2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázatot hirdet Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgató munkakör betöltésére

2009. július 31.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
 
Országos Idegennyelvű Könyvtár
főigazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
 
A munkavégzés helye:
Az intézmény székhelye és telephelyei.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján: - az intézmény vezetése, - a munkáltatói jogok gyakorlása, - az intézmény képviselete, - a hatályos jogszabályok és az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az OIK szakmai tevékenységek irányítása, - a megkezdett minőségelvű szolgáltatás fejlesztések folytatása, - a nemzetiségi könyvtári ellátás országos információs szolgáltatásának fejlesztése, - a bel- és külföldi kapcsolatok fenntartása.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • A Kjt. végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt vonatkozó hatályos feltételek;
 • tárgyalóképes szakmai nyelvismeret angol, német, francia vagy orosz nyelvből;
 • vagyonnyilatkozat-tétel;
 • büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • szakmai, vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a felsorolt feladatok megoldásának koncepciója,
 • az OIK menedzselésére vonatkozó terv,
 • a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • a főigazgatói munkakör betöltésére vonatkozó elképzelések leírása,
 • az eddigi szakmai pályafutást részletesen bemutató önéletrajz,
 • oklevelek, kitüntetések, tudományos címekről szóló iratok másolatai,
 • nyelvismeretet tanúsító oklevelek másolatai,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. november 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Elek nyújt, a 473-7083-as telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSz-166/2009., valamint a munkakör megnevezését: OIK főigazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • OKM honlapja - 2009. július 31.
 • Hivatalos Értesítő - 2009. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, ill. az intézményre vonatkozó tájékoztatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályán, Dr. Tóth Elektől a 473-7083-as telefonszámon kérhető.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok