 munkanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás eredményéről.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok