2021. január 17.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Játékszín Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére

2009. október 9.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban Emtv.) előírásainak megfelelően pályázatot hirdet a Játékszín Nonprofit Kft. vezetői (ügyvezető igazgatói) álláshelyének betöltésére.
 
A Játékszín Nonprofit Kft. társulat nélküli befogadó színházként a legszélesebb közönség érdeklődésére számot tartó, magas művészi színvonalú repertoárt valósít meg, egy-egy produkcióra szerződtetve, népszerű művészek közreműködésével hoz létre önálló bemutatókat.
 
A vezető feladata:
 • egyszemélyi felelős vezetőként az nonprofit Kft. alapító okiratában, közszolgáltatási szerződésében és az alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása, a nonprofit Kft. eredményes működtetése, részletes szakmai és üzleti tervének kidolgozása és megvalósításának irányítása,
 • évadterv készítése, melyben a bemutatandó előadások meghatározása mellett kitér a művészek, alkotótársak megnevezésére, meghatározza az előadásokkal megcélzott korosztályi réteget, az elérni kívánt eredményeket,
 • hatékony üzleti és marketing tevékenység folytatása,
 • a befogadott és önálló produkciók kiszolgálása, a létrehozott produkciók szinten tartása, színvonalának javítása,
 • a 2010. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra szóló költségvetési támogatás (2009-ben 182 millió forint) mértékéhez igazodó működés, létszámgazdálkodás kidolgozása
 • tulajdonosváltás esetén együttműködés az új tulajdonossal a színház új struktúrájának kialakításában.
 • Szakmai követelmények a színházzal szemben:
 • a színház fekvéséből adódó hagyományos "körúti színház" státuszához igazodó műsorpolitika kidolgozása a folyamatosság és megújulás jegyében,
 • széles nézőközönség érdeklődésre számot tartó, XX. századi és kortárs magyar és külföldi drámairodalom bemutatása, a minőségi bulvárszínház értő és korszerű tolmácsolása,
 • a közönségnevelő-megtartó tevékenység erősítése, új közönségrétegek megcélzása és megnyerése,
 • anyanyelvünk színpadi eszközökkel történő ápolása.
A vezetői munkakör betöltésének feltételei azEmtv. 40. § (1)-(2) bekezdései alapján.
 • a gazdasági társaság alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség,
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • európai uniós tagországi állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:
 • színházban vagy más művészeti intézményben szerzett vezetői tapasztalattal rendelkezik,
 • egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.
A pályázathoz csatolni kell:
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzát,
 • a megpályázott munkakörrel kapcsolatos - minimum 2, legfeljebb 5 gépelt oldalnyi terjedelemben elkészített - rövid szakmai (vezetői) elképzelését a lentebb megadott szempontok figyelembevételével,
 • a pályázó iskolai végzettségét és szakmai képesítését igazoló okiratok hitelesített másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, (vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevényt)
 • nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozatát arról, hogy a pályázó aláveti magát a munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának és eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A szakmai (vezetői) elképzelésnek tartalmaznia kell:
 • a Játékszín Nonprofit Kft. szervezeti, vezetési, működési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket,
 • a színház adottságainak figyelembevételével a pályázó által megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet,
 • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 • az alkotótársak felsorolását, az adott szervezeti felépítésre reflektálva,
 • gazdasági stratégiát a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket, bel- és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.
(A szakmai elképzelést a Játékszín nonprofit Kft. befogadó színházi jellegének, a 2009-2010. évadra rögzített repertoárnak, és az új előadások előkészítettségének figyelembevételével kérjük összeállítani.)
 
A pályázat nyertesét alapítói hatáskörben az MNV Zrt. vezérigazgatója nevezi ki a társaság ügyvezető igazgatójává, feladatait munkaszerződés keretében látja el. A megbízás5 évre szól, 2010. január 1-től 2014. december 31-ig tart. A munkába lépés napja a megbízás kezdetének első munkanapja. Az ügyvezető igazgató munkabérének megállapítása a felek közötti megállapodás, illetve a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján történik.
 
A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a társaság:
 • Alapító Okiratát,
 • Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 • működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok)
A pályázati dokumentáció a 332-55-32 telefonszámon kérhető. (Játékszín)
A pályázati kiírással kapcsolatban Farkas Gábornál a Társaságokért Felelős Igazgatóság III-on, a 237-4400/1533-as melléken vagy a farkasgabor@mnvzrt.hu e-mail címen, valamint Szakonyi Zsófiánál az Oktatási és Kulturális Minisztériumban a 473-7243-as számon vagy a zsofia.szakonyi@nefmi.gov.hu e-mail címen lehet érdeklődni
 
A pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatot két példányban, zárt borítékban kell benyújtani "Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató"jeligével 2009. november 9. napján 10 és 11 óra között, erre kijelölt bizottság jelenlétében az MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) Társaságokért Felelős Igazgatóság III-on. A lezárt borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és a megpályázott pozíciót.
 
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a benyújtási határidőt követő 45 napon belül, az Emtv. 39.§ (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének kikérésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálásáról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül az MNV Zrt. írásban értesítési a pályázókat és az eredményt közzéteszi az OKM honlapján. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel csak a pályázó előzetes beleegyezésével közöljük. A nem nyertes pályázatokat az Emtv. 39.§ (12) bekezdése alapján a döntést követően a pályázónak visszajuttatjuk.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok