2022. szeptember 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezetői pályázata

2007. november 7.
Az oktatási és kulturális tárca vezetése a köztisztviselők jogállásáról szóló hatályos jogszabályok alapján pályázatot hirdet a Közművelődési Főosztály vezetői beosztására.

A főosztályvezető feladata:
A vonatkozó jogszabályok, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának előírásai, a minisztérium vezetőinek utasításai figyelembevételével szervezi, irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló szervezeti egység munkáját, ellátja a személyes hatáskörébe utalt feladatokat. A főosztály vezetését elsősorban a főosztály alapfeladatára tekintettel végzi.

Az állás betöltésének feltételei:
  • a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) által előírt felsőfokú iskolai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
  • a köztisztviselők képesítési követelményeiről szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében a közművelődéssel kapcsolatos igazgatási feladatkörökre (I. besorolási osztály) előírt végzettség és képzettség.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  • legalább 5 év államigazgatási gyakorlat;
  • közművelődési szakmai tapasztalat és vezetői gyakorlat a szakirányítás terén;
  • jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
  • a telekommunikációs eszközök készségszintű használata.
A pályázathoz csatolni kell:
  • részletes szakmai önéletrajzot;
  • a pályázott főosztály tevékenységének irányítására vonatkozó szakmai vezetői koncepciót, valamint a pályázó szakmai elképzelését;
  • végzettséget, szakképzettséget (idegennyelvtudást) tanúsító okirat másolatát;
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A főosztályvezető vezetői megbízása határozott időre, hat évre szól. A főosztályvezető jogállására, besorolására, illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a Ktv.-ben foglaltakat és a Minisztérium vonatkozó belső szabályait kell irányadónak tekinteni. A főosztályvezetői beosztás fontos és bizalmas munkakörnek minősül, melynek betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához való hozzájárulás és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat benyújtásának határideje a 21. számú Belügyi Közlönyben történő megjelenéstől (2007. november 06.) számított 15 nap. A pályázatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, előkészítő bizottság bevonásával (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A főosztályvezető kinevezéséről a miniszter dönt. A beosztás a pályázatok bírálatát követően azonnal betölthető.

A pályázat tartalmát a bíráló bizottság tagjain kívül más személlyel a kiíró nem közli. A pályázat eredményéről az érintettek 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak.

A pályázatot zárt borítékban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közszolgálati Főosztályára (1055 Budapest, Szalay u.10-14.) kell megküldeni. A pályázatról általános felvilágosítást a Közszolgálati Főosztálytól a 06/1-473-7416-os telefonszámon, illetve a pályázott főosztály SZMSZ által meghatározott feladatairól, egyéb szakmai kérdésekről részletes információ a Közművelődési Főosztálytól a 06/1-473-7303-as telefonszámon kérhető.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok