2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a Szépművészeti Múzeum főigazgatói munkakörének betöltésére

2009. július 2.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
 
Szépművészeti Múzeum
főigazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. november 30-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
Az intézmény székhelye és telephelyei
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A főigazgató feladata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ában megfogalmazottakon túlmenően:
 • az országos múzeum folyamatos működtetése és ellenőrzése;
 • a feladatellátáshoz szükséges tárgyi-anyagi, szervezeti és személyi keretek, valamint a megfelelő működési rend kialakítása és fenntartása;
 • a múzeum gyűjtőkörébe tartozó illetőleg gyűjteményeiben őrzött kulturális javakra irányuló gyűjteményi-, kutató-feldolgozó és publikációs tevékenység fenntartása, fejlesztése;
 • a gyűjtemények állandó és időszaki kiállítások, kiadványok formájában történő bemutatása, kutathatóságuk biztosítása,
 • a múzeumpedagógiai-közművelődési feladatellátás biztosítása, és a múzeum bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás (LLL) folyamatába,
 • a múzeum alapító okiratában meghatározott átfogó szakterületi módszertani és kutatási tevékenység biztosítása,
 • a múzeum nemzetközi megjelenésének biztosítása, elsősorban a gyűjtemény külföldi kiállításokon történő bemutatása, illetve nagy nemzetközi kiállítások befogadása révén;
 • a hazai és külföldi múzeumokkal, tudományos és oktatási intézményekkel, szervezetekkel kialakult kapcsolatrendszer fejlesztése és bővítése,
 • az intézmény képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendezvényeken.
Ezen belül középtávú szakmai fejlesztési koncepció kidolgozása, amely
 • a nyitott és szolgáltató múzeum szemléletét tükrözi, és a nagy európai művészeti múzeumok megújítási mintáira figyelemmel van,
 • részletesen kitér a gyűjtemények tervszerű fejlesztésére,
 • kiemelten kezeli az intézmény kiállítási politikáját, figyelemmel a múzeum területbővüléséből adódó következményekre.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Egyetem,
 • A Kjt. végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt vonatkozó hatályos feltételek, - vagyonnyilatkozat-tétel, - büntetlen előélet. Egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott nyelvismereten felül egy további idegen nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • költségvetési intézményben szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • középtávú szakmai fejlesztési koncepciót,
 • az intézmény szervezeti, működtetési és vezetési koncepcióját,
 • részletes szakmai önéletrajzot és tudományos-szakmai publikációs jegyzéket,
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. december 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária főosztályvezető nyújt, a 473-7450-es telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSz-216/2009., valamint a munkakör megnevezését: SzM főigazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 31.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • OKM honlapja - 2009. július 2.
 • Hivatalos Értesítő - 2009. július 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályán, Dr. Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária főosztályvezetőtől a 473-7540-es telefonszámon kérhető.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok