2022. szeptember 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázatot hirdet a Fejlesztési Főigazgatóság, Projektfejlesztési és Monitoring Osztály Projektfejlesztési és Monitoring Osztály vezetője munkakör betöltésére

2008. április 1.
Oktatási és Kulturális Minisztérium

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire
pályázatot hirdet

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Fejlesztési Főigazgatóság, Projektfejlesztési és Monitoring Osztály
Projektfejlesztési és Monitoring Osztály vezetője

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
47. Gazdaságstratégiai, fejlesztéspolitikai feladatkör

Ellátandó feladatok:
A projektfejlesztés tekintetében: A projekt ciklus megvalósítási szakaszától kezdődően a projekt zárásig támogatja és információi révén katalizálja a Tárca számára kiemelt (központi) projektek megvalósulását, A monitoring során szerzett közvetlen tapasztalatok, valamint a projektkövetés becsatornázott információi ismeretében segíti a projektmenedzsmentet, szükség esetén támogatja a felsővezetői beavatkozást a PCM ciklusba. Projekt monitoring tekintetében: A munkakör fő célkitűzése, hogy támogassa az OKM ágazati kompetenciájába tartozó projektek nyomon követését, a fejlesztések előrehaladásával kapcsolatos információk összegyűjtését, rendszerezését, a Tárca különböző szervezeti egységei irányába történő, a kitűzött célok megvalósításával, valamint az előrehaladással kapcsolatos információközvetítés biztosítását a belső projekt monitoring feladatok ellátása révén.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
projektfejlesztési és projekt-monitoring tevékenység irányítása, koordinálása, tájékoztatók készítése

A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Projektfejlesztési és Monitoring Osztály

A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 4 fő

Jogi felelősség:
 • Munkáltatói jog
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú iskolai végzettség, Egyetem,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • közigazgatási - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office, Excel,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • B típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
 • Jó szintű Munkatársak fejlesztése,
 • Jó szintű Vezetői készség,
 • Jó szintű Stratégiai gondolkodás
 • Jó szintű Kommunikáció,
 • Jó szintű Problémamegoldás
Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint - a személyesen lefolytatott első kompetencia-vizsgálat során - a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:
 • iskolai végzettséget és nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2008. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 21.

A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további információt dr. Némethné dr. Pallay Szilvia nyújt, az 1-473-7713-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által működtetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhető pályázati űrlap kitöltésével, vagy
 • postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 79-81. IV. emelet 401.) Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton történő benyújtása estén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZK19.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:

1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében kompetencia-vizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:
 • Személyes interjú (motiváció-alapú)
 • Munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérő tesztek, munkahelyi viselkedés kérdőív
 • Az előző pontokban foglalt vizsgálatok eredményétől függően a KSZK által meghatározott körben: személyes interjú (kompetencia alapú)
2. A KSZK kompetencia-vizsgálatához kapcsolódóan a munkáltató a személyes interjú során méri a pályázó szakmai tudását.

A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál:
bíráló bizottság és szükség esetén szóbeli meghallgatás

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapja - 2008. április 1.
 • www.kszk.gov.hu
A KSZK a pályázat érvénytelenségéről és annak indokairól - a megállapítást követő 2 munkanapon belül - tájékoztatja a pályázót.
A munkáltató döntését követő 5 munkanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás eredményéről.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok