2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet Orvosbiológiai Főosztályának pályázata orvosbiológiai értékelő munkatárs munkakör betöltésére

2010. október 18.
A Országos Gyógyszerészeti Intézet - Budapest
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 
Országos Gyógyszerészeti Intézet
Orvosbiológiai Főosztály
orvosbiológiai értékelő munkatárs
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
 
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezésével, a forgalomba hozatali engedély módosításával, megújításával kapcsolatos nem klinikai és klinikai adatok értékelése és kísérőiratok szerkesztése, nemzeti, nemzetközi és centralizált eljárásokban. Értékelő jelentések készítése magyar és angol nyelven. Biológiai és biotechnológiai alapú klinikai vizsgálati készítmények gyógyszerminőségi értékelése.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
  • Orvosi egyetemi végzettség
  • Tárgyalóképes angol nyelvtudás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • Immunológiai, hematológiai, biotechnológiai ismeretek,
  • 3-5 év szakmai tapasztalat
  • Hatósági engedélyezési eljárások ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Részletes szakmai önéletrajz; motivációs levél; végzettséget/eddigi vizsgák letételét igazoló okiratok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás); nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázati elbírálást követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozsnyik Zsuzsanna nyújt, a 06-1-886-9300/187 mellékes telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Országos Gyógyszerészeti Intézet - Budapest címére történő megküldésével (1051 Budapest, Zrínyi utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/210-HR, valamint a munkakör megnevezését: Orvosbiológiai értékelő munkatárs.
  • Elektronikus úton Rozsnyik Zsuzsanna részére a palyazat@ogyi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 10.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  • Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapja, www.ogyi.hu - 2010. október 18.
  • Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapja, www.nefmi.gov.hu - 2010. október 18.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. október 18.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok