2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatói munkakörének betöltésére

2010. december 1.
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján pályázatot hirdet a Gárdonyi Géza Színház (3300 Eger, Hatvani kapu tér 4.) igazgatói munkakörének betöltésére.
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszonyban látja el a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.
 
Képesítési és egyéb feltételek:
 • szakirányú felsőfokú végzettség és (szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával, vagy oklevéllel, továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség) legalább 5 éves szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő),
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Előadó-művészeti szervezetnél szerzett legalább 5 éves szakmai és vezetői gyakorlat
Kérjük csatolni:
 • a pályázó szakmai életrajzát,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatait,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő szakmai vezetői elképzeléseket,
 • a pályázó művészeti terveit, ezek megvalósításához, illetve a racionális, költségvetés keretein belüli gazdálkodáshoz szükséges elképzeléseket,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, továbbá a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők kezeljék,
 • a pályázó vagyonnyilatkozat tételre vonatkozó előzetes kötelezettség vállalását,
 • a bérigény megjelölését,
A Gárdonyi Géza Színház éves költségvetésének tervezett fő előirányzatai:
 
Állományi létszám (2010. január 1.): 124 fő
Költségvetési főösszeg: 560.130 ezer Ft
Bevételek:
Állami támogatás: 256.200 ezer Ft
Önkormányzati támogatás: 130.036 ezer Ft
ebből:
 • Heves Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása: 65.018 ezer Ft
 • Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása: 65.018 ezer Ft
Az önkormányzati támogatás megoszlását a két önkormányzat közötti megállapodás tartalmazza.
 
Intézményi működési bevétel: 150.000 ezer Ft
ebből:
 • Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése: 4.828 ezer Ft
 • Egyéb saját bevételek: 76.044 ezer Ft
 • ÁFA bevételek és visszatérülések: 69.128 ezer Ft
Kiadások:
Személyi juttatások: 217.027 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 57.737 ezer Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 281.472 ezer Ft
 
A 2010. évi költségvetési törvény-javaslat 7. számú melléklete alapján az állami támogatás tervezett összege 2010. évben a Gárdonyi Géza Színházra vonatkozóan: 256.200 ezer Ft.
A 2011-es költségvetési törvény-javaslat 7. számú melléklete alapján az állami támogatás tervezett összege a Gárdonyi Géza Színházra vonatkozóan kevesebb a 2010. évben nyújtotthoz képest.
 
A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:
 • a 2008. évi XCIX. törvény alapján a Színház I. kategóriába sorolás feltételeinek folyamatos teljesítése,
 • a közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a műfaji sokszínűség jegyében,
 • fokozott részvétel a fiatalok színházra nevelésében, a gyermek- és ifjúsági korosztály arányának növelése a színházlátogatók között,
 • a színház megyei jellegének, szerepének erősítése a külső játszóhelyek növelése által,
 • a színház kulturális központ szerepének hangsúlyozása más műfajú, színvonalas produkciók, kiállítások, rendezvények befogadása által, amennyiben az a színház alapműködését nem zavarja, nem lehetetleníti el
 • szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott társulat szerepének szem előtt tartása,
 • a működtetés, kihasználtság, - beleértve ebbe a díszlet- és jelmezgyártás kihasználtságát is – optimális tervezése, megvalósítása a gazdasági viszonyok, a támogatások figyelembe vételével, az ezekben történő esetleges változásokhoz történő rugalmas alkalmazkodás.
Javadalmazás:
Munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján, illetve a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján történik, összhangban az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39/A §-a bekezdésével.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján való közzétételtől számított 30 nap.
 
A pályázat elbírálásának határideje:
A benyújtási határidőt követő 30 nap.
 
A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:
A munkaviszony 2011. február 1-jétől 2016. január 31-ig szól.
A munkakör ellátásának kezdő időpontja és a munkába lépés napja: 2011. augusztus 1. (2011. február 1-jétől 2011. július 31-ig előkészíti a Gárdony Géza Színház társulati tagjainak szerződtetését valamint a társulatra alapozott 2011/2012 évi műsortervet)
 
A munkavégzés helye:
3300 Eger, Hatvani kapu tér 4.
 
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökéhez (3300 Eger, Kossuth Lajos út. 9.) kell írásban benyújtani.
 
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokról az Emtv. 39. § (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének kikérésével a közgyűlés dönt. A nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszaszolgáltatjuk.
A pályázati kiíráshoz kapcsolódóan a személyes konzultáció lehetőségét illetve tájékoztatás adását Hermann Györgyi kulturális ügyintézőnél biztosítjuk. 36/521-342
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok