2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázatot hirdet Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes munkakör betöltésére

2008. március 11.
Oktatási és Kulturális Minisztérium
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire
pályázatot hirdet

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály
főosztályvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
96. kulturális igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:
A jogszabályok, a miniszter, az államtitkár, a kabinetfőnök, illetőleg a felügyeletét ellátó kulturális szakállamtitkár, főosztályvezetője rendelkezései alapján vezeti a kulturális örökségvédelmi területet. Felelős a vezetése alatt álló szervezet működéséért, továbbá a feladatkörébe utalt feladatok teljesítéséért és ellenőrzéséért - és alkalmanként - a főosztályvezető helyettesítésért. Különösen: a Három örökségvédelmi intézmény (KÖH, MNG, KÖSz) tevékenységének koordinálása, miniszteri jóváhagyások, nyilatkozatok előkészítésének koordinációja, előkészíti az örökségvédelmi jogszabályok szükséges módosításait, szakmai szempontból véleményezi az örökségvédelmi hatóság által elkészített egyedi védetté nyilvánításra vonatkozó előterjesztéseket, a kulturális örökségvédelmi hatóságot érintő hatósági határozatok előkészítése, illetve meghozatala.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A kulturális örökségvédelmi terület vezetése és általános vezetése a Főosztálynak helyettesítés esetén

A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály
A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 11-20 fő

Jogi felelősség:
 • Munkáltatói jog
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a teljesítményértékelésről szóló kormányrendelet, Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú iskolai végzettség, Egyetem, jogász, jogi szakvizsga,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű Windows, Excel,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • B típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Jogi szakvizsga,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • kulturális örökségvédelmi területen szerzett szakmai gyakorlat, közigazgatási vezetői gyakorlat.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
 • Jó szintű Munkatársak fejlesztése,
 • Jó szintű Vezetői készség,
 • Jó szintű Stratégiai gondolkodás
 • Jó szintű Kommunikáció,
Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint - a személyesen lefolytatott első kompetencia-vizsgálat során - a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:
 • szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2008. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 25.

A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további információt Dr. Hajdu Nóra főosztályvezető nyújt, a 1-473-7710-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által működtetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhető pályázati űrlap kitöltésével, vagy
 • postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 79-81. IV. emelet 401.) Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton történő benyújtása estén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZK14.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:
 1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében kompetencia-vizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:
  • Személyes interjú (motiváció-alapú)
  • Munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérő tesztek, munkahelyi viselkedés kérdőív
  • Az előző pontokban foglalt vizsgálatok eredményétől függően a KSZK által meghatározott körben: személyes interjú (kompetencia alapú)
 2. A KSZK kompetencia-vizsgálatához kapcsolódóan a munkáltató a személyes interjú során méri a pályázó szakmai tudását.
A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál:
bíráló bizottság, szükség szerint meghallgatás

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. április 17.

A KSZK a pályázat érvénytelenségéről és annak indokairól - a megállapítást követő 2 munkanapon belül - tájékoztatja a pályázót.

A munkáltató döntését követő 5 munkanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás eredményéről.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok