2021. január 17.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet gazdasági igazgatói álláshelyének betöltésére

2009. október 26.
A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet főigazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján - pályázatot hirdet a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet gazdasági igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet az Oktatási és Kulturális Minisztérium irányítása alatt álló, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely ellátja egyes, a minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési intézmények gazdasági, műszaki, vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatait.
 
A gazdasági igazgató fő feladata: az intézmény gazdasági-pénzügyi tevékenységének közvetlen irányítása, ellenőrzése; a gazdálkodási stratégia elkészítése, a végrehajtás ellenőrzése; az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, beszámolási, könyvvezetési és meghatározott ellenőrzési feladatok ellátása, valamint a gazdasági adatszolgáltatás biztosítása.
 
A gazdasági igazgatói megbízás betöltésének feltételei:
  • pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
  • szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, és rendelkeznie kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),
  • gazdasági területen legalább 3-5 éves vezetői tapasztalat,
  • büntetlen előélet.
A gazdasági igazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében határozatlan időre a főigazgató, a főigazgató javaslatára magasabb vezetői beosztással az oktatási és kulturális miniszter bízza meg. Illetményének megállapítása a Kjt., illetve a végrehajtásáról rendelkező jogszabály szerint a felek közötti megállapodás alapján történik.
 
A pályázat során előnyt jelent a költségvetési területen eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat, a közgyűjteményi intézmények tevékenységével kapcsolatos tájékozottság és tapasztalat.
 
A pályázathoz csatolni kell:
  • részletes szakmai önéletrajzot,
  • a feladat ellátással kapcsolatos szakmai koncepciót,
  • a végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatait,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérés benyújtásának igazolásáról szóló másolatot,
  • nyilvántartásba vételt igazoló igazolvány másolatát.
A gazdasági igazgatói álláshely betöltésének feltétele a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
 
A pályázatot zárt borítékban - a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 napon belül - a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet főigazgatójának címezve kell beküldeni a 1062 Budapest, Bajza u. 32. címre "Gazdasági igazgatói pályázat" megjelöléssel.
 
A pályázatok szakmai bíráló bizottság által - szükség esetén a pályázó személyes meghallgatásával - kerülnek elbírálásra. Az elbírálás határideje: 2009. december 30.
 
Az állás a miniszteri megbízást követően azonnal betölthető.
 
A pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
 
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatás a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet humánerőforrás gazdálkodó munkakört betöltő munkatárstól, Szöllőskeiné Pakot Ágnestől a 411-3081-as telefonszámon kérhető.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok