2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Gyula Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Gyulai Várszínház vezetői álláshelyének betöltésére

2009. július 24.
Pályázati felhívás
 
Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) pályázatot hirdet a
Gyulai Várszínház
(5700 Gyula, Kossuth u 13.)
vezetői álláshelyének betöltésére.
 
A vezetői megbízás időtartama:határozott időre 2009. november 1. napjától 2014. január 31. napjáig szól.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 
A munkavégzés helye: Gyulai Várszínház, Gyula, Kossuth u. 13.
A vezető feladatát munkaviszonyban, munkaszerződéssel látja el, az Mt. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával.
 
Az intézmény alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége:
befogadó színházi tevékenység (V. kategóriába sorolt szabadtéri színház; egyéb előadó művészeti tevékenység; kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése).
 
A munkakörbe tartozó, vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • a színház művészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenőrzése,
 • az intézmény céljainak megfelelő működés feltételeinek széleskörű biztosítása,
 • az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.
A szervezet éves költségvetésének fő előirányzatai:
 • kiadási előirányzatok:
  • személyi juttatás: 26.012E Ft
  • járulékok: 7.763E Ft
  • dologi kiadások: 47.027E Ft
  • felhalmozási kiadás: 1.134E Ft
  • összesen: 81.936E Ft.
 • bevételi előirányzatok:
  • intézményi működési: 30.960E Ft
  • önkormányzati támogatás: 48.342E Ft
  • felhalmozási bevétel: 1.134E Ft
  • működésre átvett: 1.500E Ft
  • összesen: 81.936E Ft.
A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:
 
Művészeti arculat:
 • a Gyulai Várszínház 46 éve alatt kialakult szakmai hagyományok továbbvitele,
 • a nyári Összművészeti Fesztivál szakmai színvonalának megőrzése, fejlesztése,
 • a nyári Összművészeti Fesztiválon belül a Shakespeare Fesztivál szakmai színvonalának megőrzése, fejlesztése,
 • októbertől áprilisig színvonalas kamaratermi programok szervezése.
Művészeti vezetés módja:
 
Menedzserszemléletű vezetés, az előadások, és önálló bemutatók esetén a rendezők kiválasztása, a művészeti program megszervezése a Művészeti Tanácsadó Testület véleményének kikérésével.
 
A munkabér : megegyezés szerint.
Egyéb juttatások: étkezési utalvány, saját gépjármű hivatalos célra történő használata,
 
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú felsőfokú végzettség, vagy jogász, közgazdász végzettség,
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az erre jogosult személyek, bizottságok megtekinthetik.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy példányban, postai úton vagy személyesen kell benyújtani Dr. Perjési Klára Polgármester nevére, cím: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
A borítékon kérjük feltüntetni "Gyulai Várszínház vezetői pályázat"
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap (2009. augusztus 23.).
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 31.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztálya (telefon: 06-66-526-860)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok