2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet gazdasági igazgatói munkakör betöltésére

2009. július 10.
Pályázati felhívás
 
A Magyar Állami Operaház művészeti feladatokat ellátó, költségvetési intézmény főigazgatója pályázatot hirdet - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján -
 
gazdasági igazgatói állás betöltésére.
 
A gazdasági igazgató feladatai:
Az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti Működési Szabályzatában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében a gazdasági tevékenység irányítása, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok megszervezése. A költségvetési gazdálkodás szabályszerű szakmai vezetése. Vezetői közreműködés a Magyar Állami Operaház működésének modernizálásában a gazdálkodás és a működés területén.
 
A gazdasági igazgatói állás betöltésének feltételei:
 • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű képesítés,
 • szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, és rendelkeznie kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),
 • büntetlen előélet,
 • az állás betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tétel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Színházi területen szerzett szakmai-vezetői gyakorlat, és/vagy versenyszférában szerzett vezetői gyakorlat, valamint angol és/vagy német nyelv ismerete.
 
A pályázathoz csatolni kell:
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • szakmai vezetői elképzelést,
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • a nyilvántartásba vételt igazoló engedély másolatát
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A benyújtott pályázat térjen ki az alábbi kérdésekre:
 • A pályázó hogyan látja a Magyar Állami Operaház helyét és szerepét a magyar és az európai kultúrában.
 • Fogalmazza meg szakmai vezetői elképzeléseit, az intézmény gazdasági- és működési területeinek korszerű vezetői koncepcióját, annak érdekében, hogy a Magyar Állami Operaház gazdálkodása és működése az Európai Unió szellemének megfelelő, modern, racionális és hatékony irányban fejlődjön.
 • 2008. évi CV. törvény (Státusz tv.) milyen változásokat jelent a Magyar Állami Operaház működésében, az előnyök és a hátrányok ismertetése, súlyozásuk.
 • A törvényi változásokból eredő lehetőségek ismertetése.
 • A költségvetési támogatáson kívül milyen többlet forrás bevonással képzeli el a színház finanszírozását.
 • Minden egyéb, a pályázó által lényegesnek, eredetinek ítélt elképzelésének ismertetésére térjen ki.
A gazdasági igazgatót sikeres pályázati eljárást követően, közalkalmazotti jogviszony keretében - közalkalmazotti kinevezéssel létesülő, illetve közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján - magasabb vezetői beosztással, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának javaslatára az Oktatási és Kulturális Minisztérium minisztere (határozatlan időre) bízza meg, valamint gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói jogokat a gazdasági igazgató felett a főigazgató gyakorolja. Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt., illetve végrehajtásáról rendelkező jogszabály és a felek közötti megállapodás alapján történik.
 
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 napon belül, aMagyar Állami Operaház főigazgatójának címezve kell beküldeni az alábbi címre: 1061 Budapest, Hajós u. 11.
 
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház főigazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek.
 
A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
 
A pályázati segédanyag beszerezhető a Magyar Állami Operaház gazdasági igazgató-helyettesétől, Nagy Ilona asszonytól (telefonszám: 814-7278).
 
Vass Lajos
főigazgató
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok