2023. december 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot hirdet érdemi ügyintézői munkakörök betöltésére

2007. december 29.
1. A munkakörök betöltésének általános feltételei:
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében előírt szakirányú végzettség.
2. A munkakörök betöltésénél előnyt jelent:
 • közigazgatási alap illetve szakvizsga,
 • angol,német vagy francia nyelv ismerete,
 • Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete,
 • szakmai / közigazgatási tapasztalat.
3. Az egyes állások és betöltésükhöz szükséges speciális feltételek:

a. Jogi-igazgatási referens (60. Jogi és igazgatási feladatkör)
 • Feladata:
  • koordinálja az államigazgatási egyeztetés keretében más minisztériumtól érkezett előterjesztések egyeztetését a minisztériumon belül,
  • gondoskodik a minisztérium más szervezeti egységei által készített előterjesztések belső egyeztetési folyamatban történő véleményezéséről,
  • közreműködik a Főosztály felelősségi körébe tartozó belső szabályzatok elkészítésében,
  • közreműködik az Államtitkári értekezletekkel, illetve Kormányülésekkel kapcsolatos vezetői felkészítésben.
 • Speciális feltételek:
  • pénzügyi vagy közgazdasági jellegű végzettség (másoddiploma),
  • átlagon felüli kapcsolatteremtő készség,
  • önálló munkavégzésre való képesség,
  • jó szervezőkészség.
b. Pénzügyi referens: (67. Költségvetési feladatkör)
 • Feladata:
  • az előirányzat-felhasználás tervezése, nyomon követése,
  • előirányzatok módosítása, átcsoportosítása,
  • fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése,
  • a támogatások nyilvántartása, azok átutalásával kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív feladatok ellátása,
  • kötelezettségvállalások ellenjegyzése,
  • a támogatások felhasználásának pénzügyi ellenőrzése.
 • Speciális feltételek:
  • megbízhatóság, önálló munkavégzés,
  • nagyfokú terhelhetőség, jó kommunikációs és koordináló képesség.
c. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) programreferens (75. Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok)
 • Feladata:
  • az ÚMFT közoktatási programjainak megvalósításával összefüggő pedagógiai, szakmai,uniós pályázati, eljárásrendi és koordinációs feladatok ellátása.
d. Óvodai szakreferens (75. Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok)
 • Feladata:
  • óvodai neveléssel, az óvodai pedagógiai munkával összefüggő feladatok ellátása, jogszabály előkészítés, óvodai nevelési és alapfokú nevelési-oktatási munkával összefüggő közigazgatási államigazgatási feladatok ellátása, szakmapolitikai elemzések készítése, ügyfélszolgálati feladatok végzése.
e. Közoktatási szakreferens (75. Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok)
 • Feladata:
  • egészségfejlesztéssel, drogprevencióval, környezeti neveléssel és az ehhez a szakterülethez szorosan kapcsolódó államigazgatási és tanügyigazgatási feladatokkal, továbbá a fenntarthatóság pedagógiájával, közoktatási jogszabály előkészítéssel összefüggő közigazgatási és államigazgatási feladatok ellátása, szakmapolitikai elemzések készítése, ügyfélszolgálati feladatok végzése, és a közoktatási területen az informatikával kapcsolatos ágazati és a pedagógiai munkával összefüggő feladatok ellátása.
 • Speciális feltétel:
  • pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga.
f. Szervezetfejlesztési referens (91. Minőségügyi, minőségbiztosítási, minőség-menedzsmenti feladatkör)
 • Feladata:
  • a minisztérium szervezetére vonatkozó minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítése, bevezetést követően a rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálása,
  • a minisztérium, mint szervezet működési folyamatainak nyomon követése, erre vonatkozó fejlesztési javaslatok megtétele, fejlesztési projektek koordinálása,
  • a minisztérium szervezetét érintő változásmenedzsmenti feladatok koordinálása.
 • Speciális feltétel:
  • átlagon felüli kapcsolatteremtő készség,
  • önálló munkavégzésre való képesség,
  • jó szervezőkészség,
  • minőségirányítási rendszerek bevezetésében szerzett tapasztalat.
g. Színházművészeti referens (96. Kulturális igazgatási feladatkör)
 • Feladata:
  • a tárcaszínházakkal és a helyi önkormányzatok színházi támogatásával, illetve a költségvetési törvény felhatalmazása alapján a kulturális tárca hatáskörébe utalt színházszakmai feladatok,
  • szabadtéri és nemzetiségi színházak, illetve a vidéki önkormányzatok által fenntartott kő- és bábszínházak tevékenységének figyelemmel kísérése,
  • kapcsolattartás a színházakkal és a színházi társadalmi szervezetekkel.
 • Speciális feltétel:
  • színházak működtetésében és/vagy a kulturális igazgatás terén szerzett gyakorlat,
  • egyetemi szintű jogász, közgazdasági vagy bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképesítés.
h. Titkárnő, adminisztrátor: (127.Titkársági és igazgatási feladatkör)
 • Feladata:
  • Adminisztratív tevékenységével biztosítja a belső szervezeti egységek ügykezelését, a határidők figyelését, segíti az érdemi ügyintézők adminisztrációs munkavégzését.
 • Speciális feltételek:
  • jó kommunikációs és koordináló képesség.
4. Pályázathoz csatolni kell:
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • 3. c. d. e. pontokban szereplő munkakörök esetében motivációs levelet.
Illetmény és egyéb juttatások: köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázatot zárt borítékban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közszolgálati Főosztályára címezve postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni, a borítékon kívülről is megjelölve a betölteni kívánt munkakör megnevezését. Cím: 1055 Budapest, Szalay u.10-14.

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. január 16. (szerda)
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. január 31. (szerda)

Az álláshelyek a bírálatot követően azonnal betölthetőek.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok