2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Budapest Bábszínház vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére

2009. július 17.
Budapest Főváros Közgyűlésének Kulturális Bizottsága
pályázatot hirdet a
 
Budapest Bábszínház
vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére
 
A Budapest Bábszínház (1061 Budapest, Andrássy út 69.) feladata a magyar bábszínház-játszás hagyományainak megőrzése, továbbgondolása, a megváltozott kulturális környezetben a gyermek és ifjúsági közönség alapvető színházélményeinek megteremtése, a műfaji sokszínűség által az értő befogadás elősegítése. A Budapest Bábszínház, mint a Főváros reprezentatív gyermekszínháza, feladatába tartozóan bemutatkozási lehetőséget biztosít belföldi és külföldi báb és gyermekszínházi előadásoknak, célkitűzései között szerepel, a speciális műfaj eltérő törekvéseinek minél szélesebb fórumon való megmutatása.
A színház a magyar kultúra terjesztése, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében külföldi vendégszerepléseket szervez és fesztiválokon, szakmai találkozókon képviseli a Főváros kulturális gyermek és ifjúsági színházi koncepcióját. A bábszínházi szakma, mint egyedi adottságokat igénylő színházi forma továbbélését oktatási feladatok teljesítésével is biztosítja.
 
A vezető (igazgató) feladata:
A színház programjának megvalósításához olyan társulat kialakítása, amely biztosítja a sajátos művészeti követelmények megvalósulását.
 
Feladata továbbá:
 • a gyermekelőadásokon kívül, az esetenként felnőtteknek szóló előadások bemutatásával a foglalkoztatás egyenletessé tétele és a művészi sokszínűség megteremtése,
 • évadterv készítése, melyben a bemutatandó előadások meghatározása mellett kitér a művészek, alkotótársak megnevezésére, meghatározza az előadásokkal megcélzott korosztályi réteget, az elérni kívánt eredményeket,
 • a színház műsorrendjének repertoár rendszerben történő összeállítása,
 • a Budapest Bábszínház, mint nagy múltú fővárosi gyermekszínház, hosszabb távra szóló, meghatározó szerepérőlvaló tervszerűgondoskodás,
 • a színház működési sajátosságainak figyelembevételével, az intézmény helyének meghatározása a jelenlegi színházi struktúrában,
 • a lehetőségekhez mérten olyan támogatási formák és marketingstratégiák feltérképezése, melynek segítségével biztosítható kiegyensúlyozottabb működés és a közönségbázis további szélesítése,
A vezető teljesítménykövetelménye: az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvénynek (a továbbiakban Emtv.) megfelelő besorolású, Bábszínház I. kategória törvényben előírt feltételeinek teljesítése.
 
A Budapest Bábszínház 2009 évi költségvetésének fő előirányzatai:
a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében jóváhagyottak szerint a
 • bevételi és kiadási előirányzat: 624.871 eFt.
 • ebből fenntartói támogatás: 529.351 eFt.
Az intézmény besorolása: Bábszínház I. kategória az Emtv. 10.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
 
Az intézmény teljesítménymutatói:
 • oktatásban résztvevő csoportok száma
 • előadások látogatóinak száma
 • múzeumi kiállítások száma
A vezetői munkakör betöltésének feltételei:
 • az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség,
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat
az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 40. §. (1)-(2) bekezdése alapján.
 
Előnyt jelent a szakterületen szerzett vezetői gyakorlat és legalább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó által megvalósítandó kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet,
 • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 • a színház adottságainak figyelembe vételével, a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket,
 • az alkotótársak felsorolását, az adott szervezeti felépítésre és személyi feltételekre reflektálva,
 • gazdasági stratégiát, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket, bel- és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.
Csatolni kell egy szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratokmásolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, továbbá a Munka Törvénykönyve 191. § bekezdése értelmében az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról szóló nyilatkozatot, továbbá hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
 
A kinevezés öt évre, 2010. február 1-től 2015. január 31-igterjedő időtartamraszól. A munkába lépés napja 2010. február 1.
Az igazgató a feladatokat munkaszerződés keretében látja el.
Munkabér megegyezés szerint, a Munka Törvénykönyve díjazásra vonatkozó rendelkezései alapján.
 
Benyújtási határidő: az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján való megjelentetését követő 30 napon belül.
A benyújtás helye: a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályának címezve személyesen vagy postai úton (1052 Budapest, Városház u. 9-11., levélcím: 1840 Budapest). A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat igazgatói munkakör betöltésére".
 
Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követő 30. nap.
A pályázatokat - az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bek. alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének kikérésével - a Kulturális Bizottság bírálja el és dönt a munkakör betöltéséről.
 
A pályázati dokumentáció (SZMSZ, 2009. évi költségvetés előirányzatai, közalkalmazottak létszáma) a www.budapest.hu honlapon, illetve a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán megtekinthető.
 
További felvilágosítás a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán, a 327-1435-ös telefonszámon kérhető.
 
Dr. Bőhm András
elnök
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok