2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázatot hirdet a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgató munkakör betöltésére

2009. július 31.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
 
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
főigazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
 
A munkavégzés helye:
Az intézmény székhelye és telephelyei.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A főigazgató feladata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88.§ (1) bekezdésében megfogalmazottakon túlmenően az intézmény: - irányítása, képviselete, folyamatos, jogszerű és hatékony működtetése; - jogszabályokból, az Alapító Okiratból, a szervezeti és működési szabályzatból és annak mellékleteiből, az éves munkatervekből adódó és egyéb, a fenntartó részéről megfogalmazott feladatok maradéktalan teljesítésének biztosítása; - az intézmény feladatellátásához szükséges tárgyi-anyagi, szervezeti és személyi keretek, valamint a megfelelő működési rend kialakítása és fenntartása; a feladatkörre lebontott teljesítménymutatók meghatározása; - vagyonkezelésébe, használatába adott eszközök rendeltetésszerű igénybevételének biztosítása; - gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítése; - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése; - a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerének és a belső ellenőrzésnek a hatékony működtetése. A pályázónak középtávú szakmai fejlesztési koncepciót kell benyújtania, amely - átfogóan bemutatja a közművelődés fejlesztésének stratégiai prioritásaival kapcsolatos intézeti a-teendők megszervezésére vonatkozó vezetői elképzeléseket, kitérve: kulturális vidékfejlesztés (Közkincs-program, kistérségi, regionális a-közművelődési feladatellátás, regionális irodák szerepkörének erősítése), közművelődési intézmények szocio-kulturális szolgáltatásainak fejlesztése (az az-"Új tudás - Műveltséget mindenkinek" program elemeinek gondozása), -élethosszig tartó tanulás (LLL) szakterületeinek átfogó támogatása, az-kapcsolattartás a kreativitás és önkifejezés alkotóival és közösségeivel, az Európai Unió-info-kommunikációs technológia szakmai megjelenése, közművelődést támogató forrásainak tervezése és ezek felhasználásával a közművelődési minőségfejlesztés,-kapcsolatos projektmenedzsment kialakítása, az intézmény középtávú kutatási terve - a fesztiválok akkreditációja, - kérdésköreire.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • A Kjt. végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt vonatkozó hatályos feltételek,
 • vagyonnyilatkozat-tétel,
 • büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Angol nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Közművelődési intézményvezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű ECDL
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • középtávú szakmai fejlesztési koncepció,
 • részletes szakmai önéletrajz és tudományos-szakmai publikációs jegyzék,
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatai,
 • oklevelek, kitüntetések, tudományos címekről szóló iratok másolatai,
 • az eddigi szakmai pályafutást részletesen bemutató önéletrajz,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. november 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szurmainé Silkó Mária főosztályvezető nyújt, a 473-7553-as telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSz-164/2009., valamint a munkakör megnevezését: MMI főigazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • OKM honlapja - 2009. július 31.
 • Hivatalos Értesítő - 2009. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ a www.mmi.hu honlapon található, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztályán, Dr. Szurmainé Silkó Mária főosztályvezető asszonytól a 473-7553-as telefonszámon, vagy a maria.silko.szurmaine@nefmi.gov.hu email címen kérhető.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok