2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás az Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettesi álláshelyének betöltésére

2009. július 13.
Az Iparművészeti Múzeum főigazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján - pályázatot hirdet főigazgató-helyettesi (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.
 
A vezetői megbízás határozott időre a pályázat eredményes elbírálását követően, 3 évre szól, mely a pályázati eljárást követően azonnal betölthető.
 
A munkavégzés központi helye: 1091 Budapest, IX. Üllői út 33-37.
 
Az Iparművészeti Múzeum szakmai besorolása: országos múzeum. Az Iparművészeti Múzeum önálló jogi személy, kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Az intézmény fenntartója és szakmai felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.
 
A főigazgató-helyettes irányítási kérdésekben a főigazgató közvetlen munkatársa. Szakmai feladata az intézmény megjelenésének, kommunikációjának stratégiai szintű irányítása, a közművelődési, múzeumpedagógiai és kiállítás szervezéssel kapcsolatos tevékenység felügyelete, valamint a mecenatúra rendszerének kialakítása és fejlesztése.
 
Ezen belül:
 • részt vesz az intézmény képviseletével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
 • részt vesz a munkatervek, fejlesztési tervek, programok előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében és kontrolljában, az előterjesztések és beszámolók összeállításában,
 • irányítja és felügyeli az intézmény teljes körű közönségkapcsolati, közművelődési, múzeumpedagógiai, marketing-, reklám- és sajtókapcsolati tevékenységét, az intézmény kapcsolatát a turisztikai hivatalokkal, szervezetekkel,
 • irányítja és ellenőrzi az intézmény kiállítás szervezéssel és kiállítás üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét,
 • irányítja és ellenőrzi a Nagytétényi Kastély múzeumszakmai tevékenységét,
 • irányítja és ellenőrzi az intézmény feladataival összhangban álló épülethasznosítást,
 • bővíti az intézmény szakmai tevékenységéhez szükséges anyagi feltételek körét, szponzorok és támogatók megkeresésével,
 • figyelemmel kíséri az intézmény pénzügyi folyamatait, közreműködik az éves költségvetés tervezésében.
Pályázati feltételek:
 • Szakirányú egyetemi végzettség a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet értelmében,
 • egy idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete,
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglalt összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés,
 • büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • vezetői gyakorlat,
 • további idegen nyelvek ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázati kiírásnak megfelelő szakmai koncepciót, vezetési elképzeléseket,
 • részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek, munkakörök és a szakmai tevékenység részletes ismertetésével,
 • a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkoztat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részvevők megismerhetik.
A főigazgató-helyettes illetményének megállapítása a Kjt., illetve a végrehajtásáról rendelkező jogszabály szerint a felek közötti megállapodás alapján történik.
 
A főigazgató-helyettesi álláshely betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
 
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján való elsődleges közzétételtől számított 30 napon belül az Iparművészeti Múzeum titkárságára (1091 Budapest, Üllői út 33-37), a borítékon "Pályázat az Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettesi beosztására" megjelöléssel kell beküldeni.
 
A pályázat KSZK honlapon való közzétételének időpontja:
2009. július 15.
 
A pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje:
A pályázatokról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a felkért szakmai bíráló bizottság véleménye alapján, a bíráló bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a főigazgató dönt - a miniszter egyetértésével. A pályázatokat a jogszabályban meghatározott módon kezeljük. A pályázat tartalmát a munkáltatón, a fenntartón és a bíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. Az elbírálás eredményéről írásban tájékoztatjuk a pályázókat.
 
A pályázattal kapcsolatosan további információ Renner Zsuzsanna főigazgatótól kérhető a 456-51-72-es telefonszámon vagy személyesen az Iparművészeti Múzeum titkárságán.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok