2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati kiírás az Országos Mentőszolgálat főigazgatói munkakörének betöltésére

2010. július 27.
A nemzeti erőforrás miniszter
pályázatot hirdet az
 
Országos Mentőszolgálat
főigazgatói
munkakörének betöltésére.
 
A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
1055 Budapest, Markó u. 22.
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
az Országos Mentőszolgálat tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése
 
Munkabér és juttatások: megegyezés szerint
 
Pályázati feltételek:
 • orvostudományi egyetemi szintű végzettség,
 • oxyológia vagy oxyológia-sürgősségi orvostan szakképesítés,
 • egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés [e képesítés alól a 13/2002. (XII.31.) EüM rendelet 4. §-a alapján a kinevező abban az esetben adhat felmentést, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek - a kinevezéstől számított 5 éven belül történő - megszerzését],
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • legalább 5 év főállású (vagy annak megfelelő részállású) kivonuló mentőorvosi gyakorlat,
 • honvéd- és katasztrófa-orvostan, sürgősségi orvostan, társadalomorvostan szakképesítés,
 • oktatási tapasztalat,
 • aktív részvétel a szakmai szervezetekben, társaságokban,
 • idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • szakmai program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás),
 • a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A főigazgatói munkakör - a 2007. évi CLII. törvény alapján - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
 
Főigazgatói munkakörbe az a személy nevezhető ki a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 11/2005. (IV. 13.) EüM rendelet alapján, aki a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez hozzájárul.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a pályázat elbírálását követően azonnal
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 26.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
a pályázatot a nemzeti erőforrás miniszternek címezve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Humánpolitikai Főosztályára (1051 Budapest, Arany János u. 6-8.) a fenti határidő lejártáig személyesen kell benyújtani
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 4. §-ában foglaltaknak megfelelően
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2010. október 25.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KSZK honlapja - 2010. július 27.
Egészségügyi Közlöny
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok