2023. szeptember 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázatot hirdet Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes munkakör betöltésére

2008. május 27.
Oktatási és Kulturális Minisztérium
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire

pályázatot hirdet

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály

főosztályvezető-helyettes
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
96. kulturális igazgatási feladatkör: egyetemi szintű építész

Ellátandó feladatok:
A jogszabályok, a miniszter, az államtitkár, a kabinetfőnök, illetőleg a felügyeletét ellátó kulturális szakállamtitkár, főosztályvezetője rendelkezései alapján vezeti a kulturális örökségvédelmi területet. Felelős a vezetése alatt álló szervezet működéséért, továbbá a feladatkörébe utalt feladatok teljesítéséért és ellenőrzéséért - és alkalmanként - a főosztályvezető helyettesítésért. Különösen: a Három örökségvédelmi intézmény (KÖH, MNG, KÖSz) tevékenységének koordinálása, miniszteri jóváhagyások, nyilatkozatok előkészítésének koordinációja, előkészíti az örökségvédelmi jogszabályok szükséges módosításait, szakmai szempontból véleményezi az örökségvédelmi hatóság által elkészített egyedi védetté nyilvánításra vonatkozó előterjesztéseket, a kulturális örökségvédelmi hatóságot érintő hatósági határozatok előkészítése, illetve meghozatala.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A kulturális örökségvédelmi terület vezetése és általános vezetése a Főosztálynak helyettesítés esetén

A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály

A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 11-20 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat, Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú iskolai végzettség, Egyetem, egyetemi színtű építész
 • Angol, német vagy francia nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • A kulturális örökségvédelmi, és/vagy beruházói területen szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • B típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • PhD,
 • Felhasználói szintű COREL, ADOBE,
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
 • Jó szintű Munkatársak fejlesztése,
 • Jó szintű Vezetői készség,
 • Jó szintű Stratégiai gondolkodás
 • Jó szintű Együttműködés,
 • Jó szintű Problémamegoldás,
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:
 • motivációs levél
Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint - a személyesen lefolytatott első kompetencia-vizsgálat során - a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:
 • iskolai végzettséget, nyelvismeretet, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok, önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2008. június 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 7.
A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további információt Dr. Hajdu Nóra főosztályvezető nyújt, a 1-473-7710-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által működtetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhető pályázati űrlap kitöltésével, vagy
 • postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 79-81. IV. emelet 401.) Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton történő benyújtása estén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZK26.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:

A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében kompetencia-vizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:
 • Személyes interjú (motiváció-alapú)
 • Munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérő tesztek, munkahelyi viselkedés kérdőív
 • Az előző pontokban foglalt vizsgálatok eredményétől függően a KSZK által meghatározott körben: személyes interjú (kompetencia alapú)
A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál:
szükség esetén személyes meghallgatás

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapja - 2008. május 27.
 • www.kszk.gov.hu
A KSZK a pályázat érvénytelenségéről és annak indokairól - a megállapítást követő 2 munkanapon belül - tájékoztatja a pályázót.

A munkáltató döntését követő 5 munkanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás eredményéről.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok