2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Álláspályázat az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet főigazgatói munkakörének betöltésére

2010. október 28.
A nemzeti erőforrás miniszter pályázatot hirdet
az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet főigazgatói munkakörének
közalkalmazotti kinevezéssel és határozatlan idejű megbízással történő betöltésére.
 
Feladat: az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szabályai szerint.
 
Pályázati feltételek:
 • egyetemi szintű végzettség;
 • egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés [e képesítés alól a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 4. §-a alapján a megbízó abban az esetben adhat felmentést, ha a pályázó a képzésben részt vesz vagy vállalja a képesítésnek - a kinevezéstől számított 5 éven belül történő – megszerzését],
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat (megléte alól a megbízó felmentést adhat),
 • egészségügyi költségvetési intézményben szerzett vezetői gyakorlat.
Előnyt jelentő feltételek:
 • egészségügyi gazdálkodási és stratégiai ismeretek,
 • angol vagy német nyelvtudás.
A főigazgatói megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
 
A pályázathoz csatolandó:
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • szakmai program;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás);
 • a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
Pályázati határidő: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenést (2010. október 28.) követő 30. nap.
 
A pályázatot a nemzeti erőforrás miniszternek címezve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Személyügyi Főosztályára (1051 Bp., Arany J. u. 6-8.) a fenti határidő lejártáig személyesen kell benyújtani.
 
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 4. §-ában foglaltaknak megfelelően.
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül.
 
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
 
A pályázat további közzétételének helye:
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapja – 2010. október 28.
 
Egészségügyi Közlöny
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok