2022. október 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázatot hirdet jogi referens munkakör betöltésére

2008. április 1.
Oktatási és Kulturális Minisztérium

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Oktatási és Kulturális Minisztérium
jogi referens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2008. áprilistól várhatóan 2010. decemberig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
60. jogi és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:
A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: A minisztérium által kötendő szerződések tervezeteinek előzetes vizsgálata és véleményezése. A minisztérium háttérintézményeinek nyilvántartásával, létesítő okirataik elkészítésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok. Eseti megbízás és meghatalmazás alapján a minisztérium, illetőleg a főosztály képviselete bíróságok, hatóságok előtt, harmadik személyekkel szemben. Más főosztályok illetékességébe tartozó ügyekben, előterjesztésekhez kapcsolódóan jogi szakmai kontroll végzése. Jogi tanácsadás a minisztérium szervezeti egységei, valamint a háttérintézmények részére. Jogi szakmai kontroll a minisztériumhoz érkezett, kiemelt jelentőségű ügyekben született beadványokhoz kapcsolódóan. Államigazgatási egyeztetés keretében érkezett előterjesztések véleményezése. A minisztérium hatósági jellegű tevékenységével kapcsolatos feladatok. Közérdekű adat-megismerési ügyekkel kapcsolatos feladatok. Egyéb, magánjogi természetű ügyekkel kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Elsősorban magánjogi természetű, illetőleg az államigazgatási egyeztetés keretébe tartozó; másodsorban egyéb, az SzMSz szerint a Jogi és Kodifikációs Főosztály feladatkörébe tartozó ügyek intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú iskolai végzettség, Egyetem, jogász,
 • Felhasználói szintű Word, Outlook, Excel, Explorer.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • közigazgatási vagy jogi szakvizsga
Elvárt kompetenciák:
 • Jó szintű szakmai ismeretek alkalmazása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • diploma és nyelvvizsga másolat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2008. április 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szász Péter nyújt, az 1-473-7035-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSz-199/2008, valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
szükség esetén bizottság előtti meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapja - 2008. április 1.
 • www.kszk.gov.hu
A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok