2024. április 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet álláspályázata a Gyógyszerminőségi Főosztály/Gyógyszertechnológiai Osztály értékelő munkakörének betöltésére

2010. szeptember 6.
A Országos Gyógyszerészeti Intézet - Budapest
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 
Országos Gyógyszerészeti Intézet
Gyógyszerminőségi Főosztály/Gyógyszertechnológiai Osztály
értékelő
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyógyszerek minőségét igazoló dokumentáció értékelése.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Egyetem, Gyógyszerészi, vegyészmérnöki, biomérnöki, vegyész diploma,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
 • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Gyógyszergyártási és gyógyszerellenőrzési ismeretek, gyógyszertechnológiai területen végzett tevékenység, gyógyszerforma vizsgálatok ismerete, valamint a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésének folyamatában való jártasság, gyógyszerkönyvek ismerete,
Előnyt jelentő kompetenciák:
 • Precizitás, Felelősségtudat, Csapatszellem, Önképzési igény
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló okiratok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás);
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozsnyik Zsuzsanna nyújt, a 06-1-886-9300/187-es mellék telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Elektronikus úton Rozsnyik Zsuzsanna részére a palyazat@ogyi.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapja, www.ogyi.hu - 2010. szeptember 6.
 • Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapja, www.nefmi.gov.hu - 2010. szeptember 6.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. szeptember 5.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok